Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přeprava kol

Základní informace Kam jezdíme Regionální cyklobusy Cyklobusy v Brně Speciální cyklovlaky Cyklodoprava Znojmo Jízdenky Tipy na výlety

Základní informace

V rámci IDS JMK můžete s jízdním kolem celoročně cestovat v zaintegrovaných vlacích a na území Brna (zón 100 + 101) v linkách brněnské městské dopravy s označením 1 až 99. V období turistické sezóny od dubna do října jsou navíc zavedeny cyklobusy - autobusy na pravidelných linkách jsou doplněny přívěsy nebo nosiči na jízdní kola.

 • Ve vlacích zařazených do IDS JMK (osobní, spěšné vlaky a rychlíky) se jízdní kola přepravují jako spoluzavazadlo. Vlaky označené v jízdních řádech symbolem jízdního kola nabízejí rozšířenou kapacitu míst pro přepravu kol. Jedná se o většinu vlaků IDS JMK zejména na linkách S vedených z / do Brna a na linkách R19, R11 a R13. Místa pro kola jsou označena symbolem jízdního kola na skříni vozu. Jízdní kola se přepravují do vyčerpání kapacity volných míst. Pokud je vlak vybaven prostorem pro zavěšení nebo umístění jízdních kol, je cestující povinen jízdní kolo umístit přednostně do tohoto prostoru. Přeprava jízdních kol může být omezena nebo vyloučena také při výlukách. Pokud je vlak vybaven službou úschova během přepravy (tzn. zvláštním vozem pro přepravu většího množství kol), může cestující využít této služby za stejných podmínek a cen jako při přepravě v běžných vagónech.
 • V brněnských zónách 100 + 101 se jízdní kola přepravují ve všech tramvajových, trolejbusových a autobusových linkách do čísla linky 99. Mimo území zón 100 + 101 není přeprava jízdních kol v těchto linkách povolena.
 • Na cyklobusových linkách 108, 201, 231, 233, 251, 256, 423, 602, 642, 730, 750, 816, 817, 830, 932 ve spojích označených v jízdním řádu symbolem jízdního kola. Obvykle jsou v provozu v nepracovních dnech po dobu turistické sezóny. Na linkách 251, 256 a 816 lze v uvedeném období přepravit kola v označených spojích i v pracovních dnech. V ostatních regionálních autobusech není přeprava kola povolena. Nakládka a vykládka kola je povolena pouze na zastávkách vyznačených v jízdním řádu symbolem jízdního kola. Cestující nakládá, upevňuje a vykládá jízdní kolo na nosič svépomocí. Řidič mu při nástupu předá příslušné úchyty a po naložení zkontroluje správnost upevnění kola. Cestující je povinen mít při příjezdu autobusu z kola odmontovány všechny cenné věci a předměty, které by se mohly během jízdy uvolnit. Řidič není povinen cestujícímu s nakládáním kola pomáhat. Přepravují se i elektrokola, ale musí být možné je naložit a upevnit.
 • Přeprava kola je možná i na lodích na Brněnské přehradě dle speciálního tarifu.
 • Plán sítě linek s přepravou kol.

Cyklobusy IDS JMK

Cyklobusy IDS JMK jsou v provozu v nepracovní dny od 2. dubna až do 28. září 2021.

 • Podél či kolem Vranovské přehrady - linka 816 + linka 830: V nepracovní dny jede ze Znojma v 9:02 přes Vranov a Vratěnín do Drosendorfu. Tam je možnost prohlídky města a od 1. 5. 2021 pokračování vlakem ReblausExpress směr Retz nebo autobusem směr Raabs - Slavonice (vlak i bus umožňují také přepravu kol, ale nejsou už zařazeny do Tarifu IDS JMK). V pracovní dny o prázdninách v 8:02 jede cyklobus po trase Znojmo - Vranov nad Dyjí - Uherčice - Bítov - Vranov nad Dyjí. Večer se po stejné trase vrací zpět.
 • Národní park Podyjí a Vranov nad Dyjí - linka 108 + linka 817: Z Brna, Zvonařky jede v nepracovní dny v ideálním čase v 8:55 expresní spoj linky 108 do Znojma. Odtud bez přestupu pokračuje v 10:00 jako linka 817 dále do Hradiště, Čížov - NP Podyjí a do Vranova.
 • Brno, Židenice nádraží - Ochoz - Jedovnice - linka 201: Od 1.5.2021 v nepracovní dny odjíždí ze Židenic od vlakového nádraží a pokračuje přes Ochoz a Křtiny až do Jedovnic.
 • Moravský kras - Jedovnice, Senetářov, Lipovec, Studnice - linka 231: V nepracovní dny odjíždí z autobusového nádraží v Blansku po příjezdu vlaků od Brna a Letovic a pokračuje přes Jedovnice, Senetářov a Lipovec až do Studnice.
 • Moravský kras - Sloup, Źďárná, Suchý, Benešov - linka 233: V nepracovní dny odjíždí z autobusového nádraží v Blansku po příjezdu vlaků od Brna a Letovic a pokračuje do severní části Moravského krasu a na Boskovicko.
 • Rousínov, Vyškov, Drahanská vrchovina - linka 602 + linka 730 + linka 750: V nepracovní dny přímý spoj z Brna, Zvonařky přes Rousínov, Luleč, Vyškov na Drahanskou vrchovinu.
 • Rousínov, Bučovice - linka 602: V nepracovní dny jezdí mezi Brnem, Rousínovem a Bučovicemi.
 • Boskovicko, Velké Opatovice, Jevíčko - linka 251: Odjíždí z nádraží ve Skalici nad Svitavou po příjezdu vlaků od Brna. Dopraví vás s kolem do oblasti Velkých Opatovic a Jevíčka. Ve vyznačených spojích je na lince 251 přeprava kola možná v turistické sezóně i v pracovních dnech.
 • Kunštátsko, Olešnicko - linka 256: Odjíždí z nádraží ve Skalici nad Svitavou po příjezdu vlaků od Brna. Dopraví vás s kolem do oblíbené oblasti Kunštátska nebo Olešnicka. Ve vyznačených spojích v jízdním řádu je přeprava kola možná v turistické sezóně i v pracovních dnech.
 • Ivančicko, Oslavansko, Mohelno - linka 423: V nepracovní dny odjíždí z nádraží v Tetčicích po příjezdu vlaků od Brna a pokračuje přes Ivančice a Oslavany až do Mohelna.
 • Ždánický les, Kyjovsko - linka 642: V nepracovní dny spojuje bučovické nádraží s Kyjovem přes Ždánický les.
 • Bílé Karpaty - linka 932: V nepracovní dny po příjezdu vlaků od Brna, Kyjova a Hodonína odjíždí z Veselí nad Moravou do Bílých Karpat přes Suchov do Nové Lhoty.

Regionální cyklobusy

Pokud pojedete regionálním cyklobusem, postupujte podle následujícího návodu:
 • Cestující nahlásí řidiči, že chce přepravovat jízdní kolo. Zakoupí si u řidiče jízdenku pro jízdní kolo a jízdenku pro sebe nebo předloží platnou předplatní jízdenku.
 • Jízdní kolo poté sám umístí na cyklovlek pod dohledem a dle pokynů řidiče autobusu. Jízdní kolo zabezpečí proti zcizení. Z kola odstraní a s sebou do autobusu vezme cenné věci, které lze jednoduše odejmout (světla, pumpičky, tachometry, tašky na nosiči apod.) a předměty, které by se mohly během jízdy uvolnit.
 • Pokud se přepravuje více kol, nejprve řidič odbaví všechna kola. Po odbavení všech cestujících si cyklisté umísťují svoje kola na cyklovlek dle pokynů řidiče.
 • Při výstupu s jízdním kolem upozorní cyklista řidiče, že bude vystupovat. Poté cyklista za účasti řidiče sundá svoje kolo z cyklovleku pod dohledem řidiče.
 • S jízdním kolem je možné nastoupit a vystoupit pouze na vybraných zastávkách, které jsou označeny symbolem jízdního kola. Počet přepravovaných kol je omezen kapacitou cyklovleku. Jízdní kola se nepřepravují uvnitř autobusu.
 • Přeprava kočárku s dítětem a vozíku pro invalidy má přednost před přepravou jízdního kola.

Cyklobusy v Brně

Pokud pojedete cyklobusem, postupujte podle následujícího návodu:
 • Před umístěním kola na nosič je povinen cestující z jízdního kola sejmout všechna doplňková vybavení, která by bylo možné zcizit např. při stání na křižovatce (zejména cyklocomputery, brašny, láhve na nápoje, pumpičky.
 • Řidič bude na nakládku a vykládku jízdního kola dohlížet. V případě neznalosti cestujících může řidič cestujícímu s nakládkou/vykládkou pomoci.
 • Po zavěšení kola na cyklonosič řidič zkontroluje správné upevnění a jízdní kolo uzamkne proti krádeži a cestujícímu vydá karabinku s číslem pozice, která je zavěšena u každé pozice na cyklonosiči.
 • Při výstupu cestujícího s jízdním kolem řidič ověří vlastnictví jízdního kola pomocí karabinky s číslem, odemkne kolo proti krádeži a asistuje cestujícímu při vykládce.
 • Přeprava kočárku s dítětem a vozíku pro invalidy má přednost před přepravou jízdního kola.

SPECIÁLNÍ CYKLOVLAKY

Pro cesty za turistikou nebo s jízdním kolem po jižní Moravě můžete využívat speciální vlaky, které jezdí během letní cykloturistické sezóny. Vlaky jsou připraveny pro přepravu většího množství kol.
 • Linka R13 - Brno - Břeclav: Zvláštní cyklovlak vyjíždějící o víkendech z Brna hl.n. v 9:36 do Břeclavi. Doplňuje dva další odjezdy vlaků R13 v 8:36 a 10:36, které ale nabízejí jen málo míst pro kola. Zpět z Břeclavi tento vlak jede v 17:36
 • Linka EXP - Expres Pálava - Podyjí: Vlak vyjíždí o víkendech z Brna-Králova Pole před 8. hodinou ráno, zastaví na Lesné v Židenicích a na Hlavním nádraží. Odtud pokračuje do Břeclavi, Valtic, Mikulova, Znojma a Šatova. Jde o bezkonkurenčně nejrychlejší spojení Brna s Pálavou. Večer ze Znojma vyjíždí před 18. hodinou a do Brna se vrací kolem 20. hodiny. V roce 2021 však bude tento vlak omezován kvůli výlukám.
 • Linka S3 a Linka S31: Spěšný vlak Pernštejn vyjíždí o víkendech z Brna hlavního nádraží po osmé hodině ráno, zastaví v Židenicích, na Lesné a v Králově Poli. Odtud pokračuje do Tišnova a bez přestupu přes Nedvědici a Bystřici nad Pernštejnem do Žďáru nad Sázavou. Večer se odtud vrací zpět do Brna.
 • Linka S3: Vlak S3 vyjíždějící v cyklosezóně v 8:53 z Brna jede přes Tišnov až do Vlkova, odkud se dá na kole různými trasami vrátit zpět do Brna.

Cyklodoprava na Znojemsku

Milovníci cyklistiky mají na Znojemsku řadu možností, jak se s pomocí autobusu pohodlně i se svým kolem přiblížit k vybranému cíli.

Obvykle od Velikonoc do konce září mohou využít několik pravidelných cyklobusů, které o víkendech a svátcích spojují Znojmo s Vranovskem, národním parkem Podyjí a Vranovskou přehradou. Některé zajedou až do rakouského Drosendorfu, kde je možné přestoupit na cykloturistický vlak ReblausExpress. O letních prázdninách pak jezdí cyklobusy každý den.

Cyklobusy jsou vyznačeny symbolem kola v záhlaví jízdních řádů pravidelných autobusových linek (na Znojemsku 816, 817, 830 a 108). Jsou vybavené přívěsem pro 24 jízdních kol. Kapacita bývá dostatečná, a tak se rezervace ani neposkytují.

Jízdenky koupíte přímo u řidiče. Z bezpečnostních důvodů je nakládka a vykládka kola možná jen na zastávkách označených v jízdním řádu symbolem kola. O nástupu či výstupu s kolem vždy nejprve informujte řidiče. Nakládání, vykládání a upevňování (elektro)kola si zajišťuje cestující sám, řidič pouze předá příslušné úchyty a zkontroluje správnost upevnění. Cestující je zároveň povinen před naložením sejmout z kola všechny cenné věci a věci, které by se mohly za jízdy uvolnit. Přeprava (elektro)koloběžek je možná také – přímo ve vozidle – ty do 120 cm se přepravují zdarma, musí být ale složené.

Cyklobusy směr Vranovsko jsou nasazeny na 3 linky vyjíždějící ze Znojma, aut. nádr.:
 • Linka 816: Znojmo – Lesná – Vranov nad Dyjí – Lančov – Starý Petřín – Šafov – Uherčice – Drosendorf (AT) (o víkendech) nebo Bítov (v pracovní dny o prázdninách).
 • Linka 817 Znojmo – Hradiště – Podmolí – Čížov (NP Podyjí) – Lesná – Vranov nad Dyjí.
 • Linka 830 Vranov nad Dyjí – Lesná – Vranovská pláž – Štítary – Zálesí – Bítov (– Vysočany – Korolupy – Uherčice).
 • Po Znojemsku můžete vyrazit s jízdenkami IDS JMK i vlaky např. do Citonic, Šumné, Šatova nebo Retzu(AT). Spojení Znojemska s Brnem o víkendu zajišťují expresní cyklobusy na lince 108.

  Jízdenky

  • Pokud jedete na krátkou vzdálenost (do 4 zón), kupte si jednorázovou základní jízdenku IDS JMK, která stojí stejně jako jízdenka pro dospělého.
  • Pokud jedete na větší vzdálenost jednorázově, kupte si jednorázovou základní jízdenku IDS JMK s platností všechny zóny/180 minut za 35 Kč.
  • Pokud jedete na větší vzdálenost nebo celodenní výlet, kupte si jízdenku pro jízdní kolo na 24 hodin za 70 Kč.
  • Držitelé předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100 + 101) platné pro 2 a více dnů, přepravují v těchto zónách jízdní kolo bezplatně ve všech spojích, v nichž je jeho přeprava povolena. Při cestě mimo tyto zóny si dokupují jen jízdenku pro ostatní zóny;
  • V nepracovní dny s jednou základní jízdenkou na 24 hodin mohou jet až 2 dospělí + 3 děti do 15 let. Místo dítěte do 15 let může být přepravováno jízdní kolo, pes nebo zavazadlo. S jednou jednodenní jízdenkou tedy o víkendu mohou jet např. 2 dospělí + 2 jejich kola.
  • Příklad 1: Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101 platné pro 2 a více dnů jede z Líšně do Kuřimi. Za cestu tramvají neplatí. Na hlavním nádraží pak využije kombinace jízdních dokladů a pro sebe koupí jízdenku doplatkovou na 1 zónu za 16 Kč, pro své kolo koupí stejnou doplatkovou jízdenku pro 1 zónu za 16 Kč.
  • Příklad 2: Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100, 101, 310, 320, 330 jede s jízdním kolem z Tišnova do Brna. V zónách 100 + 101 přepravuje kolo zdarma, potřebuje proto jízdenku pro zbylé 3 zóny v ceně 27 Kč. Za sebe neplatí, má předplatné.
  • Příklad 3: Cestující bez předplatní jízdenky chce jet s jízdním kolem jen po Brně vlakem z Lesné na Hlavní nádraží. Zakoupí si dvě jízdenky s platností 2 zastávky ve stejné nebo sousední zóně každou za 16 Kč a při nástupu na Lesné ji označí.
  • Příklad 4: Cestující s předplatní jízdenkou na zóny 100 + 101 platnou pro 2 a více dnů chce jet s jízdním kolem jen po Brně vlakem z Lesné na Hlavní nádraží. Stačí ve vlaku ukázat předplatní jízdenku. Kolo převáží bezplatně.

  Tipy na výlety

  Odjezdy si prosím překontrolujte ve vyhledávači spojení.

  Cyklobusem na Vyškovsko a Drahanskou vrchovinu Každý víkend během cyklosezóny odjíždí ze Zvonařky přímý cyklobus přes Rousínov a Vyškov až do Studnice. Vyjíždí jako linka 602 a poté pokračuje po lince 730 a 750 bez přestupu. Spoje odjíždí ze Zvonařky např. v 8:51 nebo v 12:51 hodin. Na zastávkách v jízdním řádu označených symbolem jízdního kola můžete vystoupit a poté již na svém kole projet celou oblast Drahanské vrchoviny. Zdatní cyklisté se mohou vrátit cyklostezkami do Brna. Méně zdatní cyklisté mohou pro návrat využít opět cyklobus, který odjíždí např. ze Studnice v 11:13, 15:13 hodin případně z Lulče v 12:11 nebo 16:11 hodin. Pro cestu do Studnice potřebujete jízdenku na 8 zón za 63 Kč a pro kolo 8zónovou jízdenku také za 63 Kč. Pokud vlastníte předplatní jízdenku na zóny 100 + 101 platnou pro 2 a více dnů, stačí 2 jízdenky 6zónové. Jízdenky zakoupíte u řidiče v autobusu.

  Objevujte Moravský kras ze sedla kola Každý víkend v 8:00, 10:01, 11:59 nebo 13:59 hodin odjíždí z Hlavního nádraží vlak linky S2 do Blanska, kde ihned navazují cyklobusy 231 nebo 233, které vás zavezou do Moravského krasu. Cyklobus 233 vás pohodlně doveze do Sloupu, odkud se můžete na svém kole vydat Pustým žlebem po červené turistické značce k Punkevním jeskyním a dále ke Skalnímu mlýnu. Zdatní cyklisté mohou vyjet Suchým žlebem k hornímu můstku propasti Macocha nebo pokračovat celou řadou cyklostezek do Brna. Doporučujeme cestu přes Jedovnice, Hádek a poté přes Ochoz u Brna údolím Říčky do Mariánského údolí.

  Vlakem a cyklobusem k Dalešické přehradě Z Brna hl. n. jeďte v 7:45 nebo v 10:45 linkou S4 a vystupte v Tetčicích. Přestupte na navazující cyklobus linky 423, který vás odveze do Mohelna, odkud se můžete vydat na kole kolem Dalešické přehrady. Vrátit se můžete opět cyklobusem nebo vlakem z Náměště nad Oslavou. Na cestu si kupte jízdenku na 7 zón za 56 Kč. Držitelům předplatních jízdenek na zóny 100 a 101 stačí jízdenka na 5 zón za 42 Kč. Pro jízdní kolo budete potřebovat jízdenku 7zónovou resp. 5zónovou.

  Z Moravského Krumlova do Hrušovan u Brna Z Moravského Krumlova se vydejte směrem na Jezeřany - Maršovice po příjemné 10kilometrové cestě. Poté pokračujte do Pravlova, kde přejedete řeku Jihlavu a budete se blížit k Němčičkám a Medlovu. Po trase se můžete zastavit na oběd v mnoha restauracích. Po obědě se vydejte na poslední 7km úsek směrem na Hrušovany u Brna, kde se nachází vlaková stanice. Tato trasa je ideální pro rodiny s dětmi. Z Brna hl. n. využijte vlakovou linku S41. O víkendu odjíždí spoje v 6:49, 8:49, 10:54 a poté každé 2 hodiny. Cesta trvá přibližně 50 min. Pro jízdu z Brna hl. n. je potřeba jízdenka na 6 zón za 49 Kč. Pro držitele předplatních jízdenek na zóny 100 a 101 stačí koupit jízdenku na 4 zóny za 34 Kč. Pro vaše kolo se vyplatí koupit celodenní jízdenku za 70 Kč. Pro cestu z Hrušovan u Brna do Brna hl. n. využijte vlakové linky S3, která odjíždí vždy v celou hodinu a 26. minutu. Postačuje si koupit jízdenku na 4 zóny. Pro držitele předplatních jízdenek pro zóny 100 a 101 stačí koupit jízdenku na 2 zóny za 20 Kč.

  Břeclav - Lednice - Brno Z nádraží v Břeclavi se vydejte přes město k nemocnici. Odtud vás čeká krásný a klidný 8km úsek kolem řeky Dyje až do Lednice. Zde můžete navštívit Lednicko–valtický areál. V Lednici si můžete zajít na oběd. Poté pokračujte přes Zámecké náměstí a Slováckou ulicí kolem zámeckých zahrad za město, kde se po cyklotrasách dostanete až do Podivína. Zpáteční úsek je dlouhý kolem 13 km. Z Brna hl. n. využijte rychlíkových spojů. K cestě jsou potřeba 2 jízdenky na 9 zón, jedna pro vás a druhá pro jízdní kolo. Pro držitele předplatní jízdenky v zónách 100 a 101 postačují 7zónové jízdenky.