Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Slevový program

Neváhejte a využijte výhodný SLEVOVÝ PROGRAM IDS JMK, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s Jihomoravským krajem a partnery. Využívat můžete různé slevy jen díky tomu, že cestujete s IDS JMK. Podrobné informace jsou uvedeny u jednotlivých partnerů. Stáhnout si můžete i informační leták. Výhody platí jak pro papírové, tak i elektronické jízdenky.

Masarykovo muzeum StageArtCz Muzeum města Brna Letohrádek Mitrovských Centrum Eden Moravské zemské muzeum Zámek Slavkov Muzeum Znojmo Muzeum Vyškov Technické muzeum Aqualand Moravia Muzeum Tišnov Muzeum Blansko Muzeum Boskovice KS Blansko Národní divadlo Brno Vida! Moravská galerie Moravská zemská knihovna Muzeum Mikulov Muzeum Brněnska  Bukovanský mlýn  Kulturní zařízení Boskovice

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost. Zajímavostí muzea je jediná stálá expozice na Moravě věnovaná nejvýznamnějšímu rodákovi z Hodonína, prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Část expozice je věnována i historii města Hodonína. Muzeum zajišťuje také různé akce v budově na Národní třídě v sále Evropa.

Slovanské hradiště v Mikulčicích - Národní kulturní památka aspirující o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím. Významné místo počátků naší státnosti. Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2 500 objevených hrobů. Místo působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje.

Vlastivědné muzeum Kyjov - založeno jako archiv a muzeum královského města Kyjova. Návštěvníci zhlédnou národopisnou, archeologickou a přírodovědnou expozici.

Městské muzeum Veselí nad Moravou - budova muzea v nejstarší městské části ukrývá sbírky z okolí města Veselí nad Moravou a z Horňácka. Národopisná část prezentuje krásu lidových oděvů, rozmanitost lidové keramiky, nábytku, výšivek a kraslic.

Sleva s IDS JMK

Osoby, které se prokáží platnou jednorázovou, jednodenní nebo předplatní jízdenkou IDS JMK, získají slevu ve výši 20 % z plné ceny vstupného na výstavy a expozice ve všech objektech Masarykova muzea v Hodoníně.


StageArt

je moderní divadlo, které se mimo jiné specializuje i na inscenace. Při výběru repertoáru divadlo klade důraz na příběh a autentický herecký projev. V českých premiérách uvádí tituly, které se svými tématy dotýkají každého z nás. Cílem je poskytnout publiku mimořádný zážitek, umět ho zaujmout, inspirovat a v neposlední řadě i dobře pobavit. Domovskou scénou divadla je Divadlo Bolka Polívky na Jakubském náměstí v Brně.

Sleva s IDS JMK

Při předložení předplatní jízdenky IDS JMK můžete využít slevu na vstupné v rámci repertoáru ve výši 10 %.


Muzeum města Brna

Muzeum města Brna je institucí s více než stoletou tradicí. Už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města, do něhož je v současnosti třeba počítat nejen takové skvosty jako hrad Špilberk, ale i památku UNESCO, vilu Tugendhat, Měnínskou bránu a Arnoldovu vilu. Hrad Špilberk je dominantou města Brna. Jedná se o hrad a pevnost, která leží na stejnojmenném kopci. Hrad Špilberk byl založen v druhé polovině 13. století. Z předního královského hradu na Moravě, vystavěného v gotickém slohu se Špilberk stal mohutnou barokní pevností, která byla několikrát neúspěšně dobývána. Kasematy Špilberku byly na konci 18. století upraveny pro účely vězení. V roce 1962 byl hrad společně s okolním parkem prohlášen národní kulturní památkou. Špilberk je možné objevovat několika prohlídkovými okruhy (Příběh hradu, Kasematy - věznice, Vodojemy na Špilberku, Bastion – opevnění, Rozhledna a královská kaple). Mimo tyto aktivity je možné také navštívit naše expozice Od hradu k pevnosti, Brno na Špilberku, Žalář národů, O nové Brno – brněnská meziválečná architektura, Rakouská Morava – galerie starého umění, Moderna, Od Moderny po současnost. MMB také pořádá zajímavé časově omezené výstavy, kde čerpá se svých sbírek a také spolupracuje s jinými kulturními institucemi.

Sleva s IDS JMK

Při předložení předplatní jízdenky IDS JMK můžete využít slevu ve výši 20 % z plného vstupného na všechny typy výstav, expozic a prohlídek v objektu hradu Špilberku.


Letohrádek Mitrovských

Předměstská vila, zasazená do okrasné zahrady, byla za hraběte Antonína Arnošta Mitrovského velmi proslulá zejména díky společenským slavnostem, kterých se zúčastnil například císař Napoleon I. a nebo císař František I.

Ve druhé polovině 19. století byla stavba zakoupena pro potřeby města. Pozbyla své renomé a sloužila pro lidové divadelní arény, bály a jiné zábavy. V letech 1979-87 se uskutečnila generální rekonstrukce objektu a následně byl letohrádek několik let využíván Muzeem města Brna.

Sleva s IDS JMK

Na základě dohody mezi Letohrádkem Mitrovských a společností KORDIS JMK můžete využít slevy na vstup. Sleva se poskytuje následovně: cestujícím s platnou jednodenní jízdenkou do Brna (jednodenní pro Brno za 90 Kč, jednodenní pro všechny zóny za 190 Kč, jednodenní pro mimobrněnské zóny za 150 Kč). Dále cestujícím s platným předplatním (měsíčním, čtvrtletním, ročním) kupónem na minimálně jednu mimobrněnskou zónu (nebo více mimobrněnských zón) - tzn. 100+101+další zóna/zóny.


Turistické centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem

Ráj zábavy, poznání a inspirace, to je centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem, kam se pohodlně dostanete z Brna vlakem S3 a S31. V areálu naleznete pivovar, horáckou vesnici, ekopavilon, panský dvůr, jízdárnu a farmu.

Sleva s IDS JMK

Využijte slevy na vstup v následující výši: 15 % - při předložení platné měsíční, čtvrtletní nebo roční jízdenky IDS JMK. Dále 15 % - při předložení platné jednodenní nebo jednorázové jízdenky IDS JMK. Slevy budou poskytnuty v nepracovní dny všem osobám, které v souladu s Tarifem IDS JMK přijedou s jednou jednodenní nebo roční jízdenkou (tzn. maximálně 2 osoby nad 15 let + 3 osoby do 15 let).


Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum je druhá nejrozsáhlejší a druhá nejstarší muzejní instituce v Česku a zároveň největší a nejstarší muzeum na Moravě. Muzeum je rozmístěno v několika budovách a má tři oddělení - historické, přírodovědné a uměnovědné, nejvýznamnější jsou sbírky a expozice pravěké archeologie a antropologie.

Muzeum vedle budov, v nichž jsou umístěna odborná oddělení, depozitáře a administrativa disponuje i objekty určenými především k jedné ze stěžejních činností muzea - výstavním aktivitám.

Jde o pět budov v Brně (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka) a pět mimobrněnských.

Sleva s IDS JMK

Držitelé platné měsíční, čtvrtletní či roční předplatní jízdenky IDS JMK získají slevu 20 % z plného vstupného. Slevu lze uplatnit ve všech objektech Moravského zemského muzea. Slevy platí na stálé i aktuální výstavy. Slevy se nedají kombinovat se zlevněným vstupným ani s jinými slevovými kartičkami a průkazy.Sleva se nevztahuje na mimořádné akce, přednášky, koncerty, programy pro děti, školy a doprovodné programy.


Zámek Slavkov u Brna - Austerlitz

Zámek Slavkov patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města Slavkova u Brna. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů. Zámecký park ve Slavkově u Brna tvoří nedílnou součást celého zámeckého areálu a patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na území Moravy. Jeho rozloha činí 15,5 ha.

Sleva s IDS JMK

Sleva 20 % se poskytne osobám s jednorázovou jízdenkou použitou v daný den pro cestu do Slavkova u Brna. Sleva 20 % se poskytne osobám s platnou předplatní jízdenkou IDS JMK (jednodenní, pětidenní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní, roční). Dále sleva 20 % z rodinného vstupného se poskytne rodinám (tj. 2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let), jestliže se alespoň jeden člen rodiny prokáže předplatní jízdenkou IDS JMK (jednodenní, pětidenní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní, roční).


Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedním z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Původně bylo založeno jako německé vlastivědné muzeum a pyšní se více než 30 podsbírkami zapsanými v Centrální evidenci sbírek.

Dnes je možno sbírky muzea rozdělit na společenskovědné a přírodovědné. Do sekce společenských věd se řadí rozsáhlý fond archeologických nálezů, fotoarchiv, historie, ale i fond uměleckohistorický. Přírodovědné oddělení, zabývající se zvláště přírodou znojemského regionu a Národního parku Podyjí, se pak dále dělí na sbírky zoologické, botanické a geologické.

Znojemské muzeum se nevyhýbá ani dokumentaci současnosti, kdy se v nedávné minulosti zaměřilo na mapování socialistické společnosti a na novoročenky s vyobrazením Znojma. Jihomoravské muzeum má pod svojí správou rovněž rotundu sv. Kateřiny, zříceninu hradu Cornštejn a památník Prokopa Diviše.

Sleva s IDS JMK

Sleva 20 % při předložení jednorázové jízdenky IDS JMK a dále slevu 20 % při předložení předplatní jízdenky IDS JMK. Sleva se poskytuje také ze zlevněného vstupného pro studenty a seniory.


Muzeum Vyškovska

Muzeum nabízí k prohlídce 8 stálých expozic, sedm z nich ve Vyškově a jedna v Bučovicích. Nejstarší expozice muzea vznikla před více než 50 lety, nejmladší z nich byla vytvořena v roce 2016. Ostatní jsou ze 70., 80. a začátku 90. let 20. století. Dalšími objekty, které muzeum využívá a spravuje, jsou kaple a špitálek sv. Anny na Dukelské ulici ve Vyškově a centrální depozitář ve Vyškově-Dědicích.

Pro činnost Muzea Bučovice, detašovaného pracoviště, má organizace v pronájmu prostory ve 2. poschodí západního křídla zámku Bučovice. V muzejní knihovně se nachází přes deset tisíc svazků, které jsou k dispozici pro prezenční výpůjčky. Pracovníci muzea poskytují konzultace úřadům, organizacím i veřejnosti. Archeologické pracoviště provádí archeologické výzkumy a dohledy.

Sleva s IDS JMK

Sleva 20 % při předložení jednorázové jízdenky IDS JMK, a dále sleva 20 % při předložení předplatní jízdenky IDS JMK. Sleva se poskytuje i ze sníženého vstupného I. pro děti od 4 do 15 let, studenty, seniory a z hromadného vstupného pro školy.


Technické muzeum Brno

Technické muzeum v Brně je česká státní muzejní instituce, založená v roce 1961 a zaměřená na historii vědy a techniky, především z území Moravy a Slezska.

Technickém muzeum v Brně otevřelo veřejnosti 5. června 2003 výstavní prostory. Návštěvníkům nabízí 16 expozic a Technickou hernu, kde se mohou zábavnou formou seznámit s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Významnou pomocí při dokumentační a odborné činnosti muzea jsou aktivity dobrovolných spolupracovníků. Muzeum provozuje také prezenční knihovnu.

V depozitářích jsou uloženy doklady o výrobě automobilů na Moravě, autentická vozidla brněnské Zbrojovky, prostějovského Wikovu, kopřivnické Tatry, doklady o výrobě vodních a parních turbín, včetně turbín vyráběných v První brněnské strojírně. Ve stálé expozici Kabinetu elektronové mikroskopie je k vidění celkem devět elektronových mikroskopů.

Sleva s IDS JMK

Technické muzeum Brno poskytne slevu na vstup v hlavní expozici, Purkyňova 105 ve výši 20 % ze základního vstupného při předložení měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenky vydané pro minimálně jednu zónu jinou než zóna 100 nebo 101 nebo jednodenní jízdenky IDS JMK. Technické muzeum Brno poskytne slevu ve výši 20 % ze základního vstupného při předložení jednodenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenky v externích expozicích: Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, Stará huť u Adamova, Areál čs. opevnění v Šatově, Kovárna v Těšanech, Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi.


Aqualand Moravia

V Pasohlávkách najdete nejmodernější aquapark v České republice – 16 bazénů, 28 tobogánů, 30 saun a procedur ve Forum Romanum Wellness a Pálava Wellness a restaurace Imperium s bohatým výběrem jídel.

Užijte si vodní radovánky v krásné krajině Pálavských vrchů v Pasohlávkách, jen 20 minut od Brna.

Aqualand Moravia je nejmodernějším aquaparkem s největším počtem zastřešených atrakcí v České republice. Aqualand Moravia vyslyšel přání zákazníků a zrealizoval na konci roku 2017 výstavbu dvou nových termálních bazénů s výhledem na Pálavu, které mají teplotu 37 stupňů Celsia!

Bazény Romulus a Remus najdete ve venkovním geotermálním bazénu a můžete je využívat celoročně a užít si tak i v zimě nádherný výhled na zasněženou Pálavu.

Sleva s IDS JMK

Sleva 10 % ze základního vstupného při předložení platné jednorázové, jednodenní nebo předplatní jízdenky IDS JMK.


Muzeum města Tišnova

Kromě různých krátkodobých tematických výstav nabízí muzeum svým návštěvníkům ke zhlédnutí stálou expozici, která mapuje historii a přírodu Tišnova a okolí. Expozice je rozdělena na tři části.

Přírodovědná část seznamuje návštěvníky s bohatou faunou, flórou, mineralogií a hornictvím na Tišnovsku. Speleologická sekce umožňuje návštěvníkům nahlédnout do běžně nepřístupných prostor Tišnovského krasu a historická část pak nabízí exkurzi do dějin Tišnova od doby kamenné až po 20. století.

Sleva s IDS JMK

Sleva 25 % ze vstupného při předložení platné jednorázové, jednodenní nebo předplatní jízdenky IDS JMK


Muzeum Blanenska

Muzeum, které sídlí na zámku v Blansku, nabízí prohlídku stálé expozice litiny a interiérů s průvodcem. V rámci vstupenky je možné navštívit stálou expozici objevitelů a archeologie.

Součástí je také vstup do archeologické herny pro děti. Renesanční zámek byl vystavěn na přelomu 16. a 17. století na místě tvrze, která byla zbudována patrně ve 13. století. Základy válcové věže, která se nám zachovala dodnes, pocházejí z románského období. Koncem 17. století rozšířen a barokně přestavěn.

Sleva s IDS JMK

Sleva 20 % ze vstupného při předložení platné jednorázové, jednodenní nebo předplatní jízdenky IDS JMK


Muzeum Boskovicka

Muzeum Boskovicka se chlubí zmodernizovanou stálou expozici, do níž také přibyly nové a velmi cenné exponáty. Arakcí je napříkald torzo bezmála 350 let starého praporu šlechtického rodu Morkovských ze Zástřisl. Expozice se nachází v budově hraběcí rezidence z první třetiny 18. století.

K nesmírně cenným exponátem se řadí i kopie Boskovické bible, jejíž originál je iluminovaným rukopisem vytvořeným v letech 1415 až 1425, a nedávno nalezený asi 3000 let starý bronzový poklad, který našli amatérští hledači pokladů v údolí Boskovické brázdy. Jde o soubor dvacítky předmětů z doby bronzové, kdy tuto oblast obývali lidé kultury lužických popelnicových polí. Tvoří jej spony, náramky i srpy.

Sleva s IDS JMK

Využijte slevu ve výši 25 % ze vstupného při předložení platné jednorázové, jednodenní nebo předplatní jízdenky IDS JMK.


Kulturní středisko města Blanska

Kulturní středisko města Blanska organizuje kulturní akce s cílem poskytnout obyvatelům města a jeho okolí kvalitní kulturní službu. Středisko provozuje Dělnický dům, Kino Blansko a Galerii města Blanska.

Sleva s IDS JMK

Středisko poskytne osobám, které předloží platnou jednorázovou nebo předplatní jízdenku IDS JMK, slevu ze vstupného na divadelní představení, koncerty, akci Vítání sv. Martina ve výši 20 %.


Národní divadlo Brno

Národní divadlo v Brně tvoří soubory Janáčkovy opery, Mahenovy činohry a baletu. Divadlo zahájilo svou činnost v roce 1884 a tvoří ji tři budovy – Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta. Divadla nabízí kromě představení možnost pronájmu prostor foyeru a prvních pater.

Divadlo vzniklo podle vzoru Národního divadla v Praze, otevřeného roku 1881. Národní divadlo Brno je pořadatelem festivalu Divadelní svět Brno a mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno.

Posledně jmenovaný 29. dubna 2019 obdržel prestižní cenu International Opera Award v kategorii pro nejlepší festival.

Sleva s IDS JMK

NDB poskytuje slevu 15 % z plné ceny vstupného při předložení jednorázové nebo předplatní jízdenky s platností kratší než 1 měsíc. Dále se poskytuje sleva 20 % z plné ceny při předložení předplatní jízdenky s platností měsíční, čtvrtletní nebo roční.


VIDA! science centrum Brno

Brněnský zábavní vědecký park VIDA! se nachází se v bývalém pavilonu D brněnského výstaviště. Na ploše přes šest tisíc metrů čtverečních je připraveno přes sto sedmdesát pět interaktivních exponátů, díky kterým mohou návštěvníci lépe porozumět světu kolem nás a které přibližují základní principy přírodních jevů.

Zemětřesná deska, rentgenové oči, oceán v lahvi, kolo na laně, rotující místnost, simulátor povodně, model lidského srdce v nadživotní velikosti, společenství mravenců Atta, archeologické pískoviště, vodní tiskárna – to jsou ukázky exponátů Vida! science centra. Dotýkat se exponátů je tu více než doporučeno.

Doprovodný program zahrnuje představení plná vědeckých pokusů, promítání 3D filmů, výukové programy pro školy, labodílny pro rodiny s dětmi, pokladovou hru v expozici, speciální prostor pro kutily i akce VIDA! After Dark pro dospělé návštěvníky.

Přibližně dvakrát do roka se ve VIDA! science centru navíc proměňují dočasné výstavy, které mají svůj prostor na rozlehlé galerii.

Sleva s IDS JMK

Při prokázání se platnou měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenkou vydanou pro minimálně jednu zónu jinou než 100 nebo 101 nebo jednodenní jízdenkou IDS JMK, obdrží cestující slevu na základní vstupné ve výši 20%


Moravská galerie Brno

Je druhé největší muzeum umění v České republice. Moravská galerie je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou, tak i s fotografií, současným designem a módou.

Moravská galerie v Brně vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu.

Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech.

V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963.

Sleva s IDS JMK

Můžete využít slevu na vstupné do Jurkovičovy vily ve výši 20 % ze základního vstupného s platnou předplatní jízdenkou jednodenní, pětidenní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční.


Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace. Knihovna je s více jak čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Nabízí 798 studijních míst a 85 počítačů s přístupy k internetu a databázím elektronických informačních zdrojů. Služeb knihovny v roce 2019 přes 20 000 čtenářů, kteří si vyžádali více než 569 000 výpůjček.

Sleva s IDS JMK

Knihovna poskytuje slevu 10 % na registraci do Moravské zemské knihovny oproti jízdence IDS JMK.


Muzeum Brněnska

Brněnsko je region charakteristický přírodní, krajinnou, sociální a kulturní rozmanitostí. Ta se projevuje i v činnosti a působení regionálního Muzea Brněnska. Vzniklo v 60. letech 20. století, tehdy pod názvem Okresní muzeum Brno - venkov, sloučením několika samostatných institucí, dnes poboček Muzea Brněnska.

Jde o Podhorácké muzeum v Předklášteří (založeno v r. 1929) na severozápad od Brna, Muzeum ve Šlapanicích (vzniklo v r. 1934) na jihovýchod od moravské metropole, Památník Mohyla míru (dostavěn těsně před vypuknutím I. světové války, veřejnosti předán v r. 1923) v centru někdejšího bojiště bitvy u Slavkova, Muzeum v Ivančicích na jihozápad od Brna (otevřeno v r. 1894) a konečně Památník písemnictví na Moravě.

Vyvíjí svou činnost od roku 2005 a má sídlo v benediktinském klášteře v Rajhradě na jih od Brna. Od roku 2015 je nejmladší pobočkou Vila Löw-Beer poblíž známého brněnského parku Lužánek. Nejstarší pobočkou je Muzeum v Ivančicích.

Sleva s IDS JMK

Muzeum Brněnska poskytne slevu ve výši 50 % ze základního vstupného při předložení platné roční předplatní jízdenky. A dále 10 % ze základního vstupného při předložení platné předplatní jízdenky jednodenní, třídenní, pětidenní, čtrnáctidenní, měsíční nebo čtvrtletní na všech svých pobočkách: Podhorácké muzeum, Muzeum ve Šlapanicích, Památník Mohyla míru, Památník písemnictví na Moravě, Muzeum v Ivančicích a Vila Löw-Beer v Brně. Slevy platí na stálé expozice i aktuální výstavy. Slevy se nedají kombinovat se zlevněným vstupným ani s jinými slevovými kartami a průkazy. Sleva se nevztahuje na mimořádné akce, přednášky, koncerty, programy pro děti, školy a doprovodné programy.


Bukovanský mlýn

Rozhledna ve stylu větrného mlýna holandského typu vysoká 15 m je zdaleka viditelnou dominantou nad obcí Bukovany.

Kolem mlýna vyrostl areál hotelu s restaurací nabízející krajovou kuchyni, jízdy na koních, zahrát si zde můžete také minigolf. Areál Bukovanský mlýn je postaven na vrcholu kopce mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky u Kyjova. Větrný mlýn se stylovým hotelovým areálem s atraktivní nabídkou služeb.

Celý areál je vystavěný v tradičním stylu moravského Slovácka se stylovými rustikálními interiéry navozujícími neopakovatelnou atmosféru. Toto kouzelné místo přitahuje každoročně tisíce návštěvníků, kteří se rádi vracejí zpět. V Mlynářské restauraci můžete ochutnat nejrůznější krajové speciality připravené dle tradičních receptur. Základ gastronomické nabídky tvoří tradiční slovácká a staročeská kuchyně. Bohatou nabídku chutných jídel doplňuje široká škála kvalitních jakostních i přívlastkových moravských vín.

Sleva s IDS JMK

Bukovanský mlýn nabízí zvýhodněné vstupné na vyhlídkovou věž ve výši 10 Kč, při předložení platné předplatní či jednorázové jízdenky IDS JMK v papírové i elektronické podobě.


Kulturní zařízení Boskovice

Kulturní zařízení města Boskovice provozuje boskovická kina (kino Panorama a letní kino), knihovnu (budova Městského úřadu Boskovice na náměstí 9. května) a pořádá kulturní akce jak v kulturních domech Zámecký skleník a Sokolovna, tak i letní open-air akce.

Sleva s IDS JMK

Zařízení poskytne osobám, které se prokáží platnou jednorázovou nebo předplatní tištěnou či elektronickou IDS JMK slevu na vstupném ve výši 10% na všechny druhy vstupného (plné i zlevněné).


Mediální partneři

Český rozhlas Brno

Aktuální informace o dopravě v Jihomoravském kraji na vlnách Českého rozhlasu Brno.

  • Brněnsko: 106,5 FM a 93,1 FM
  • Hodonínsko: 93,6 FM
  • Znojemsko: 97,3 FM

Zprávy z Moravy najdete na www.rozhlas.cz/brno/.


Hledáme další partnery

KORDIS JMK hledá partnery z řad veřejnoprávních institucí (muzea, kulturní památky apod.) i soukromých společností (restaurace, obchody, apod.), kteří jsou ochotni nabídnout držitelům jízdenek IDS JMK slevy na svoje služby či zboží. KORDIS JMK ve spolupráci s Jihomoravským krajem zajistí propagaci nabídnutých slev formou informací uvedených na webových stránkách, v tištěných informačních materiálech a dalšími formami. Tato výzva je kontinuální, přihlásit se může každý zájemce. Rozsah a způsob spolupráce bude dohodnut individuálně. KORDIS JMK si vyhrazuje právo v odůvodněných případech spolupráci odmítnout.