Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Slevy a zvýhodnění

Předplatní jízdenky Univerzální jízdenky Doprovod dítěte do 3 let Děti od 3 do 6 let Děti 6 až 15 let Mládež 15 až 18 let Studenti 18 až 26 let Důchodci a inv. důchodci Osoby nad 65 let Osoby nad 70 let ZTP a ZTP/P Invalidé 3. stupně

V tomto oddílu vám přinášíme přehled nejdůležitějších slev a zvýhodnění, která můžete při cestování s IDS JMK čerpat. Pokud byste potřebovali některou informaci podrobněji vysvětlit, napište nám na info@kordis-jmk.cz.


Předplatní jízdenky pro časté a pravidelné cesty

S elektronickou předplatní jízdenkou - na jižní Moravě nazývanou "ŠALINKARTA" - může ušetřit prakticky každý. Je určena pro ty, kteří cestují s IDS JMK pravidelně do práce či do školy. Vyplatí se už při více než třech zpátečních cestách týdně. V případě studentů v Brně se dokonce vyplatí už při více než šesti zpátečních cestách za měsíc! Předplatní jízdenky se prodávají na měsíc, tři měsíce nebo rok. Na čím delší dobu si jízdenku koupíte, tím více ušetříte. Například u roční jízdenky na 2 zóny ušetříte v porovnání s cenou jednorázových jízdenek až polovinu jízdného . Předplatní jízdenky jsou obvykle na jméno, může s nimi tedy cestovat jen osoba, pro kterou jsou vydány. Existují i o něco dražší předplatní jízdenky přenosné - může je použít kdokoliv. Ty využívají například úřady nebo firmy pro cesty svých zaměstnanců. Předplatní jízdenky mají i mnoho výhod, hlavní jsou:

Hollywood Sign on The Hill
Kombinace jízdenek

Při cestě mimo zóny platnosti své předplatní jízdenky si stačí koupit jízdenku jen pro nepředplacené zóny, tj. zóny které nemáte na předplatní jízdence uvedeny. Za stejné zóny tak neplatíte dvakrát a dokoupíte si jen ty zóny, které vám při cestování chybí.

Palm Springs Road
Výhoda 2+3

S držitelem roční základní jízdenky může v nepracovních dnech bezplatně cestovat další osoba starší 15 let a až tři děti do 15 let. Když tedy má jeden z rodičů roční jízdenku, může s ním v předplacených zónách v nepracovní den vyrazit třeba celá rodina.

Los Angeles Skyscrapers
Držitelé zón 100+101 (Brno)

Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100+101 mohou v těchto zónách bezplatně přepravovat psa nebo spoluzavazadlo. Před svojí cestou se důkladně seznamte s podmínkami přepravy zavazadel a zvířat!

Aplikace POSEIDON a Univerzální jízdenky

Aplikace POSEIDON a Univerzální jízdenky jsou výhodné pro ty, kteří pracují ve dvanáctihodinových směnách, dojíždí do práce či školy jen občas nebo vyrážejí na výlety či za známými.

Aplikace IDS JMK Poseidon

Aplikace nabízí kompletní sortiment nejlevnějších jednorázových jízdenek IDS JMK. Sama najde potřebné spojení a vyhledá, jakou jízdenku pro danou cestu potřebujete. Stačí pouze vybrat druh jízdného a potvrdit. Jízdenky jsou dvojího druhu - buď vydané pro konkrétní trasu (Moje jízdenky) nebo tzv. Rychlé jízdenky, které jsou vydány jen z konkrétní zóny pro určitý počet zón. Oba druhy stojí stejně. V Rychlých jízdenkách najdete i jednodenní jízdenky pro cestující, kolo nebo psa nebo jízdenky na všechny zóny na 3 a 5 dnů. Aplikace je multifunkční, umožňuje nejen koupi jízdenky, ale poskytne i informace o odjezdech ze zastávek nebo aktuální mimořádnosti v dopravě. Více o aplikaci Poseidon zde.

Univerzální jízdenka

Jde o jízdenku pro ty, kteří nechtějí využívat aplikaci POSEIDON. Proti jednorázovým jízdenkám přináší univerzální jízdenka zejména u cest přes větší počet zón slevu na jízdném. Základní univerzální jízdenka stojí 180 Kč (zlevněná 90 Kč) a skládá se z 24 polí.

Je výhodná především pro cestující, kteří:

 • cestují přes větší počet zón
 • cestují nepravidelně přes různé počty zón (např. turisté podnikající výlety z místa svého bydliště)
 • cestují do zaměstnání pravidelně, ale méně často než každý den

Cestující musí znát počet zón, pro něž potřebuje jízdenku, podle tabulky na zadní straně jízdenky si zjistí počet polí, které musí odpočítat od prvního nebo naposledy označeného pole na jízdence ve směru shora dolů. Za posledním z těchto polí jízdenku přeloží a označí toto pole v označovači. Pokud počet polí na jízdence nepostačuje pro zamýšlenou jízdu, označí se na ní poslední 24. pole a na nové jízdence se odpočítá zbývající počet polí. Jízdenku lze kombinovat s předplatními jízdenkami. Univerzální základní jízdenka nahradí 8 jízdenek dvouzónových, 6 jízdenek třízónových, 4 jízdenky pětizónové, 3 jízdenky sedmizónové a 2 jízdenky jedenáctizónové. Děti, mládež, studenti a osoby nad 65 let používají zlevněnou univerzální jízdenku. Platí pro ni trochu odlišná pravidla. Nahrazuje jízdenky Zlevněné A i Zlevněné B, lze použít i jako úseková jízdenka. Univerzální jízdenku je možné zakoupit v pokladnách Českých drah a na Kontaktních centrech IDS JMK. Podrobné informace o základní univerzální jízdence najdete zde.

Doprovod dětí do 3 let

 • Pro dopravu po Brně (zónách 100 + 101) a Hodoníně (zóna 900) je zavedena bezplatná jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let. Pořizuje se na eshop.idsjmk.cz, fotka dítěte není nutná.Jízdenka umožňuje bezplatnou spolujízdu jedné osobě doprovázející dané dítě při cestách po Brně a po Hodoníně. Doprovod se může střídat dle potřeby, vždy však musí doprovázet dítě, pro které je jízdenka vydána. Tato jízdenka navíc umožňuje kombinaci jízdních dokladů - tzn. doprovod za sebe platí jen v mimobrněnských zónách.
 • Pro dopravu v rámci celého IDS JMK včetně Brna a Hodonína je zavedena předplatní jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let za 2400 Kč. Jízdenka opět umožňuje bezplatnou spolujízdu jedné osobě doprovázející dané dítě při cestě jakoukoli linkou IDS JMK. Jízdenku koupíte též přes eshop.idsjmk.cz a doprovod se může střídat dle potřeby.

Děti od 3 do 6 let

 • Děti do 6 let cestují v celém IDS JMK bezplatně bez ohledu na jejich počet.
 • Vždy však s nimi musí jet aspoň jeden doprovod starší 10 let.
 • Není zapotřebí žádný doklad o věku dítěte.

Děti od 6 do 15 let

 • Děti od 6 do 15 let cestují v celém IDS JMK s jízdenkou Zlevněnou A nebo s předplatními jízdenkami pro tuto věkovou skupinu. Mohou využít i Zlevněné univerzální jízdenky nebo jízdenky koupené přes aplikaci POSEIDON.
 • Pro cesty na výlety je možné použít i zlevněné jízdenky na 24 hodin nebo na několik dní, podle aktuální nabídky, pro Brno, mimobrněnské zóny, všechny zóny nebo turistické oblasti.
 • Mimo město Brno děti do 15 nemusí dokládat svůj věk. Ve městě Brně v linkách do čísla 99 v případě jednorázových a jednodenních jízdenek musí doložit věk oficiálním průkazem s fotografií, jménem a datem narození. Mohou použít např. průkazku IDS JMK.
 • Děti do 10 let si navíc mohou pořídit bezplatnou elektronickou nebo papírovou předplatní jízdenku pro Brno (zóny 100 + 101) a pro Hodonín .
 • Bezplatná předplatní jízdenka pro děti do 10 let je vhodná i pro mimobrněnské dětí, které aspoň občas cestují do Brna. Mohou využít kombinaci jízdních dokladů a zaplatí jen za mimobrněnské zóny.
 • Jízdenky je možné koupit na počkání na předprodejních místech IDS JMK. V případě předplatní jízdenky je nutné předložit průkazkovou fotografii a rodný list dítěte nebo jiný oficiální doklad o jeho věku.

Mládež od 15 do 18 let

Mládež od 15 do 18 let se v IDS JMK přepravuje:
 • S předplatními jízdenkami určenými pro tuto věkovou kategorii.
 • S jízdenkami Zlevněnými A - "bez BrnA". Ty umožňují jízdu všemi druhy dopravy (vlak, regionální autobus, městská doprava) mezi zastávkami ležícími mimo Brno a dále rovněž mezi mimobrněnskou zastávkou a výstupní zastávkou v Brně. Po výstupu v Brně však už není možné dále přestoupit na jinou linku městské dopravy. Obdobně při cestě zpět jízdenka platí jen v tom dopravním prostředku, z něhož vystoupíte až mimo Brno. Přeprava s touto jízdenkou tak není povolena v případech, kdy je nástupní i výstupní zastávka v Brně a chcete využít linku do čísla 99. Naopak tato jízdenka umožňuje přepravu i po Brně, pokud chcete jet vlakem nebo linkou s číslem 100 a výše.
 • S jízdenkami Zlevněnými B - "včetně Brna". Tyto jízdenky umožňují cestování bez omezení všemi linkami a spoji v IDS JMK včetně brněnské městské dopravy.
 • Se Zlevněnými univerzálními jízdenkami a s mobilní aplikací POSEIDON
 • S jízdenkami Zlevněnými - pro 24 hodin až několik dní. Tyto jízdenky však mají platnost shodnou s jízdenkami Zlevněnými A - tzn. umožní cestování mimo Brno bez omezení na linky a umožňují dojezd do Brna. Neumožňují však už cestování městskou dopravou po Brně.
 • Při cestování s jednorázovými jízdenkami musí děti od 15 do 18 let prokázat svůj věk průkazkou IDS JMK nebo dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas). Při cestování s předplatní jízdenkou je dokladem samotná průkazka předplatní jízdenky.
 • Jízdenky je možné koupit na počkání na předprodejních místech IDS JMK. V případě předplatní jízdenky je nutné předložit průkazkovou fotografii a doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Studenti od 18 do 26 let

Studenti od 18 do 26 let se v IDS JMK přepravují:
 • S předplatními jízdenkami určenými pro tuto věkovou kategorii.
 • S jízdenkami Zlevněnými A - "bez BrnA". Ty umožňují jízdu všemi druhy dopravy (vlak, regionální autobus, městská doprava) mezi zastávkami ležícími mimo Brno a dále rovněž mezi mimobrněnskou zastávkou a výstupní zastávkou v Brně. Po výstupu v Brně však už není možné dále přestoupit na jinou linku městské dopravy. Obdobně při cestě zpět jízdenka platí jen v tom dopravním prostředku, z něhož vystoupíte až mimo Brno. Přeprava s touto jízdenkou tak není povolena v případech, kdy je nástupní i výstupní zastávka v Brně a chcete využít linku do čísla 99. Naopak tato jízdenka umožňuje přepravu i po Brně, pokud chcete jet vlakem nebo linkou s číslem 100 a výše.
 • S jízdenkami Zlevněnými B - "včetně Brna". Tyto jízdenky umožňují cestování bez omezení všemi linkami a spoji v IDS JMK včetně brněnské městské dopravy.
 • Se Zlevněnými univerzálními jízdenkami a s mobilní aplikací POSEIDON
 • S jízdenkami Zlevněnými - pro 24 hodin až několik dní. Tyto jízdenky však mají platnost shodnou s jízdenkami Zlevněnými A - tzn. umožní cestování mimo Brno bez omezení na linky a umožňují dojezd do Brna. Neumožňují však už cestování městskou dopravou po Brně.
 • Při cestování s jednorázovými jízdenkami musí studenti od 18 do 26 let prokázat svůj věk průkazkou IDS JMK nebo průkazem ISIC. Při přepravní kontrole může být vyžadováno doložení statutu studenta průkazem ISIC. Potvrzení o studiu se pro doložení nároku na slevu neuznává. Pro vydání předplatní jízdenky stejně jako při vydání dalšího kupónu je vždy nutné doložit status studenta průkazem ISIC nebo dalšími způsoby definovanými v Tarifu IDS JMK.
 • Jednorázové jízdenky se prodávají na předprodejních místech IDS JMK. Předplatní jízdenky je nutné koupit v elektronické podobě na e-shopu IDS JMK.

Důchodci do 65 let

 • Důchodcům do 65 let se poskytují slevy na předplatní jízdenky. Neposkytují se slevy na jednorázové a jednodenní jízdenky.
 • Předplatní jízdenky je možné koupit v elektronické podobě na e-shopu IDS JMK. případně na předprodejních místech IDS JMK. V případě předplatní jízdenky je nutné předložit průkazkovou fotografii, doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a doložit status důchodce či invalidního důchodce III. stupně - např. rozhodnutím o přiznání důchodu, ústřižkem poštovní poukázky pro příjemce: “Důchody – výplatní doklad” nebo potvrzením o pobírání důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce. Při koupi dalšího kupónu a obnově průkazky postačuje předložit předchozí průkazka pro důchodce.
 • Po dosažení věku 65 let se snižují ceny za cestování mimo město Brno a není nutné dokládat statut důchodce, pro cestování v zónách 100 + 101 však platí nadále výše uvedená pravidla.

Osoby nad 65 let

Osoby ve věku nad 65 let let se přepravují:
 • S předplatními jízdenkami určenými pro tuto věkovou kategorii.
 • S jízdenkami Zlevněnými A - "bez BrnA". Ty umožňují jízdu všemi druhy dopravy (vlak, regionální autobus, městská doprava) mezi zastávkami ležícími mimo Brno a dále rovněž mezi mimobrněnskou zastávkou a výstupní zastávkou v Brně. Po výstupu v Brně však už není možné dále přestoupit na jinou linku městské dopravy. Obdobně při cestě zpět jízdenka platí jen v tom dopravním prostředku, z něhož vystoupíte až mimo Brno. Přeprava s touto jízdenkou tak není povolena v případech, kdy je nástupní i výstupní zastávka v Brně a chcete využít linku do čísla 99. Naopak tato jízdenka umožňuje přepravu i po Brně, pokud chcete jet vlakem nebo linkou s číslem 100 a výše.
 • S jízdenkami Zlevněnými B - "včetně Brna". Tyto jízdenky umožňují cestování bez omezení všemi linkami a spoji v IDS JMK včetně brněnské městské dopravy.
 • Se Zlevněnými univerzálními jízdenkami a s mobilní aplikací POSEIDON
 • S jízdenkami Zlevněnými - pro 24 hodin až několik dní. Tyto jízdenky však mají platnost shodnou s jízdenkami Zlevněnými A - tzn. umožní cestování mimo Brno bez omezení na linky a umožňují dojezd do Brna. Neumožňují však už cestování městskou dopravou po Brně.
 • Při cestování s jednorázovými jízdenkami musí osoby nad 65 let prokázat svůj věk průkazkou IDS JMK nebo dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas). Pro vydání předplatní jízdenky stejně jako při vydání dalšího kupónu je vždy nutné doložit věk dokladem totožnosti.
 • Jízdenky je možné koupit v elektronické podobě na e-shopu IDS JMK., případně osobně na předprodejních místech IDS JMK. V případě předplatní jízdenky je nutné předložit průkazkovou fotografii a doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Osoby nad 70 let

Osoby ve věku nad 70 let let se přepravují za stejných podmínek jako osoby nad 65 let, ale získávají navíc další zvýhodnění:
 • Po dosažení věku 70 let, vzniká nárok na vydání bezplatné předplatní jízdenky pro Brno (zóny 100 + 101) a pro města Adamov, Blansko, Břeclav (zde v autobusech už od 65 let), Hodonín, Kyjov, Mikulov, Vyškov, Znojmo. Pro doložení nároku na bezplatné cestování lze použít ve všech městech občanský nebo řidičský průkaz, případně pas. Bezplatnou předplatní jízdenku je nutné pořídit elektronicky. V ostatních městech postačuje pro doložení nároku průkazka. Ve Znojmě je bezplatná přeprava navíc poskytována starobním důchodcům, osobám invalidním III. stupně bez věkového omezení a osobám invalidním I. a II. stupně starším 50 let.
 • Osoby nad 70 let let mohou využít kombinaci jízdních dokladů bez ohledu na to, jestli se prokazují dokladem totožnosti nebo průkazkou s bezplatným kupónem. Zaplatí jen za ty zóny, v nichž nemají právo na bezplatné cestování.
 • Pro četnější cestování osob nad 70 let je určena Roční předplatní jízdenka pro osoby nad 70 let pro všechny zóny. Vyjde na 1 400 Kč / rok, umožňuje libovolné cestování po celém IDS JMK a navíc s vámi může bezplatně cestovat pes nebo zavazadlo nebo jízdní kolo - ve spojích, kde je to povoleno.
 • Pro jednodenní výlet osoby nad 70 let je určena 24hodinová předplatní jízdenka pro osoby nad 70 let pro všechny zóny. Vyjde na 40 Kč, umožňuje libovolné cestování po celém IDS JMK a navíc s vámi může bezplatně cestovat pes nebo zavazadlo nebo jízdní kolo - ve spojích, kde je to povoleno.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se přepravují bezplatně ve všech linkách a spojích IDS JMK, to znamená ve všech spojích, které vyhledá vyhledávač na www.idsjmk.cz - včetně rychlíků a městských doprav.
 • Výjimkou je linka R50 (privátní spoje společnosti RegioJet v úseku Brno - Břeclav), kde je nutná rezervace místa prostřednictvím aplikace POSEIDON. Aby mohlo být místo rezervováno, je nutné přes POSEIDON zakoupit jízdenku základní aspoň pro 1 zónu.
 • Pro uznání nároku na bezplatnou přepravu je nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P vydaný v České republice.
 • Není povinnost žádat nulovou jízdenku jako v některých jiných krajích.
 • S držitelem průkazu ZTP/P může jet bezplatně jako doprovod 1 osoba a dále třeba i současně vodicí / asistenční pes, ortopedický vozík, v případě dítěte i kočárek.

Osoby invalidní ve 3. stupni

 • Osobám invalidním ve 3. stupni se poskytují slevy na předplatní jízdenky i na jednorázové jízdenky.
 • Jednorázové jízdenky se používají Zlevněné A nebo Zlevněné B. Jízdenky Zlevněné A umožňují cestování vlaky a regionálními autobusy a dojezd do města Brna bez přestupu v Brně na brněnskou městskou dopravu. Jízdenky zlevněné B umožňují dopravu všemi linkami IDS JMK včetně cestování linkami brněnské městské dopravy po Brně. Při koupi jízdenky a při kontrole se osoba invalidní ve 3. stupni prokazuje: elektronickým nosičem IDS JMK – tzn. bankovní kartou, klíčenou či samolepkou, na němž má ověřenou totožnost a slevu OI3S nebo papírovou průkazkou IDS JMK s kódem 5 nebo papírovým potvrzením od ČSSZ s QR kódem nebo elektronickým QR kódem v mobilu od ČSSZ.
 • Předplatní jízdenky je možné koupit prostřednictvím eshop.idsjmk.cz s následným doložením nároku na slevu do 5 dnů nebo ve formě tištěné průkazky s kupónem na předprodejních místech IDS JMK. V případě tištěné průkazky je nutné předložit průkazkovou fotografii, doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a doložit status osoby invalidní ve 3. stupni – papírovým potvrzením od ČSSZ s QR kódem nebo elektronickým QR kódem v mobilu od ČSSZ.
 • Pozor! Osoby invalidní ve 3. stupni, které nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P, nemohou použít jízdenky pro ZTP.