Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přeprava zavazadel a zvířat

V IDS JMK můžete přepravovat zavazadla, malá živá zvířata, sportovní vybavení, kola a koloběžky. Přepravovat se nesmí nebezpečné předměty.

ZAVAZADLA

Bezplatně se přepravují ruční zavazadla , kterými jsou drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru: 20 x 30 x 50 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit pod sedadlo.

Za zlevněnou jednorázovou jízdenku pro zavazadlo případně za jízdenku Zlevněnou A se v IDS JMK přepravují spoluzavazadla - předměty větší než ruční zavazadlo, jejichž rozměry nepřesáhnou u kvádru 50 × 60 × 80 cm, u desky 100 × 150 × 5 cm a válce průměr 20 cm a délku 300 cm. Hmotnost spoluzavazadel, s výjimkou vozíku pro invalidy, nesmí přesáhnout 50 kg.

Předměty větších rozměrů nebo hmotnosti se nepřepravují.

Bezplatně přepravovaná zavazadla

V celém IDS JMK bezplatně přepravují:
 • kočárek pro spolucestující dítě
 • koloběžky do 120 cm délky
 • jeden pár lyží včetně lyžařských holí
 • snowboard
 • sáně
 • boby
 • jedna nákupní taška na kolečkách

Přeprava kol a elektrokol

Jízdní kola a elektrokola se v IDS JMK přepravují:
 • v zónách 100 + 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech s provozním označením linek 1 až 99;
 • ve vlakových linkách IDS JMK;
 • v regionálních autobusech na linkách a spojích vyznačených v jízdních řádech symbolem kola. Nástup a výstup s kolem je dovolen jen zastávkách vyznačených v jízdních řádech symbolem kola.
Cena za přepravu jízdních kol a elektrokol:
 • jízdní kola a elektrokola se přepravují za jízdenku púro jízdní kolo pro všechny zóny za 35 Kč;
 • pro jednodenní výlet se často vyplatí jízdenka pro jízdní kolo / psa / zavazadlo na 24 hodin za 70 Kč;
 • pro cesty na krátkou vzdálenost lze pro jízdní kola a elektrokola použít navíc základní jízdenka (tzn. za plné jízdné);
 • držitelé platné předplatní nepřenosné jízdenky pro zóny 100 + 101 může v těchto zónách přepravovat jízdní kolo zdarma;
 • v nepracovní dny lze s jednou základní předplatní jízdenkou na 24 hodin přepravovat až 2 dospělé osoby + 3 děti do 15 let. Místo dítěte do 15 let lze přepravovat i jízdní kolo, psa nebo zavazadlo. Je tedy možné, že s jednou základbní jednodenní jízdenkou mohou jet 2 dospělí + 2 jejich kola.

Více informací o přepravě kol najdete na speciální stránce.

Velké koloběžky

Koloběžky s délkou přesahující 120 cm se přepravují jako klasické spoluzavazadlo za zlevněnou jednorázovou jízdenku pro zavazadlo případně za jízdenku Zlevněnou A. Přeprava je povolena pouze v případě dostatečné kapacity ve vozidle.

Vozík pro invalidy

Přepravuje se bezplatně, pokud s ním cestuje držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Psi

Psy je možno přepravovat za zlevněnou jednorázovou jízdenku pro psa / zavazadlo případně za jízdenku Zlevněnou A. Při delších cestách a jednodenních výletech se často vyplatí i jízdenka pro jízdní kolo / psa / zavazadlo na 24 hodin za 70 Kč

Malá zvířata v uzavřené schráně

Malá zvířata je povoleno přepravovat jen v uzavřené schráně s pevným dnem splňující rozměry pro zavazadla nebo spoluzavazadla. V takovém případě se zvířata ve schráně přepravují bezplatně. Pokud je v takové schráně umístěn pes, přepravuje se rovněž bezplatně.