Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přeprava zavazadel a zvířat

V IDS JMK můžete přepravovat zavazadla, malá živá zvířata, sportovní vybavení, kola a koloběžky. Jak cestovat a za jaké jízdné se dočtete níže.

Zavazadla Kola | elektrokola Cestování s kočárkem Koloběžky Invalidní vozík Přeprava zvířat

Zavazadla

Bezplatně se přepravují ruční zavazadla , kterými jsou drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru: 20x30x50 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100x80x5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit pod sedadlo. Bezplatně se dále přepravují:

Za zlevněnou jednorázovou jízdenku pro zavazadlo případně za jízdenku Zlevněnou A se v IDS JMK přepravují spoluzavazadla - předměty větší než ruční zavazadlo, jejichž rozměry nepřesáhnou u kvádru 50×60×80 cm, u desky 100×150×5 cm a válce průměr 20 cm a délku 300 cm. Hmotnost spoluzavazadel, s výjimkou vozíku pro invalidy, nesmí přesáhnout 50 kg. Předměty větších rozměrů nebo hmotnosti se nepřepravují.

Cestování s kočárkem

Městská doprava v Brně

 • před nástupem dejte znamení řidiči mávnutím ruky
 • nastupujte dveřmi označenými symbolem kočárku
 • v nízkopodlažních vozidlech nastupujte pouze do nízkopodlažního prostoru
 • na kočárek během jízdy dohlížejte
 • před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace
 • kočárek ve vozidle postavte do vhodné pozice ve směru jízdy vozu

Regionální doprava

 • pokud nemáte jízdenku, čekejte s kočárkem co nejblíže prvním dveřím
 • při příjezdu vozidla dejte znamení řidiči mávnutím ruky
 • po otevření dveří si kupte jízdenku a přejděte ke druhým dveřím, řidič má právo odbavit matku s kočárkem přednostně před ostatními cestujícími
 • přejděte ke druhým dveřím a nastupte
 • pokud máte jízdenku, nastupte rovnou druhými dveřmi, řidiči se nemusíte jízdenkou prokazovat
 • na kočárek během jízdy dohlížejte
 • před výstupem dejte signál řidiči dvojím dlouhým stiskem tlačítka signalizace
 • kočárek ve vozidle postavte do vhodné pozice ve směru jízdy vozu

Přeprava kol a elektrokol

Jízdní kola a elektrokola se v IDS JMK přepravují ve vlakových linkách IDS JMK a v regionálních autobusech na linkách a spojích vyznačených v jízdních řádech symbolem kola. Nástup a výstup s kolem je dovolen jen zastávkách vyznačených v jízdních řádech symbolem kola.Jízdní kola, nikoli však elektrokola, se přepravují i ve vozidlech Dopravního podniku města Brna.

Cena za přepravu jízdních kol a elektrokol:
 • jízdní kola a elektrokola se přepravují za jízdenku pro jízdní kolo pro všechny zóny za 40 Kč;
 • pro jednodenní výlet se často vyplatí jízdenka pro jízdní kolo na 24 hodin za 80 Kč, s nabitým POSEIDONem zaplatíte 70 Kč;
 • pro cesty na krátkou vzdálenost lze pro jízdní kola a elektrokola použít navíc základní jízdenka (tzn. za plné jízdné);
 • v nepracovní dny lze s jednou základní předplatní jízdenkou na 24 hodin přepravovat až 2 dospělé osoby + 3 děti do 15 let. Místo dítěte do 15 let lze přepravovat i jízdní kolo, psa nebo zavazadlo. Je tedy možné, že s jednou základbní jednodenní jízdenkou mohou jet 2 dospělí + 2 jejich kola.

Jedna dlouhá cesta
Všechny zóny

240 minut

Jeden den
Všechny zóny

24 hodin

Jedna krátká cesta
1 úsek až 3 zóny

Až 90 minut

Více informací o přepravě kol najdete na speciální stránce.

Přeprava koloběžek

Přeprava koloběžek je ve vozidlech IDS JMK je povolena. Koloběžka do 120 cm se přepravuje zdarma, koloběžka nad 120 cm se přepravuje za jízdenky pro zavazadlo (zlevněné A). Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 přepravují všechny koloběžky v těchto zónách bezplatně. Přeprava je povolena pouze v případě dostatečné kapacity ve vozidle!

Přeprava elektrokoloběžek je ve vozidlech Dopravního podniku města Brna na území zón 100 + 101 zakázána.

Vozík pro invalidy

Přepravuje se bezplatně, pokud s ním cestuje držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pozor! Nepřepravují se kompenzační pomůcky ve formě elektrovozíků, které se nemohou ve vozidlech otočit kolem své osy! Nástup čí výstup z vozidla je s vozíkem pro invalidy povolen jen s vědomím řidiče. Vozík umístěte ve vozidle na místo k tomu určené, zády směrem jízdy a nezapomeňte vozik zabrzdit!

S vozíkem pro invalidy se do vozidla a vlaku nastupuje dveřmi označenými symbolem kočárku nebo vozíku pro invalidy. Vozidla s bezbariérovou úpravou jsou v čele soupravy a u dveří pro vstup s vozíkem označená mezinárodním symbolem přístupnosti (postava sedící na vozíku pro invalidy). S výjimkou vysunutí či vyklopení plošiny nemá řidič vozidla ani Pověřená osoba povinnost pomáhat cestujícímu na vozíku pro invalidy s nástupem či výstupem z vozidla. Výstup s vozíkem pro invalidy, s jízdním kolem nebo s rozměrným zavazadlem cestující signalizuje řidiči ve vozidle dvojím krátkým stiskem (..) tlačítka signalizace k řidiči.

Přeprava zvířat

Zvířata smí cestující ve vozidlech a vlacích IDS JMK přepravovat pouze v bezpečné, zcela uzavřené a dole nepropustné schránce. Přeprava schránky se řídí stejnými podmínkami jako přeprava spoluzavazadel, případně ručních zavazadel. Pokud má schránka tvar kvádru do rozměrů 20 x 30 x 50 cm, přepravuje se bezplatně. Pokud je větší, cestující hradí zlevněné (poloviční) jízdné. Držitelé nepřenosných předplatních jízdenek pro zóny 100 a 101 mohou v těchto zónách v tramvajích, trolejbusech a autobusech pejsky přepravovat zcela bezplatně.

Malá zvířata je povoleno přepravovat jen v uzavřené schráně s pevným dnem splňující rozměry pro zavazadla nebo spoluzavazadla. V takovém případě se zvířata ve schráně přepravují bezplatně. Pokud je v takové schráně umístěn pes, přepravuje se rovněž bezplatně.

Psy je možno přepravovat za zlevněnou jednorázovou jízdenku pro psa / zavazadlo případně za jízdenku Zlevněnou A. Při delších cestách a jednodenních výletech se často vyplatí i jízdenka Zlevněná na 24 hodin za 125 Kč (s nabitým POSEIDONem za 115 Kč).

Psy je navíc možné přepravovat samostatně a to za podmínky, že jsou po celou dobu pobytu ve vozidle opatřeni bezpečným a nasazeným náhubkem a jsou drženi na krátké šňůře. Pes nesmí být přepravován na sedadle. Slepecký ani asistenční pes nemusí být náhubkem vybaven.

 • Cestující smí do vozidla se psem nastoupit pouze se souhlasem řidiče!
 • Maximální počet psů přepravovaných v jednom vozidle není stanoven.
 • Řidič či jiná pověřená osoba dopravce má právo přepravu psa odmítnout nebo jej i vykázat z přepravy a to zejména v případech, pokud je pes špinavý, hlučný, nezvládnutelný nebo nemocný, přenáší parazity nebo znečišťuje vozidlo.
 • Cestující nesmí umístit psa v blízkosti dětského kočárku, vozíku pro invalidy nebo zavazadla jiného cestujícího.
 • Pes nesmí být na obtíž ostatním cestujícím!

Přehled jízdenek pro psa

Jednorázové jízdenky S předplatní jízdenkou 100+101 na dva a více dnů Bez předplatní jízdenky na zóny 100+101
Brno (100+101) ZDARMA Zlevněná A / Jízdenka pro psa
Mimobrněnské tarifní zóny Zlevněná A / Jízdenka pro psa Zlevněná A / Jízdenka pro psa

Jednodenní jízdenky S předplatní jízdenkou 100+101 na dvě a více dnů Bez předplatní jízdenky 100+101
Brno (zóny 100+101) ZDARMA 45 Kč
Mimobrněnské tarifní zóny 100 | 90 Kč 125 | 115 Kč
Vybrané zóny 65 | 55 Kč 65 | 55 Kč
Všechny zóny 100 | 90 Kč 125 | 115 Kč

Ceny za lomítkem platí při platbě v aplikaci POSEIDON s nabitým kreditem.