Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Informace o IDS JMK

Pod pojmem integrovaný dopravní systém se rozumí takový způsob zajištění veřejné dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji.

Vznik IDS JMK

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, zkráceně IDS JMK, vznikl postupně po etapách. 1. etapa IDS JMK zahájila provoz 1.1.2004. Ke 112 obcím zaintegrovaným v 1. etapě IDS JMK přibylo od 1.1.2005 dalších 49 obcí zaintegrovaných ve 2A etapě v oblasti Tišnovska a od 1.9.2005 24 obcí zaintegrovaných ve 2B etapě v oblasti Sokolnicka a Zbraslavska. K 11.12.2005 byla spuštěna 3A etapa IDS JMK na Slavkovsku, Bučovicku a Vyškovsku s celkem 22 novými obcemi a městskou dopravou ve Vyškově. Od 1.7.2006 je spuštěna první část 3B etapy v oblasti Ivančicka s 21 novými obcemi. Od 1.9.2006 byla zaintegrována 2. část 3B etapy na Židlochovicku s 29 obcemi. Od 4.3.2007 byla spuštěna etapa E4, která zahrnuje Boskovicko. Od poloviny roku 2008 zahájil provoz ve E4B etapě na Vyškovsku. Další rozšíření IDS JMK proběhlo od 14.12.2008. Zaintegrováno bylo celkem 124 obcí na Hodonínsku a Břeclavsku. Od 1.7.2010 byla zaintegrována poslední část Jihomoravského kraje na Znojemsku, kam spadalo 163 obcí. Byla tak dovršena integrace celého území kraje. V těchto datech došlo ke změnám ve vedení tehdejších regionálních autobusových linek, k zjednodušení a zpravidelnění dopravy a zavedení jednotného jízdného. Všechny provozované linky získaly jednotné dvou nebo třímístné provozní označení, vstoupily v platnost nové jízdní řády a došlo ke sjednocení cen jízdného a přepravních podmínek na všech linkách IDS JMK.

Další rozšiřování

Dále následovala jen drobnější rozšíření v závislosti na zájmu a potřebách mimokrajských obcí: Od 1.3.2014 došlo k rozšíření IDS JMK do Myjavy, od 1.5.2014 začalo fungovat sezónní propojení linkou 816 do rakouského Drosendorfu, od 1.7.2014 bylo IDS JMK rozšířeno na Bystřicko do Rovného-Divišova. Od 1.1.2015 byla zaintegrována městská linka 370 v Bystřici nad Pernštejnem a od 1.7.2015 začal jezdit Turistbus spojující Mikulov s Valticemi a Podivínem přes rakouský Poysdorf. Následně od 12.12.2019 došlo k uznávání jízdenek IDS JMK mezi Znojmem a Retzem, jízdenky začaly platit i na lince 334 mezi Nedvědicí a Bystřicí nad Pernštejnem. Od 1.1.2020 pak byl IDS JMK rozšířen do Starého Města, Kunovic a Uherského Hradiště.

Důvody pro IDS JMK

Možná se zeptáte, proč bylo vlastně nutné systém dopravy na počátku nultých let měnit. Hlavním důvodem byla jeho stále vetší nepřehlednost a neekonomičnost. S narůstajícím počtem dopravců se mnozí cestující ve složité spleti jízdních řádů a rozdílných cen přestávali orientovat a volili pro svou cestu raději osobní automobil. Toto východisko bylo špatné nejen z hlediska životního prostředí, ale se snižováním počtu cestujících musí pochopitelně narůstat i ceny pro ty, kteří jsou na veřejnou dopravu odkázáni.

Zavedením integrovaného dopravního systému se tomuto negativnímu trendu daří bránit. V mnoha evropských zemích i u nás se totiž potvrdilo, že po zjednodušení a zpravidelnění dopravy, zavedení jednotného jízdného a vytvoření integrovaných dopravních systémů začal počet uživatelů veřejné dopravy opět pozvolna narůstat. Bylo tomu tak i u nás, a doufáme, že tomu tak bude i v budoucnu. Do budoucna vidíme velkou šanci v propojování a vzájemné spolupráci nejen veřejné dopravy, ale i dalších druhů doprav jako car- či bikesharingu, využívání jízdních kol či koloběžek pro dojezd poslední míle nebo podporu parkovišť P+R.

Statistika IDS JMK

Počet linek v IDS JMK 322
Počet vlakových linek 24
Počet tramvajových linek v Brně (čísla 1 až 12) 11
Počet trolejbusových linek v Brně (čísla 20 až 40) 13
Počet autobusových linek v Brně (čísla 40 do 100) 47
Počet linek městské dopravy v Adamově 1
Počet linek městské dopravy v Blansku 4
Počet linek městské dopravy v Břeclavi 9
Počet linek městské dopravy v Bystřici n/P 1
Počet linek městské dopravy v Hodoníně 4
Počet linek městské dopravy v Kyjově 3
Počet linek městské dopravy ve Vyškově 4
Počet linek městské dopravy ve Znojmě 7
Počet regionálních autobusových linek 194
Počet zón 161

Výhody IDS JMK

Jednotná jízdenka

V systému IDS JMK můžete s jedinou jízdenkou cestovat všemi tramvajovými, trolejbusovými a do systému zahrnutými autobusovými linkami, osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky ve všech zaintegrovaných linkách. Koupíte (nebo označíte) si jízdenku pouze při zahájení své cesty a v rámci její platnosti pak můžete mezi všemi dopravními prostředky libovolně přestupovat bez toho, abyste se museli obtěžovat kupováním dalších jízdních dokladů.

Sjednocené jízdné

Po zavedení IDS JMK je jedno, jakými dopravními prostředky a s jakými dopravci do cíle své cesty dorazíte. Vždy zaplatíte stejnou, předem dobře známou cenu.

Předplatní jízdenka

Pokud cestujete veřejnou dopravou pravidelně, zcela jistě oceníte možnost pořídit si předplatní jízdenku. Nejen, že vám ušetří každodenní obavy, zda vám řidič vrátil správnou částku nebo jestli máte dostatek drobných, ale navíc při jejím pořízení výrazně ušetříte.

Pravidelnost odjezdů

IDS JMK přinesl do veřejné dopravy v Jihomoravském kraji pravidelnost. Většina spojů odjíždí ve snadno zapamatovatelných hodinových nebo dvouhodinových taktech. Minutové časy odjezdů zůstávají po celý den stejné, mění se pouze hodiny. Doprava ve večerních hodinách a o víkendu je posílena.

Možnosti přestupů

Jízdní řády jsou v IDS JMK koordinovány tak, aby na sebe linky v maximální možné míře vzájemně navazovaly. Pokud je to v jízdním řádu vyznačeno, řidiči mají povinnost vzájemně na přípoje vyčkat a nechat přestoupit cestující. Výrazně se tak zlepšuje možnost cestování za prací, do škol nebo za zábavou i do řady dalších směrů, kde není zavedena přímá linka.

Zlepšení služeb

Zavedení IDS JMK umožnilo zajistit srovnání úrovně poskytovaných dopravních služeb na obsluhovaném území. Všichni dopravci jsou povinni dodržovat jednotné standardy poskytovaných služeb.

Zlepšení informovanosti

V celém IDS JMK platí jednotná informační telefonní čísla, kde se můžete obracet se svými dotazy a podněty, případně můžete linky využít i pro podání stížnosti.

STRUČNÝ POPIS IDS JMK

Dopravní síť IDS JMK

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje zahrnuje celé území a všechny obyvatele Jihomoravského kraje. Na území obsluhovaném IDS JMK se mohou všichni cestující přepravovat za stejných podmínek řídících se Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK. Mohou cestovat všemi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami zahrnutými do IDS JMK a všemi osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky a dalšími vlaky.

Tarifní zóny

Území IDS JMK je členěno do tzv. tarifních zón. Jádrem tarifního systému jsou zóny 100 a 101, které pokrývají území města Brna. S nimi sousedí další zóny tvořené obvykle několika obcemi nebo velkým městem. Toto řešení výrazně zpřehledňuje a urychluje odbavení cestujících. Ti nyní předem podle počtu projetých zón přesně zjistí, kolik zaplatí za jakoukoli cestu po území IDS JMK.

Označení linek IDS JMK

Všechny linky v IDS JMK mají své provozní číselné označení. U většiny mimobrněnských autobusových linek je třímístné, tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdící převážně po území města Brna mají označení jen jedno a dvoumístné. Již podle čísla linky může cestující o dané lince získat základní informace. Pokud je její číslo menší než 100, jedná se o linku provozovanou především na území města Brna. Pokud se pohybuje mezi 150 a 200, jde o tzv. tangenciální linku, která spojuje významné obce v regionu. Linky s čísly 200 a více obvykle spojují obce s regionálními centry. Vlakové linky nesou označení začínající písmenem S (zpravidla osobní vlaky) a R (zpravidla spěšné vlaky a rychlíky).

Označení vozidel

Všichni dopravci IDS JMK dodržují standardy určující, jakými informacemi musí být každé jejich vozidlo vybaveno. Cestující tak vždy na určitém typu vozidla najde informace o čísle linky, směru jízdy, zastávkách, tarifu a podmínkách přepravy na stejném místě. Tramvaje, trolejbusy i autobusy musí být povinně vybaveny v horní části čela vozidla číslem linky, trasou a konečnou stanicí linky jednotného vzhledu. Tytéž informace musí mít umístěny na té straně vozidla, kde se nacházejí v daném směru jízdy otevírané dveře. V zadní části vozidla se nachází tabule s číslem linky. Uvnitř vozidla musí být vyvěšen minimálně plán sítě linek IDS JMK, Smluvní přepravní podmínky a Tarif IDS JMK. Cílem společnosti KORDIS JMK je neustále zlepšovat kvalitu a vybavení provozovaných vozidel. V mnoha z nich se proto cestující mohou setkat dalším vybavením, jako jsou například LCD monitory a akustické hlášení zastávek.

Přístupnost pro handicapované občany

V IDS JMK již od začátku dbáme na zlepšení přístupnosti pro handicapované občany. Dlouhodobě zvyšujeme podíl bezbariérových autobusů, iniciujeme modernizaci a zvyšování nástupišť a budování takových opatření, která usnadní handicapovaným cestování.

JÍZDENKY V IDS JMK

Jednou z výhod IDS JMK je možnost cestovat s jedinou jízdenkou bez nutnosti kupovat si při přestupech další. V IDS JMK existuje široká škála druhů jízdenek. Každý cestující si tak může najít jízdní doklad, který mu nejvíce vyhovuje. V zásadě je lze rozdělit na jízdenky jednorázové, předplatní přenosné, předplatní nepřenosné a univerzální. Podle toho, zda je s nimi možno přestupovat, se jízdenky dělí na přestupní a nepřestupní. Jízdenky určené pro cestující bez slevy jsou základní, jízdenky pro cestující s nárokem na slevu jsou zlevněné. Podmínky pro využití jízdenek zlevněných jsou uvedeny v Tarifu IDS JMK.

Jednorázová jízdenka

Jednorázová jízdenka slouží pouze pro jednu cestu. Po jejím označení v označovači, vydání strojkem u řidiče či průvodčího nebo koupí v Poseidonu či eshopu tato jízdenka platí v tolika zónách a po tak dlouhou dobu, jak je na ní vyznačeno. Jednorázové jízdenky lze koupit v předprodeji - zejména na vlakových nádražích, v Brně v jízdenkových automatech a v předprodejích Dopravního podniku města Brna. V omezeném sortimentu se pak prodávají na autobusových nádražích a v některých trafikách. Při koupi jízdenky v Brně u řidiče městské dopravy cestující zaplatí výrazně vyšší cenu.

Jízdenky z předprodeje začnou platit až po označení v označovači ve vozidle nebo na nástupišti. Při koupi jízdenky u řidiče nebo průvodčího cestující řidiči sdělí svou cílovou stanici nebo zónu a ten mu prodá patřičnou jízdenku. Se všemi přestupními jednorázovými jízdenkami může v rámci jejich platnosti cestující libovolně přestupovat na tramvajové, trolejbusové a autobusové linky IDS JMK a na osobní, spěšné vlaky a vybrané rychlíky. Speciálními případy jednorázových jízdenek jsou jízdenky nepřestupní. Cestující se však nemusí koupí jízdenky vůbec stresovat, když si ji koupí v elektronické podobě přes mobilní aplikaci POSEIDON.

Předplatní jízdenka

Při koupi předplatní jízdenky zaplatí cestující jenom jedenkrát a po celou dobu její platnosti pak může bez omezení cestovat všemi spoji v zónách, pro které je vydána. Papírová předplatní jízdenka se skládá ze dvou částí - průkazky a kupónu. K vydání průkazky je potřeba průkazková fotografie o formátu 3,5 × 4,5 cm. K průkazce si cestující kupují postupně kupóny. Výhodou předplatní jízdenky je její cena. Vyplatí se ji koupit už tehdy, pokud cestujete mimo svůj domov alespoň sedmnáctkrát za měsíc. Běžný pracující člověk jezdící do zaměstnání tak měsíčně ušetří jízdné za celý jeden týden, a navíc získá možnost se zdarma přepravovat i o víkendech a třeba i několikrát denně.

Cena předplatních jízdenek se liší podle toho, pro které zóny jsou vydány. Ceny jízdenek pro zóny 100 a 101 (město Brno) v kombinaci s dalšími mimobrněnskými zónami jsou mírně odlišné od cen jízdenek, které nejsou vydány současně pro zóny 100 a 101. Pro cestující na velmi krátké vzdálenosti je zavedena úseková a dvouúseková předplatní jízdenka platná pouze mimo zóny 100 a 101 na vzdálenost jednoho, resp. dvou úseků vyznačených v jízdních řádech. Předplatní jízdenky přenosné s dobou platnosti 24 hodin, 5, 14 a 30 dnů umožňují cestovat v zónách 100 a 101 od označení po dobu na nich uvedenou. Vhodné jsou zejména pro cestující, kteří nevlastní předplatní jízdenku nepřenosnou a vědí, že budou po městě Brně hodně cestovat. Existují rovněž jízdenky s dobou platnosti 24 hodin, které lze použít ve vybraných zónách turistických oblastí, ve všech zónách mimo 100+101 a v celém IDS JMK. Pro krátkodobé dojíždění na větší vzdálenosti (např. na školení) jsou určeny celosíťové jízdenky na 3 a 5 dní, které lze koupit přes POSEIDON.

Univerzální jízdenka

Univerzální jízdenka dokáže zastoupit většinu jednorázových jízdenek. Je určena především pro cestující, kteří využívají IDS JMK pro nepravidelné cesty anebo jezdí přes větší počet zón. Univerzální jízdenka se skládá z celkem 24 polí. Při zahájení cesty si cestující zjistí, přes kolik zón pojede, a podle návodu na zadní straně jízdenky označí příslušné pole jízdenky. Existuje i univerzální jízdenka zlevněná s mírně odlišnými pravidly použití.

Prodej jízdenek

Prodej jízdenek IDS JMK zajišťují pokladny na nádražích, v Brně jízdenkové automaty a předprodeje DPMB, řidiči, průvodčí, vybraná autobusová nádraží, pošty a trafiky. U řidičů a průvodčích lze zakoupit pouze jednorázové jízdenky pro jednu jízdu (u autobusových linek s číslem menším než 100 omezený sortiment s příplatkem). Na železničních stanicích se prodává kompletní sortiment jízdních dokladů a poskytují se navíc i podrobné informace a rady týkající se IDS JMK. Na předprodejích DPMB se prodává kompletní sortiment předplatních zónových jízdenek a omezený sortiment jednorázových jízdenek. Na vybraných autobusových nádražích a poštách se prodávají předplatní jízdenky do 4 zón a úsekové a dvouúsekové jízdenky.

Elektronické odbavování cestujících

V IDS JMK se postupně zavádí elektronické odbavování cestujících. S pomocí mobilní aplikace IDS JMK POSEIDON si můžete koupit libovolnou jednorázovou jízdenku IDS JMK. Společnost KORDIS JMK provozuje eshop, jehož prostřednictvím si můžete koupit elektronickou předplatní jízdenku pro celý IDS JMK. Obdobný eshop pak provozuje i DPMB. Jednorázové jízdenky si pak lze koupit a zaplatit bankovní kartou i v Brně a postupně i v regionálních autobusech a ve vlacích.

VÝHODY PRO CESTUJÍCÍ

Výhody pro cestující v Brně

Zavedení IDS JMK se obyvatel města Brna výrazně nedotklo. Většina linek stejně jako systém jednorázových i předplatních jízdenek totiž zůstala v principu zachována. Za asi největší změnu lze považovat rozšíření možnosti cestovat po městě Brně v rámci jedné jízdenky, a to jak jednorázové, tak i předplatní, nejen tramvajemi, trolejbusy a všemi linkami autobusů jezdících v rámci IDS JMK, ale navíc i osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky. Do systému IDS JMK jsou zapojeny všechny železniční stanice ležící na území města, lze je tedy velmi dobře využívat zejména pro přesuny po městě na větší vzdálenosti. Tuto možnost oceňují zejména obyvatelé z oblasti chrlického nádraží, dolní části Řečkovic, okolí královopolského nádraží a zaměstnanci průmyslové zóny ve Slatině. Ze všech těchto oblastí se do centra města dostanou rychleji a pohodlněji než dříve. Další výhodou je možnost výhodněji cestovat mimo území města. Vzhledem k tomu, že v rámci IDS JMK platí ve všech osobních a spěšných vlacích jízdenky IDS JMK, nemusí Brňané při svých rekreačních cestách těmito typy vlaků platit za úseky, které ujedou v rámci platnosti svých jízdenek.

Výhody pro cestující v regionu

Občanům měst a vesnic ležících v zaintegrovaném území přináší IDS JMK určité změny při plánování jejich cest. Až dosud byli obvykle odkázáni na jeden spoj, kterým v ranních hodinách odjeli do zaměstnání a odtud odpoledne opět zpátky. Po zavedení IDS JMK se zvýšil počet spojů, které mohou využít. V důsledku zlepšení pravidelnosti jejich odjezdů a zajištění vzájemných návazností získali možnost cestovat do mnohem více směrů než dosud. Zvýšení počtu spojů o večerních hodinách a o víkendu jim umožňuje pohodlně cestovat nejen do práce, ale i za nákupy, kulturou i zábavou. Vzhledem k tomu, že jízdní řády jsou konstruovány, vydávány a kontrolovány jednotně, mají všechny obdobný vzhled. Tím se výrazně zvyšuje jejich přehlednost a srozumitelnost. Všichni pravidelní cestující ocení možnost zakoupit si předplatní jízdenku. Nejen, že výrazně urychlí jejich nástup do vozidel a odstraní problémy s každodenním placením jízdného, ale navíc velký podíl cestujících zaplatí za cestu méně než dosud. Zejména se to týká pracujících a studentů, kteří každodenně dojížděli do Brna a nejprve platili cestu ve svém regionálním spoji a následně si ještě kupovali předplatné na brněnskou dopravu.

NÁSTUP DO VOZIDEL

Mírně odlišný je způsob nástupu při cestách po Brně a mimo Brno.

Nástup všemi dveřmi:
 • vlaky
 • tramvaje a trolejbusy
 • autobusy s číslem linky do 99 na území města Brna
 • autobusy s číslem linky 100 a výše na území zón 100 a 101 ve směru do města Brna
Nástup pouze předními dveřmi:
 • autobusy mimo zóny 100 a 101
 • autobusy s číslem linky 100 a výše na území zón 100 a 101 ve směru z města Brna

Od 1.1.2020 došlo k zavedení tzv. usměrněného nástupu cestujících do vlakových linek S2 a S3. Na těchto linkách jsou cestující bez jízdenky povinni nastoupit do vozu označeného zeleným pruhem - nazývaném pojízdná pokladna, a zde vyčkat na příchod průvodčího, od kterého si koupí jízdenku. Pokud budou při kontrole zachyceni v jiném voze bez platné jízdenky, může jim být udělen smluvní postih. Toto pravidlo však neplatí pro osoby se zhoršenou schopností pohybu nebo orientace, cestující s dětských kočárkem nebo s kolem.

Přepravní kontrola

Vzhledem k tomu, že se mezi cestujícími vyskytují i někteří jedinci, kteří nejsou ochotni za služby poskytnuté IDS JMK platit, je nezbytné provádět kontrolu platnosti jízdních dokladů. Pracovník přepravní kontroly v tramvajích, trolejbusech a autobusech IDS JMK je povinen se při kontrole prokázat kontrolním průkazem nebo odznakem. Řidič vozidla se žádným průkazem ani odznakem neprokazuje. Ve vlacích přepravní kontrolu provádí průvodčí případně revizor. Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení SPP se stanovuje na 1500 Kč. V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě v hotovosti nebo do 5 následujících pracovních dní po zjištění, snižuje se přirážka na 800 Kč. K této částce se připočítá paušální sazba za jízdní ve výši 25 Kč. Způsob úhrady přirážky k jízdnému stanovuje subjekt, který provádí přepravní kontrolu. O způsobu úhrady je v případě udělení přirážky k jízdnému povinen cestujícího informovat.

Nemá-li cestující při kontrole u sebe platnou průkazku s kupónem, vydanou dopravci v systému IDS JMK, ale do pátého pracovního dne ode dne kontroly se jimi prokáže ve vybraných pokladnách subjektu, který provedl přepravní kontrolu, zaplatí pouze částku 50 Kč, a to tehdy, uhradí-li tuto částku současně s prokázáním skutečnosti, že byl v době kontroly držitelem platného jízdního dokladu. Případné uhrazené jízdné se nevrací. Pokud cestující nemá na průkazce nebo kupónu vydanými dopravci v IDS JMK vyplněné některé údaje, ale do pátého pracovního dne ode dne kontroly u přepážky vybraných pokladen subjektu, který provedl přepravní kontrolu, chybějící údaje doplní, zaplatí pouze částku 50 Kč, a to tehdy, uhradí-li tuto částku současně s doplněním údajů.

Dopravci v IDS JMK

V IDS JMK je začleněno celkem 24 dopravců.

Železniční dopravu zajišťují:

 • České dráhy, a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Regiojet a.s.
 • Arriva vlaky, s.r.o.
 • ÖBB
Dopravu na území města Brna zajišťuje především:
 • Dopravní podnik města Brna, a.s.
Dopravu na regionálních autobusových linkách zajišťují:
 • ADOSA a.s.
 • ARRIVA MORAVA a.s.
 • DOPAZ s.r.o.
 • BDS-BUS
 • BORS Břeclav a.s.
 • BORS BUS s.r.o.
 • ČAD Blansko a.s.
 • ČSAD Brno holding, a.s.
 • ČSAD Hodonín a.s.
 • ČSAD Kyjov Bus a.s.
 • ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
 • Dopravní podnik města Brna
 • FTL - First Transport Lines
 • ICOM transport a.s.
 • Tourbus, a.s.
 • TRADO-BUS, s.r.o.
 • VYDOS BUS a.s.
 • ZDAR, a.s.
 • Zlatovánek spol.s r.o.
 • Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.