Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

E-shop a elektronické jízdenky

Základní informace Jak se registrovat Nosiče jízdenky Nastavení slevy Nákup jízdenky Jak cestovat Vrácení jízdenky Ztráta jízdenky Doprovod dítěte do 3 let Elektronické jízdné Břeclav Elektronické jízdné Znojmo Odpovědi k e - shopu IDS JMK Odpovědi Pípni a jeď! Návody a manuály


Základní informace

V IDS JMK vedle papírových jízdenek existuje možnost si koupit jízdenky v elektronické podobě a to jak jízdenky jednorázové (pro jednu cestu), tak i předplatní (denní, vícedenní, měsíční, čtvrtletní i roční) jízdenky. Tyto jízdenky jsou jen v elektronické podobě - cestující tedy nemá žádný papírový lístek, kterým by dokazoval svou jízdenku. Při kontrole cestující předkládá bankovní kartu (klíčenku, samolepku, případně jiný nosič splňující podmínky pro kontrolu jízdních dokladů IDS JMK), kterou jízdenku zaplatil nebo ke které má jízdenku vedenou. Je možné použít i bankovní karty uložené v mobilu či hodinkách (Apple Pay či Google Pay).

Fungování elektronického odbavování cestujících v Brně i zbytku kraje zastřešuje KORDIS JMK. V našem Dopravním zúčtovacím centru se sbíhají informace od Dopravního podniku města Brna i od autobusových dopravců a železničních dopravců. Toto centrum pak údaje o prodaných jednorázových i předplatních jízdenkách eviduje a dále předává dopravcům pro účely přepravní kontroly.

Prodej papírových jízdenek je stále umožněn na přepážkách Českých drah, ceny jsou však navýšeny o přibližně 10 % oproti jízdenkám elektronickým.


Jak se registrovat do systému

Prakticky všechny jízdenky můžete koupit v našem e-shopu eshop.idsjmk.cz. Nejvíce je využíván pro pořízení předplatních jízdenek (měsíční, čtvrtletní či roční). Za tímto účelem je potřeba se nejprve zaregistrovat. Registrovat se můžete vaším e-mailem, který běžně používáte, přes Google nebo přes Facebook.

Pozor! Každá osoba musí mít svoji vlastní registraci a svůj vlastní nosič na svůj vlastní e-mail a to včetně dětí. Elektronický profil je náhrada papírové průkazky, která také nebyla sdílena mezi více uživatelů.

Po úspěšném zadání registrace je potřeba vyplnit váš profil. Do profilu bude potřeba zadat:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu
  • fotografii
  • nosič

Mohu na jeden e-mail registrovat více uživatelů?

Nikoliv, každý uživatel musí mít svůj vlastní e-mail a to včetně dětí. Pokud e-mail nemají, můžete zadat libovolný e-mail, nebo jim ho vytvořit.

Vyskočila na mě hláška o již registrovaném e-mailu do systému, jak dále postupovat?

V takovém případě klikněte na nabízený odkaz na spárování účtů z BrnoID do našeho systému. Následně jděte do svého e-mailu a klikněte na odkaz pro spárování účtů, vyplňte potřebné údaje (označeno červeně) a účty propojte. Následně se přihlaste svým e-mailem a heslem, které jste do systému zadávali.

Jak ověřím svůj účet po registraci?

Můžete do systému nahrát vaše doklady totožnosti a kolegové následně údaje ověří. Případně, pokud nechcete nahrávat doklady do systému, můžete přijít osobně na jedno z našich Kontaktních center, kde vás kolegové ověří přímo na místě. Krátkodobě neověřený údaj nemá na platnost jízdenky vliv.

POZOR! Aplikace IDS JMK Poseidon není určena pro předplatní jízdenky, tato aplikace je určena výhradně k nákupu jednorázových jízdenek, nelze ji tedy pro potřeby elektronických předplatních jízdenek použít!


Nosiče předplatní jízdenky

Pro nákup a prokázání jízdenky je nutné do systému vložit nosič. Nosičem se rozumí vaše bankovní karta, klíčenka IDS JMK či čipová samolepka. Jedním z těchto nosičů se následně prokazujete při vašich cestách spoji IDS JMK (vlak, bus, městská doprava), tzn. přikládáte tento nosič k zařízení při kontrole (ve vlaku u průvodčího, v regionálním autobusu při nástupu a na městské dopravě v Brně při kontrole revizorem).

Bankovní karta

Jako jeden ze způsobů prokázání předplatní jízdenky můžete využívat vaši bankovní kartu, kterou používáte běžně při placení v obchodech. Stačí do systému zadat její číslo a platnost. Pokud karta nebyla použita v systému Pípni a jeď! v brněnské městské dopravě, můžete ihned zahájit proces nákupu jízdenky. Při svých cestách linkami IDS JMK přikládáte při kontrole tuto bankovní kartu. Kontrolním pracovníkům se následně zobrazí údaje o vaší jízdence.

Do systému můžete vkládat pouze bankovní karty podporující bezkontaktní platby! Do systému bankovní kartu vkládejte jako bankovní nosič.

Anonymní bankovní karta

Anonymní bankovní karta je určena pro ty, kteří nemohou, či nechtějí mít jízdenku na vlastní bankovní kartě. Je určena pro všechny cestující bez ohledu na věk či slevovou kategorii. Kartu je možné využít navíc i jako elektronickou peněženku, kterou platíte drobné platby stejně jako bankovní kartou. Jen pozor, při nabíjení se strhne 1,5 % nabíjení částky (minimálně 10 Kč) a pokud je na kartě nabitá částka a karta se nepoužívá k platbám, pak se po 6 měsících začne měsíčně strhávat 30 Kč. Pokud na kartě nemáte žádné peníze, žádné se vám ani nestrhnou. Cena karty je 129 Kč jednorázově a koupíte ji v našem e-shopu či Kontaktních centrech IDS JMK. Více na www.kartabezuctu.cz.

Mobil či hodinky

Další z poměrně moderních způsobů prokazování jízdenek je i možnost vložit jízdenku do mobilu či chytrých hodinek. Podmínkou je, že zařízení musí umožňovat platby přes platformu Apple Pay či Google Pay a v tomto systému musíte mít vloženou bankovní kartu.

Z bezpečnostních důvodů do systému sami hodinky ani mobilní telefon nevložíte. Je nutné zajít na jedno z našich Kontaktních center v IDS JMK, kde kolegové vaše zařízení načtou a spárují s profilem v e-shopu. Poté stačí zařízení při kontrole jízdních dokladů přiložit k terminálu stejně snadno, jako při placení v obchodech.

Klíčenka či samolepka

Klíčenku či samolepku může využívat osoba do 18 let (v městské dopravě v Brně jen do 15 let). Tyto nosiče zakoupíte na jednom z našich Kontaktních center, nebo na e-shopu IDS JMK. Cena jedné klíčenky či samolepky je 30 Kč.

Nosič do systému vkládejte jako NEBANKOVNÍ NOSIČ a následně zadejte 8místný kód, který je na nosiči uvedený např.: 23217D7B.

Následně můžete pokračovat k nákupu jízdenky. Stejně postupujete i v případě čipové samolepky.

Mohu jeden nosič použít pro více uživatelů?

Nikoliv, každý uživatel musí mít svůj vlastní nosič a to včetně dětí. Nosičem se osoba bude prokazovat při cestování není tedy možné mít na jedné kartě více cestujících.

Vyskočila na mě hláška o již registrovaném nosiči do systému, jak dále postupovat?

V takovém případě máte několik možností:

  • OSOBNĚ: Přidat kartu si můžete i na našich Kontaktních centrech, kde vám kolegové rádi pomohou.
  • E-MAILEM: Pokud chcete kartu přiřadit a nechcete nikam chodit, stačí se na e-shopu IDS JMK přihlásit bankovní kartou a poslat nám na info@kordis-jmk.cz ÚČZ, které vám vygeneruje systém. Do e-mailu nezapomeňte uvést e-mail, na který jste v e-shopu registrováni.
Mohu mít jednu jízdenku současně na více nosičích?

Bohužel ne, z bezpečnostích důvodů. Aby se zabránilo sdílení jedné jízdenky mezi několik uživatelů, je umožněno mít jízdenku vždy na jednom nosiči.

Mohu mít jízdenku také v mobilu?

Ano, v mobilu nebo chytrých hodinkách. Pro přiřazení k účtu je třeba navštívit jedno z našich Kontaktních center, kde vám kolegové rádi pomohou, sami si telefon ani hodinky do systému nepřidáte.

Mohu do systému vložit i starou bankovní kartu po platnosti?

Ano, můžete vkládat starou bankovní kartu, po platnosti. Musí na ní však být stále funkční bezkontakt. To ověříte na našich Kontaktních centrech, kam musíte zajít i v případě, že neplatnou kartu chcete přidat do systému jako nosič. Kartu po platnosti z bezpečnostních důvodů do systému nevložíte sami doma. V našich Kontaktních centrech kolegové kartu načtou a přiřadí její virtuální číslo k vašemu profilu.

Mám zcela novou bankonvní kartu z banky, musím něco udělat?

Pokud máte zcela novou bankovní kartu z banky, je nutné kartu aktivovat, aby byla na platební kartě aktivní bezkontaktní platba. Stačí tedy novou kartou zaplatit v obchodě, klidně i částku ve výši několika korun a zadat PIN. Tím se karta aktivuje a pro používání karty v našem systému vám již nic nebrání.


Jak nastavit slevu

Trulli

U elektronických předplatních jízdenek můžete využívat stejné slevy, jako u papírových. V editaci profilu v pravém horním rohu najdete kolonku MOJE SLEVOVÉ KATEGORIE. V této kolonce se nastavují všechny potřebné slevy. Po kliknutí na PŘIDAT SLEVOVOU KATEGORII z rozbalovacího menu vybete slevu, která se vás týká. Pokud jste student, zadejte do systému číslo ISIC, jeho platnost a vaše jméno a uložte.

Nezapomeňte, že ISIC musíte mít prolongovaný na další školní rok, pokud žádáte o slevu na následující období. Studenti jazykových škol nemají nárok na studentskou slevu v zónách 100+101, je nutné si v těchto zónách kupovat plné jízdné. Některé slevové kategorie se nastavují automaticky podle věku (děti do 3 let, 6-15 let, případně senioři nad 70 let).

Sleva mi nejde nastavit, co mám dělat?

V takovém případě bude nejlepší, když navštívite jedno z našich Kontkatních center a necháte si slevu ověřit přímo na místě. Dále si také ověřte, zda máte nárok na status studenta. ISIC musí být prolongovaný na další školní rok. Uznáváme ISIC i vložené v oficiální aplikaci ISIC v elektronické podobě.

Jsem student jazykové školy, mám nárok na slevu?

Bohužel ne, nárok na uvedené slevy mají žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí.


Jak koupit jízdenku

Pokud jsou všechny předchozí kroky úspěšně splněny, je čas přejít k nákupu jízdenek. V horní zelené liště je třeba kliknout na záložku NOVÁ JÍZDENKA - PŘEDPLATNÍ JÍZDENKA a vybrat nosič, který byl do systému vložen v přechozích krocích a zvolit, že jízdenku kupujete pro sebe. Následně se dá vybrat, o jakou předplatní jízdenku se bude jednat (měsíční, čtvrtletní, roční).

Dále je na výběr územní platnost ZÓNOVÁ a ÚSEKOVÁ a následně je třeba zvolit datum, od kdy bude jízdenka platná (nakoupit jízdenku lze s předstihem maximálně 30 dnů). Následně je třeba zvolit konkrétní zóny (v případě úsekové jízdenky zastávky) a vše potvrdit.

Ve čtvrtém kroku se vybírá sleva, na kterou má cestující nárok, pokud cestující na žádnou slevu nárok nemá, pokračuje se ke kroku číslo pět - PLATBA. Je třeba potvrdit potřebné údaje a systém zákazníka přesměruje na platební bránu, kde je třeba zadat číslo, platnost a CVC kód bankovní karty osoby, která za jízdenku bude platit. V případě správného vyplnění bude jízdenka zakoupena.

Neznám zóny, které mám zadat do systému, co mám dělat?

Pokud jste byli držitelem papírové předplatní jízdenky, můžete se podívat na ni a zóny z papírové jízdenky zadat do systému. V jiných případech můžete využívat vyhledávač spojení na našem webu, kde zadáte počáteční a konečnou zastávku, systém vám sám ukáže počet zón. V posledním případě nás můžete kontaktovat a konkrétní zóny vám budou náseledně sděleny.

Jízdenku mi nejde zakoupit, co dělám špatně?

Pokud jste si jistí, že jste zdali údaje z karty správně, je pak otázka, zda máte na kartě povoleny INTERNETOVÉ PLATBY (Pozor: nezaměňovat s internetovým bankovnictvím). Pokud jste nikdy kartou přes internet neplatili, je pravděpodobné, že tyto platby potvrzené nemáte. Kontaktujte svoji banku, která vám tuto službu zdarma aktivuje. Případně za jízdenku můžete zaplatit i kartou nějakého jiného člena domácnosti.


Jak cestovat s elektronickou jízdenkou

Jízdenka byla zakoupena na nosič, který byl zadán do systému. Nyní se cestující při cestování prokazuje pouze tímto nosičem POZOR! K prokazování neobdržíte žádnou papírovou jízdenku. V žádném případě se neuznávají různé QR kódy či faktury za uhrazené jízdné! Jízdenka je elektronicky spárována s vaším nosičem a tímto nosičem se prokazujete při svých cestách. Při cestování v regionálních autobusech IDS JMK se prokazujete při nástupu přímo u řidiče na pokladně. Pokud budete cestovat vlakem, pak se prokazujete při cestování přímo u průvodčího či revizora, v městské dopravě v Brně se prokazujete jen ve chvíli, kdy jste k tomu vyzváni revizorem. Nezapomeňte si pustit video, kde jsou názorné ukázky.

Podobně jako ve vlacích a v regionálních autobusech je ve městě Brně možné si ve všech vozidlech koupit bankovní kartou plný sortiment zónových jízdenek - Základní, Zlevněné A i Zlevněné B včetně jízdenek jednodenních a vícedenních. Ve městě Brně Dopravní podnik města Brna propaguje možnost pořízení jednorázové jízdenky ve vozidlech platební kartou jako službu Pípni a Jeď. Podrobnosti najdete na webu: www.pipniajed.cz.

Co dělat v případě, pokud mi ve vlaku/autobusu nejde jízdenka při kontrole načíst?

V takovém případě mají kontrolní pracovníci interní posup, co dělat pro ověření jízdenky. V žádném případě se neuzávají různé QR kódy v papírové podobě, či vytištěné stránky z profilu na e-shopu!


Vrácení jízdenky

Vrácení jízdenky v elektronické podobě je snadnější než kdy dřív. Pro vrácení nemusíte vyplňovat složité žádosti a formuláře. Stačí se přilásit do profilu na našem e-shopu IDS JMK. Následně v horní zelené liště v sekci MOJE PLATNÉ JÍZDENKY vyberete jízdenku, kterou chcete vrátit a kliknete na tlačítko VRÁTIT JÍZDENKU. Následně vyplníte číslo účtu, kam chcete aby poměrná částka za jízdenku byla vrácena. Výše vrácené částky se vám zobrazí přímo v e-shopu

V případě vrácení jízdenky může v ojedinělých případech vrácení peněz trvat až 30 dnů od podání žádosti (taktéž jako při reklamaci). Pokud vracíte jízdenku již po začátku platnosti, pak se vám vrátí tzv. poměrná částka. Tato částka pak zohledňuje datum nákupu, počet již projetých dnů a nebo například druh jízdenky.


Ztráta předplatní jízdenky

Jednou z výhod elektronické jízdenky je to, že je za každých okolností uložena v našem systému a tak nehrtozí ztráta ani odcizení jízdenky. Pokud zjistíte ztrátu nosiče předplatní jízdenky, stačí se přihlásit do profilu na e-shopu IDS JMK a zadat do systému nosič nový. Následně v sekci MOJE PLATNÉ JÍZDENKY je u jízdenky tlačítko PŘESUN JÍZDENKY NA JINÝ NOSIČ. Z rozbalovacího menu, pak vyberete nově vložený nosič a jízdenku přesunete. Ztracený nosič můžete deaktivovat.


Doprovod dítěte do 3 let

Pro děti do 3 let je možné pořídit předplatní jízdenku pro doprovod dítěte do 3 let. Jízdenka umožňuje bezplatnou spolujízdu jedné osobě doprovázející dané dítě při cestách po Brně (po zónách 100 + 101) a po Hodoníně (úsek Hodonín - Hodonín).

Pro cesty po Brně se jízdenka vydává POUZE v elektronické podobě - tzn. na bankovní kartě. Nyní již jízdenku pro doprovod v papírové podobě nekoupíte. Elektronickou jízdenku pořídíte na e-shopu IDS JMK. Jízdenka je vydaná pro dítě, ale může být na vaší bankovní kartě. Pokud se při hlídání dítěte střídáte, je možné pro něj pořídit více předplatních jízdenek. Vždy však s vámi musí dítě do 3 let cestovat! Jízdenka neplatí, pokud jej třeba jedete jen někam vyzvednout.

Bezplatná předplatní jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let je vhodná i pro mimobrněnské děti do 3 let, které alespoň občas cestují do Brna. Jejich doprovod může využít kombinaci jízdních dokladů a zaplatí jen za mimobrněnské zóny. Pokud často cestujete s dítětem do 3 let mimo Brno, je pro vás určena Roční předplatní jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let pro všechny zóny. Vyjde na 2 400 Kč/rok a umožňuje libovolné cestování po celém IDS JMK jedné osobě. doprovázející dítě do 3 let. Přeprava je možná v nepracovní dny bez omezení, v pracovní dny od 8:00 ráno.

Pro pořízení jízdenky na e-shopu IDS JMK se zaregistrujte, profil vyplňujte na údaje dítěte, nikoliv na vás! Vyplňte potřebné údaje, vložte nosič a v posledním kroku zvolte slevu pro dítě do 3 let a potvrďte koupi jízdenky. Jízdenka je ihned platná.


Elektronické jízdné Břeclav

Ve všech autobusech městské i linkové dopravy v Břeclavi lze platit za jízdné bankovní kartou. Jedna cesta po Břeclavi placená elektronicky bez přestupu vyjde na 12 Kč, dítě a mládež do 18 let a studenti 18 až 26 let, psi a zavazadla platí 6 Kč. Při elektronické platbě je možné využít i jízdenku přestupní platnou 40 minut za 16 / 8 Kč. Při platbě v hotovosti vyjde nepřestupní jízdenka na 20 / 10 Kč!

Čipové karty BORS mohou cestující používat jako předplatní jízdenky i pro platbu za jednorázové jízdenky až do odvolání včetně dobíjení elektronických peněženek. Původně zamýšlené termíny jejich zrušení byly posunuty kvůli epidemii COVID-19. Přesto doporučujeme postupně přejít na bankovní karty. Životnost karet BORS postupně končí. Bankovní kartu lze pořídit i pro děti v řadě bank zdarma nebo za malý poplatek. Lze nastavit jen minimální povolenou částku k placení – např. 100 Kč na měsíc, dle banky.

Pro cestování je nejlepším řešením si pořídit výhodnou předplatní jízdenku (dospělí 330 Kč / měsíc, děti a studenti 165 Kč / měsíc). Nejvýhodnější je pak roční jízdenka za 2 950 Kč, se kterou 3 měsíce v roce jezdíte zdarma. Děti a studenty vyjde roční jízdenka jen na 1 475 Kč. Občané nad 65 let mohou v Břeclavi v autobusech cestovat bezplatně jen s občanským průkazem. Všechny jízdenky můžete mít elektronické na vaší kartě. Vyřídíte je z domova přes eshop.idsjmk.cz


Elektronické jízdné Znojmo

Ve všech autobusech městské i linkové dopravy ve Znojmě lze platit za jízdné bankovní kartou zejména ve validátoru u 2. dveří a v případě potřeby u řidiče. Jedna cesta po Znojmě placená elektronicky bez přestupu vyjde na 12 Kč, dítě a mládež do 18 let, studenti 18 až 26 let s ISIC, osoby nad 65 let, psi a zavazadla platí 6 Kč. Při používání plateb ve validátoru se při přestupech může vytvořit i jízdenka v ceně 16 / 8 Kč a za celý den cestování po Znojmě cestující nezaplatí více než 40 / 20 Kč. Při platbě v hotovosti u řidiče vyjde nepřestupní jízdenka na 20 / 10 Kč!

Původní čipové karty ZDS PSOTA mohou cestující používat jako předplatní jízdenky až do odvolání. Přesto doporučujeme postupně přejít na bankovní karty. Bankovní kartu lze pořídit i pro děti v řadě bank zdarma nebo za malý poplatek. Lze nastavit jen minimální povolenou částku k placení – např. 100 Kč na měsíc, dle banky.

Pro cestování je nejlepším řešením si pořídit výhodnou předplatní jízdenku (dospělí 330 Kč / měsíc, děti a studenti 165 Kč / měsíc). Nejvýhodnější je pak roční jízdenka za 2 950 Kč, se kterou 3 měsíce v roce jezdíte zdarma. Děti a studenty vyjde roční jízdenka jen na 1 475 Kč. Starobní důchodci, osoby invalidní III. stupně a osoby invalidní I. a II. stupně starší 50 let mohou ve Znojmě cestovat bezplatně po vyřízení příslušného kupónu na bankovní kartu. Všechny jízdenky můžete mít elektronické na vaší kartě. Vyřídíte je z domova přes eshop.idsjmk.cz Pro řešení dotazů a nejasností můžete využít Kontaktní centrum IDS JMK, které najdete v nádražní budově v prostorách bývalého ČD Centra.

Podrobné informace o městské dopravě ve Znojmě najdete na webu:
Znojmo jede!


Pípni a jeď!

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY NAJDETE ZDE

NÁVODY A MANUÁLY