Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

E-shop a elektronické jízdenky

Základní informace Registrace Nosiče jízdenky Důležité funkce e - shopu Nákup jízdenky Jak cestovat Nastavení slevy Vrácení jízdenky Ztráta jízdenky Doložení jízdenky Doprovod dítěte do 3 let Dárkový poukaz Obchod IDS JMK Elektronické jízdné Břeclav Elektronické jízdné Znojmo Jezdi jednoduše Pípni a jeď!


Základní informace

Od 1. března 2024 jsou předplatní jízdenky (tzn. měsíční, čtvrtletní a roční jízdenky) prodávány výhradně v elektronické podobě. Cestující nemá žádný papírový lístek, kterým by se při jízdě prokazoval, ale předkládá elektronický nosič – bankovní kartu nebo nebankovní nosič, k nimž je v centrálním systému KORDIS JMK přiřazena jízdenka. V případě bankovních karet je možné mít jízdenku přiřazenou k fyzické plastové kartě nebo v mobilu či hodinkách (Apple Pay či Google Pay). Předplatní jízdenky koupíte nejpohodlněji přes eshop.idsjmk.cz

Jednorázové a turistické jízdenky je možné koupit buď v elektronické podobě prostřednictvím aplikace POSEIDON případně přes eshop.idsjmk.cz, ale je nadále zachována možnost je koupit v papírové podobě na předprodejích, u řidičů nebo vlakového personálu. Prodej přes POSEIDON z nabitého kreditu je cenově zvýhodněn.

Potřebujete poradit s elektronickou jízdenkou - zajděte na Kontaktní centra IDS JMK, kde vám kolegové s registrací i nákupem jízdenky rádi pomohou.


Registrace do e-shopu

Všechny jízdenky můžete koupit v našem e-shopu eshop.idsjmk.cz. Nejvíce se využívá pro pořízení předplatních jízdenek (měsíční, čtvrtletní či roční). Za tímto účelem je potřeba se nejprve zaregistrovat. Registraci můžete provést buď přimo z domova na našem e-shopu nebo i osobně na kontaktním centru IDS JMK. Při registraci se zadává:

Každá osoba musí mít svoji vlastní registraci a vlastní nosič vedený k vlastnímu e-mailu a to včetně dětí. V případě, že nechcete použít vlastní samostatný email, je možné založit podřízený tzv. závislý účet pod již existujícím účtem a zaregistrovaným emailem, viz dále.

Aplikace POSEIDON je určena k nákupu jednorázových jízdenek, nelze ji tedy použít pro potřeby předplatních jízdenek. S e-shopem není ani propojena.

Ověření údajů

Pro kontrolu, že údaje zadané do profilu jsou totožné s reálnou osobou, je nutné tyto údaje v systému ověřit. Podklady pro věření můžete do systému nahrát bez nutnosti návštěvy kontaktních center. Je třeba vložit doklad totožnosti a fotografii osoby, pro kterou byl profil v e-shopu vytvořen. Nahrání dokumentů provedete v sekci Můj účet, záložce Základní údaje. Na konci stránky najdete tlačítka pro vložení příloh. V případě dospělých osob je třeba nahrát občanský průkaz ve formě obrázku (nebo dokumentu PDF), velikost souboru je omezena na 15 MB. U dětí (do 15 let) bez občanského průkazu lze použít pas, rodný list nebo kartičku zdravotní pojišťovny. Cizinci vkládají standardní průkaz totožnosti jiné země, či povolení k pobytu. Celkově lze nahrát až 6 obrázků (povolené formáty jsou jpg, jpeg, jpe, png, gif nebo pdf). Nahrané podklady budou použity příslušnými zaměstnanci pouze ke kontrole správnosti ověřovaných osobních údajů. Ihned po ověření budou všechny nahrané soubory zcela a nevratně vymazány. Pokud doklady do systému nahrávat nechcete, pak můžete navštívit jedno z našich kontaktních center, kde ověření správnosti údajů provedenou naši zaměstnanci a na místě vám vyhotoví fotografii.

Registrace na Kontaktních centrech

Pokud jste registraci provedli osobně na jednom z našich Kontaktních center, pak se do systému můžete přihlašovat i z domu, zadáním vaší e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci a jednorázovým heslem "salina", které si následně v profilu můžete změnit. Jedná se o heslo pro první přihlášení a má platnost 7 dnů od registrace. Pokud do této doby nebude heslo změněno, pozbývá platnosti. Při pozdějším přihlášení na profil je nutné zažádat na přihlašovací stránce o obnovu hesla tlačítkem zapomenuté heslo. Odkazna nové heslo vám přijde obratem do e-mailu.


Mohu na jeden e-mail registrovat více uživatelů?

Nikoliv, každý uživatel musí mít svůj vlastní e-mail a to včetně dětí. Pokud e-mail nemají, můžete zadat libovolný e-mail nebo jim ho vytvořit.

Jak ověřím svůj účet po registraci?

Můžete do systému nahrát vaše doklady totožnosti a kolegové následně údaje ověří. Případně, pokud nechcete nahrávat doklady do systému, můžete přijít osobně na jedno z našich kontaktních center, kde vás kolegové ověří i vyfotí přímo na místě. Krátkodobě neověřený údaj nemá na platnost jízdenky vliv. U nezletilých můžete do systému nahrát rodný list, případně jiný oficiální doklad totožnosti.

Jak dlouho trvá ověření údajů?

Jelikož se údaje ověřují fyzickou osobou a porovnávají se doklady s údaji zadanými do systému, může ověření nějakou dobu trvat. Neověřené údaje však nemají na platnost jízdenky vliv a jízdenku můžete běžně zakoupit.


Nosiče předplatní jízdenky

Pro nákup a následné prokázání jízdenky je nutné do systému vložit nosič. Nosiče se dělí na bankovní a nebankovní. Bankovním nosičem se rozumí bankovní karta na jméno ve formě plastové kartičky nebo v mobilním telefonu a anonymní bankovní karta prodávaná na kontakních centrech za 129 Kč. Nebankovní kartou se rozumí plastová Dopravní karta, klíčenka či čipová samolepka IDS JMK. Nebankovní nosiče jsou v městské dopravě v Brně povoleny jen pro děti do 15 let. Nosičem jízdenky se následně prokazujete při cestách po IDS JMK (vlak, bus, městská doprava). Nosič jen přikládáte k zařízení při kontrole (ve vlaku u průvodčího, v regionálním autobusu řidiči při nástupu a při kontrole revizorem). QR kód, který zobrazuje aplikace Dopravního podniku města Brna, není nosičem jízdního dokladu, ale slouží pro kontrolu jeho platnosti revizory DPMB. Mimo vozidla DPMB není akceptován.

Vložení nosiče do systému

Pro vložení nosiče do systému je třeba se nejprve prihlásit do profilu na e-shopu. V sekci "Moje nosiče" kliknete na tlačítko "Přidat nosič". Následně vyberte, zda chcete vložit bankovní kartu nebo nebankovní nosič. V případě vkládání karty je nutné do systému zadat číslo a platnost karty, pro vložení nebankovního čipu je nutné opsat 8místný kód, který je na nosiči uveden.

Obrázek

Bankovní karta

Jako jeden ze způsobů prokázání předplatní jízdenky můžete využívat vaši bankovní kartu používanou běžně při placení v obchodech. Stačí do systému zadat její číslo a platnost. Pokud karta nebyla použita v systému Pípni a jeď! v brněnské městské dopravě, můžete ihned zahájit proces nákupu jízdenky. Při svých cestách linkami IDS JMK přikládáte při kontrole tuto bankovní kartu. Kontrolním pracovníkům se následně zobrazí údaje o vaší jízdence. Pokud již karta byla využita v systému Pípni a jeď!, v systému už anonymně figuruje. Je třeba navštívit kontaktní centrum, kde kartu pracovníci přesunou na váš profil pro nákup předplatní jízdenky.

Obrázek

Anonymní bankovní karta

Anonymní bankovní karta je určena pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí mít jízdenku na vlastní bankovní kartě. Karta je v prodeji na kontaktních centrech nebo na e-shopu a mohou ji využívat všichni cestující bez ohledu na věk či slevovou kategorii. Cena karty je 129 Kč. Kartu je možné využít navíc i jako elektronickou peněženku, kterou platíte drobné platby stejně jako bankovní kartou. Podmínky pro její využití tímto způsobem však nejsou příliš výhodné - viz www.kartabezuctu.cz. Kartu vložíte na profil stejně jako klasickou bankovní kartu, tedy zadáte její číslo a platnost.

Obrázek

Karta v mobilu či na hodinkách

Nosičem jízdenky může být i bankovní karta v mobilu či chytrých hodinkách. I když je prokazování jízdního dokladu tímto způsobem pohodlné, je potřeba vědět, že karta v mobilu má jiné číslo než její fyzický předobraz. Pokud tedy do systému jako nosič zadáte číslo plastové karty, není možné se prokazovat mobilem či hodinkami. Pokud trváte na kartě v mobilu či hodinkách, je nutné zajít na kontaktní centrum s mobilem a zde si kartu nechat načíst. Další nevýhodou je to, že při větších aktualizacích systému mobilního telefonu se číslo karty změní, aniž byste o tom věděli. Zjistíte to obvykle až při kontrole. Následně je nutné znovu navštívit kontaktní centrum pro načtení nového čísla karty.

Obrázek

Dopravní karta, klíčenka či samolepka IDS JMK

Pro všechny tyto nosiče platí stejná pravidla, můžete si sami zvolit, který vám nejvíc vyhovuje. Jsou primárně určeny pro děti a mládež do 18 let, ale lze je použít i pro prokazování nároku na slevy. V mimobrněnských městských dopravách je může využívat každý. V brněnské městské dopravě nejsou povoleny pro osoby nad 15 let. Tyto nosiče koupíte na jednom z našich Kontaktních center, nebo na e-shopu IDS JMK. Cena karty, klíčenky či samolepky je 30 Kč. Nosič do systému vkládejte jako NEBANKOVNÍ ČIP a následně zadejte 8místný kód, který je na nosiči uvedený např.: 23217D7B. Následně můžete pokračovat k nákupu jízdenky.


Mohu jeden nosič použít pro více uživatelů?

Nikoli, každý uživatel musí mít svůj vlastní nosič a to včetně dětí. Nosičem se osoba bude prokazovat při cestování, není tedy možné mít na jedné kartě více cestujících.

Mohu mít jednu jízdenku současně na více nosičích?

Bohužel ne, z bezpečnostích důvodů. Aby se zabránilo sdílení jedné jízdenky mezi několik uživatelů, je umožněno mít jízdenku vždy na jednom nosiči. V praxi to tedy znamená, že pokud máte v systému jako nosič evidovanou například plastovou platební kartu a mobilní telefon, pak jízdenka bude pouze na jednom z těchto nosičů.

Mohu mít jízdenku také v mobilu?

Ano, v mobilu nebo chytrých hodinkách. Pro přiřazení k účtu je třeba navštívit jedno z našich kontaktních center, kde vám kolegové rádi pomohou, sami si telefon ani hodinky do systému nepřidáte.

Mohu do systému vložit i starou bankovní kartu po platnosti?

Ano, můžete vkládat starou bankovní kartu, po platnosti. Musí na ní však být stále funkční bezkontakt. To ověříte na našich kontaktních centrech, kam musíte zajít i v případě, že neplatnou kartu chcete přidat do systému jako nosič. Kartu po platnosti z bezpečnostních důvodů do systému nevložíte sami doma. V našich kontaktních centrech kolegové kartu načtou a přiřadí její virtuální číslo k vašemu profilu.

Mám zcela novou bankovní kartu z banky, musím něco udělat?

Pokud máte zcela novou bankovní kartu z banky, je nutné kartu aktivovat, aby byla na platební kartě aktivní bezkontaktní platba. Stačí tedy novou kartou zaplatit v obchodě, klidně i částku ve výši několika korun a zadat PIN. Tím se karta aktivuje a pro používání karty v našem systému vám již nic nebrání. Postačuje i prosté zasunutí do bankomatu bez výběru peněz.

Vyskočila na mě hláška o již registrovaném nosiči, co dál?

V takovém případě je tento nosič již v systému zadán. Nyní je nejlepší kontaktnovat zákaznickou podporu, případně navštívit jedno z našich kontaktních center.


Důležité funkce e-shopu

Dvoufázové přihlášení

Chcete mít svůj účet ještě více zabezpečen, než heslem? V tom případě využijte tzv. dvoufázové přihlášení, pomocí autorizační aplikace Google Authenticator. Po instalaci aplikace budete vyzvání k jejímu spárování s vaším profilem na e-shopu. Poté pokaždé, když se do systému budete chtít přihlásit, tak budete toto přihlášování potvrzovat právě přes aplikaci Google Authenticator. Zvýší se tak zabezpeční vašeho účtu.

Upozornění e-mailem

Pokud si v nastavení vašeho profilu povolíte zasílání informačních e-mailů, přijde vám e-mail o připomenutí blížícího se konce platnosti vaší aktuální šalinkarty, končící slevové oprávnění nebo jiná zásadní upozornění, která bývají často velmi užitečná a pomáhají vám být informováni. Stále budete dostávat e-maily týkající se důležitých změn zakoupených produktů, jako je expirace, zkrácení platnosti nebo zablokování jízdenky, apod.

Sdílený účet

Sdílení účtů slouží k tomu, abyste mohli další osobě povolit přístup do svého účtu a ta se následně mohla starat o kupování a placení jízdenek. Takovýto požadavek pak čeká mezi "Nabídkami přístupu do účtu" až do chvíle, kdy cílový uživatel tuto nabídku přijme. Od té chvíle bude mít přístup do vašeho účtu, což se současně zobrazuje ve výpisu aktuálně platných sdílení účtu až do doby, kdy takto nastavené sdílení některá z obou stran nevymaže a tím ukončí.

Závislý účet

Vytvoření a následná správa závislého účtu má umožnit rodičům, aby například mohli založit pro své děti účet a následně v něm nakupovat a platit jízdenky. Po založení závislého účtu je potřeba se do tohoto účtu přepnout. Po přepnutí se ocitnete v závislém účtu a můžete v něm pracovat. Je vhodné vyplnit veškeré potřebné osobní údaje, pokud chcete v závislém účtu nakupovat například nepřenosné jízdenky. Pro nákup nepřenosné jízdenky je také potřeba přiřadit do závislého účtu nosič.

On-line reklamace

Nyní můžete reklamaci za chybně zakoupenou jízdenku provádět on-line, přímo v prostředí e-shopu. Stačí v levém hlavním sloupci po přihlášení do e-shopu kliknout na IDS JMK reklmace a vyplnit krátký formulář. Do něj popište důvod reklamace a také můžete přiložit i soubory do velikosti 8 MB, poté vše odešlete. Přes tento formulář můžete podávat reklamaci jak k předplatní, tak k jednorázové jízdence zakoupené ve validátorech v IDS JMK a to i v systému Pípni a jeď!

Platba pokuty

V sekci PLATBA POKUTY můžete uhradit platby za pokuty od revizorů KORDIS JMK, a.s. Zaplatíte bankovní kartou. Do systému stačí zadat číslo protokolu o přepravní kontrole, které najdete na zápisu, který jste obdrželi od revizora a také z kalendáře vyberete datum uložení postihu. Ve spodní části stránky najdete všechny vaše platby za pokutu. Doložení předplatní jízdenky je možné pouze osobně na jednom z našich kontaktních center.


Cestování s elektronickou jízdenkou

Po dokončení nákupu je elektronická jízdenka nahrána na nosič, který byl zadán do systému. Při cestách se nyní prokazujete tímto nosičem. Neobdržíte žádnou papírovou jízdenku či potvrzení. Jako doklad se neuznávají žádné QR kódy nebo faktury za uhrazené jízdné. Při cestování v regionálních autobusech IDS JMK se prokazujete při nástupu přímo u řidiče přiložením nosiče k pokladně. Pokud budete cestovat vlakem, prokazujete u průvodčího či revizora. V městské dopravě v Brně předkládáte nosič jen ve chvíli, kdy jste k tomu vyzváni revizorem. Nezapomeňte si pustit video, kde jsou názorné ukázky.

V Brně je možné si ve všech vozidlech městské dopravy koupit bankovní kartou plný sortiment zónových jízdenek - Základní, Zlevněné A i Zlevněné B včetně jízdenek jednodenních a vícedenních. Navíc bez nutnosti výběru jízdenky pouhým přiložením karty cestující získá jízdenku pro jednu osobu pro cestu po městě Brně platnou po dobu 60 minut. Pokud kartu do 15 minut při výstupu přiloží znovu a dále již necestuje, sníží se cena jízdenky. Tato služba se v Brně nazývá Pípni a Jeď. Podrobnosti najdete na webu: www.pipniajed.cz. Reklamace týkající se této služby je třeba směřovat na KORDIS JMK, který systém spravuje.

Rovněž ve Znojmě je možné ve všech vozidlech městské dopravy koupit bankovní kartou plný sortiment zónových jízdenek - Základní, Zlevněné A i Zlevněné B včetně jízdenek jednodenních a vícedenních. Navíc bez nutnosti výběru jízdenky pouhým přiložením karty cestující získá jízdenku pro jednu osobu pro cestu po Znojmě bez přestupu. Pokud nepřestupuje, nemusí znovu kartu přikládat. Pokud přestupuje, přiloží při dalším nástupu kartu znovu a získá tak levnější přestupní jízdenku. Tato služba se nazývá Jezdi jednoduše. Podrobnosti najdete na webu: www.znojmojede.cz. Reklamace týkající se této služby je třeba směřovat rovněž na KORDIS JMK, který systém spravuje.

K prokazování neobdržíte žádnou papírovou jízdenku! Jízdenka je přiřazená k nosiči, který jste si do systému vložili. Neuznávají se různé QR kódy či faktury za uhrazené jízdné!

Co dělat v případě, pokud mi ve vlaku/autobusu nejde jízdenka při kontrole načíst?

V regionálním autobusu či vlaku má pracovník povinnost provést on-line ověření jízdenky. Tím se eliminuje případ nedoručení jízdenky do zařízení. Pokud je on-line ověření neúspěšné, znamená to obvykle, že se prokazujete jiným nosičem, než ke kterému je jízdenka přiřazena, případně že žádnou jízdenku nemáte. Pokud jste si jisti tím, že jízdenku máte platnou, můžete využít mobilní aplikaci e-jízdenka, tou doložíte speciální kód, kterým pracovník telefonicky ověří na centrálním dispečinku existenci a platnost jízdenky. V takovém případě vás může požádat i o doložení totožnosti. Neuznávají se různé QR kódy v papírové podobě, či vytištěné stránky z profilu na e-shopu!


Nákup předplatní jízdenky

Jízdenku zakoupíte stejně snadno, jako na jakémkoliv jiném e-shopu. Nákup zadáte přes záložku "Koupit předplatní jízdenku". Nejprve je nutné vybrat nosič, zvolit úsekovou (pro kratší vzdálenosti) nebo zónovou jízdenku a navolit zóny. Následně vyberete kategorii jízdenky a v dalším kroku pak časovou platnost jízdenky (měsíční, čtvrtletní či roční). V posledním kroku vyberete datum, od kdy chcete aby byla jízdenka platná a přidáte do košíku. Jízdenku můžete nakupovat až 30 dnů dopředu. Následně přejdete k placení, překontrolujete položky v košíku a zaplatíte. Na výběr máte možnost platit on-line bankovní kartou přes platební bránu nebo off-line bankovním převodem a zaplatíte. Již zakoupené jízdenky v přehledu jízdenek mají na sobě přístupné tlačítko Prodloužit jízdenku. Pokud tedy chcete stejnou variantu jízdenky, můžete postupovat takto zrychleně. Pouze vyberete datum zahájení platnosti jízdenky a vložíte do košíku.

Alternativní trasy

Alternativní trasy jsou zavedeny pro případy, kdy je možné mezi dvěma místy či zónami cestovat dvěma trasami vedoucímí přes různé zóny. Bez alternativních tras by bylo nutné si koupit předplatní jízdenku jen pro zóny odpovídající jedné variantě cesty. V případech, kdy je zavedena možnost alternativní trasy může zákazník bez dalšího připlácení zvolit tu trasu, která je zrovna pro něho výhodnější.

Příkladem je například cestování mezi Hodonínem, Kyjovem, Mikulovem a Brnem - lze využívat jak vlaky, tak autobusy jezdící přes různé zóny. Výhodu pocítí také cestující z oblasti Kunštátska, Letovicka a Olešnicka, kteří mohou pro cestu do Brna využívat nejen páteřní linku 301, ale mohou vyzkoušet i krátké svezení autobusem do Letovic, Skalice či Rájce-Jestřebí a odtud komfortní spojení moderními vlaky Moravia do centra Brna. Třetí oblastí, které se výhody dotkly, jsou Jedovnice a další obce ležící směrem k obci Studnice. Jejich obyvatelé nyní mohou volit, jestli do Brna pojedou autobusem 201, nebo vlakem přes Blansko.

Alternativní trasy nastaví automaticky při koupi nové jízdenky.

Aktuální seznam alternativních tras najdete vždy v platném znění Tarifu IDS JMK na konci.


Nastavení slevy

U elektronických předplatních jízdenek můžete využívat řadu slev. Slevové kategorie pro děti a mládež do 18 let, nad 65 let a nad 70 let se nastavují automaticky podle věku. Pro ověření studentské slevy (18 až 26 let) je nutné nahrát do systému ISIC průkaz. Nezapomeňte, že ISIC musíte mít prolongovaný na aktuální školní rok. Pro jízdy bez brněnské městské dopravy stačí předložit žákovský průkaz nebo potvrzení o studiu na kontaktním centru. Ostatní slevové kategorie (invalidita 3. stupně, starobní důchodci do 65 let, ZTP, apod.) nelze nastavit z domova. Příslušná potvrzení je nutné předložit na kontaktních centrech.

Obrázek

Dítě 6 - 15 let

V případě jednorázových jízdenek se věk nedokládá. V případě registrace a koupě předplatních jízdenek v e-shopu nahrajte pro ověření věku dítěte rodný list nebo průkaz totožnosti dítěte.

Obrázek

Mládež 15 - 18 let

V případě jednorázových jízdenek se nárok na slevu na základě věku dokládá průkazem totožnosti cestujícího nebo elektronickou předplatní jízdenkou IDS JMK, případně i ISIC kartou v elektronické nebo fyzické podobě. V případě registrace a koupě předplatních jízdenek v e-shopu nahrajte pro ověření věku průkaz totožnosti.

Obrázek

Student 18- 26 let

U jednorázových jízdenek se nárok na slevu dokládá ISIC kartou v elektronické nebo fyzické podobě, elektronickou předplatní jízdenkou IDS JMK nebo oranžovým Žákovským průkazem. V případě koupě předplatních jízdenek v e-shopu je nutné nahrát průkaz totožnosti. Pro ověření nároku na slevu pro cestování mimo město Brno a pro dojezd do Brna bez možnosti cestování v rámci Brna městskou dopravou nahrajte Žákovský průkaz, potvrzení o studiu nebo ISIC kartu v elektronické nebo fyzické podobě. Pro ověření nároku na slevu zahrnující cestování po Brně městskou dopravou je nutné zadat výhradně platnou ISIC kartu.


Sleva mi nejde nastavit, co mám dělat?

V takovém případě bude nejlepší, když navštívite jedno z našich kontaktních center a necháte si slevu ověřit přímo na místě. Dále si také ověřte, zda máte nárok na status studenta. ISIC musí být prolongovaný na další školní rok. Uznáváme ISIC i vložené v oficiální aplikaci ISIC v elektronické podobě.


Vrácení jízdenky

Vrácení jízdenky v elektronické podobě je snadnější než kdy dřív. Pro vrácení nemusíte vyplňovat složité žádosti a formuláře. Stačí se přilásit do profilu na našem e-shopu IDS JMK. V sekci Moje platné jízdenky vyberete jízdenku, kterou chcete vrátit a kliknete na tlačítko Vrátit jízdenku. Následně vyplníte číslo účtu, kam chcete aby poměrná částka za jízdenku byla vrácena. Výše vrácené částky se vám zobrazí přímo v e-shopu.

V případě vrácení jízdenky může v ojedinělých případech vrácení peněz trvat až 30 dnů od podání žádosti (taktéž jako při reklamaci). Pokud vracíte jízdenku již po začátku platnosti, pak se vám vrátí tzv. poměrná částka. Tato částka pak zohledňuje datum nákupu, počet již projetých dnů a druh jízdenky.

Ztráta či přenesení jízdenky na jiný nosič

Jednou z výhod elektronické jízdenky je to, že je za každých okolností uložena v našem systému a tak nehrozí ztráta ani odcizení jízdenky. Pokud zjistíte ztrátu nosiče předplatní jízdenky, stačí se přihlásit do profilu na e-shopu IDS JMK a zadat do systému nosič nový. Následně v sekci Moje jízdenky je u jízdenky tlačítko Přenést na nový nosič. Následně z nabídky vyberete jiný vložený nosič a změnu potvrdíte, změna se propíše okamžitě do systému. Nepoužívaný nosič je dobré deaktivovat.

Doložení jízdenky

Pokud cestující u sebe při kontrole revizorem nemá platnou poředplatní jízdenku, ale má ji například zapomenutou doma, je možné takovou jízdenku zpětně doložit. Pokud jste při přepravní kontrole nepředložili svůj nosič, na kterém je uložena informace o vaší zakoupené předplatní nepřenosné jízdence, je nutné uhradit do 5 dnů manipulační poplatek 50 Kč (u DPMB 100 Kč). Doložení jízdenky lze zaplatit z pohodlí domova. Následující den se přihlásíte pod svým heslem do našeho e-shopu, kde v záložce „Moje kontroly revizorem“ vyplníte číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole a datum, kdy ke kontrole došlo, a následně můžete uhradit manipulační poplatek 50 Kč.

Více o přepravní kontrole zde.

Dárkový poukaz

V e-shopu si můžete zakoupit dárkový poukaz (slevový voucher) ve vámi zvolené hodnotě mezi 100 a 10 000 Kč s platností 1 rok od zakoupení. Voucher obdržíte po jeho zaplacení do e-mailu v podobě PDF souboru (případně si ho kdykoliv můžete stáhnout v sekci Moje platby). Voucher slouží ke zlevnění pouze nepřenosných předplatních jízdenek systému IDS JMK. Vybrat si můžete z více motivů. Po vypršení platnosti voucher propadá.

Uplatnění voucheru

Při nákupu a následném výběru požadované jízdenky má držitel voucheru pod košíkem možnost zadat kód jednoho (či více) slevových voucherů. Voucher se přidá do košíku jako sleva a kupující tak bude platit nižší částku. Pokud by byla hodnota voucheru v hodnotě ceny jízdenky, objeví se pod košíkem možnost zaplatit jízdenku v plné výši hodnoty voucheru. Voucher lze použít pouze jednou a pokud by bude jeho hodnota vyšší než cena jízdenek v košíku, zbylá částka voucheru propadne.

Obchodek IDS JMK

Do našeho obchůdku, kde můžete zakoupit nosiče (klíčenky, anonymní bankovní karty,...), nebo propagační předměty (vystřihovánky, trička či hrnky,...) se nově dostanete bez nutnosti registrace. Obchod je tedy přístupný rovnou z adresy eshop.idsjmk.cz


Doprovod dítěte do 3 let

Pro děti do 3 let je možné pořídit předplatní jízdenku pro doprovod dítěte do 3 let. Jízdenka umožňuje bezplatnou spolujízdu jedné osobě doprovázející dané dítě při cestách po Brně (po zónách 100 + 101) a po Hodoníně (zóna 900). Jízdenku je možno pořídit na bankovní kartu nebo nebankovní nosič (klíčenku, nálepku, dopravní kartu). Pro jízdenku je nutné dítě zaregistrovat, ať už z domova přes e-shop nebo na kontaktních centrech. Pokud se při hlídání dítěte střídáte, je možné pořídit více předplatních jízdenek. Doprovázet dítě může jakákoliv dospělá osoba. Vždy však s vámi musí dítě cestovat. Jízdenka neplatí, pokud jej třeba jedete jen někam vyzvednout.

Bezplatná předplatní jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let je vhodná i pro mimobrněnské děti do 3 let, které alespoň občas cestují do Brna. Jejich doprovod může využít kombinaci jízdních dokladů a zaplatí jen za mimobrněnské zóny. Pokud často cestujete s dítětem do 3 let mimo Brno, je pro vás určena Roční předplatní jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let pro všechny zóny. Vyjde na 2 400 Kč/rok a umožňuje libovolné cestování po celém IDS JMK jedné osobě doprovázející dítě do 3 let.

Pro pořízení jízdenky na e-shopu IDS JMK se zaregistrujte, profil vyplňujte na údaje dítěte, nikoliv na vás! Vyplňte potřebné údaje, vložte nosič a v posledním kroku zvolte slevu pro dítě do 3 let a potvrďte koupi jízdenky. Jízdenka je ihned platná.


Elektronické jízdné Břeclav

Ve všech autobusech městské i linkové dopravy v Břeclavi lze platit za jízdné bankovní kartou případně Dopravní peněženkou IDS JMK. Jedna cesta po Břeclavi placená elektronicky bez přestupu vyjde na 12 Kč, dítě a mládež do 18 let a studenti 18 až 26 let, psi a zavazadla platí 6 Kč. Při elektronické platbě je možné využít i jízdenku přestupní platnou 40 minut za 16 / zlevněná 8 Kč. Při platbě v hotovosti vyjde nepřestupní jízdenka na 20 / zlevněná 10 Kč!

Dopravní peněženka IDS JMK je ve formě Dopravní karty, klíčenky či čipu IDS JMK. Zakoupíte je a nabijete např. v Kontaktním centru IDS JMK v Břeclavi na nádraží. Můžete je používat k placení jízdného u řidiče obdobně jako čipové karty BORS. Pro cesty po městě nahradí bankovní karty.

Historické čipové karty BORS mohou cestující používat jako předplatní jízdenky i pro platbu za jednorázové jízdenky až do odvolání včetně dobíjení elektronických peněženek. Přesto doporučujeme postupně přejít na bankovní karty nebo nebankovní nosiče.

Pro cestování po Břeclavi je nejlepším řešením si pořídit výhodnou předplatní jízdenku (dospělí 330 Kč / měsíc, děti a studenti 165 Kč / měsíc). Nejvýhodnější je pak roční jízdenka za 2 950 Kč, se kterou 3 měsíce v roce jezdíte zdarma. Děti a studenty vyjde roční jízdenka jen na 1 475 Kč. Občané nad 65 let mohou v Břeclavi v autobusech cestovat bezplatně jen s občanským průkazem. Občané nad 70 let pak mohou cestovat po Břeclavi bezplatně i ve vlacích. Předplatní jízdenky vyřídíte z domova přes eshop.idsjmk.cz nebo osobně na Kontaktním centru IDS JMK na nádraží.


Elektronické jízdné Znojmo

Ve všech autobusech městské i linkové dopravy ve Znojmě lze platit za jízdné bankovní kartou případně Dopravní peněženkou IDS JMK. Je zaveden nástup všemi dveřmi a cestujícím se nedoporučuje nastupovat prvními dveřmi a kupovat jízdenky u řidiče. Koupě jízdenek je možná prostřednictvím validátorů u druhých a třetích dveří (pokud jimi autobus disponuje). Ve Znojmě je zaveden systém Jezdi jednoduše. V něm pro cestu po Znojmě postačuje při nástupu pouze přiložit bankovní kartu nebo Dopravní peněženku a cestujícímu se automaticky prodá jízdenka pro jednu jízdu bez přestupu. Ta bez přestupu vyjde na 12 Kč, dítě a mládež do 18 let, studenti 18 až 26 let s ISIC, osoby nad 65 let, psi a zavazadla platí 6 Kč. Při výstupu se karty nepřikládají. Při případném přestupu se opět přiloží a z původní jízdenky za 12 Kč / 6 Kč vznikne nová přestupní jízdenka v ceně 16 Kč / 8 Kč. Za celý den cestování po Znojmě cestující nezaplatí více než 40 Kč / 20 Kč. Při platbě v hotovosti u řidiče vyjde nepřestupní jízdenka na 20 Kč / 10 Kč! Původní čipové karty ZDS PSOTA mohou cestující používat jako předplatní jízdenky až do odvolání.

Nejvýhodnější pro cestování po Znojmě je však stáleroční jízdenka za 2 950 Kč, se kterou 3 měsíce v roce jezdíte zdarma. Děti a studenty vyjde roční jízdenka jen na 1 475 Kč. Starobní důchodci, osoby invalidní III. stupně a osoby invalidní I. a II. stupně starší 50 let mohou ve Znojmě cestovat bezplatně po vyřízení příslušného kupónu na nebankovní nosič nebo bankovní kartu. Jízdenky vyřídíte z domova přes eshop.idsjmk.cz. Pro řešení dotazů a nejasností případně i pro koupi jízdenek můžete využít Kontaktní centrum IDS JMK, které najdete v nádražní budově.

Podrobné informace o městské dopravě ve Znojmě najdete na webu Znojmo jede!


Jezdi jednoduše

Jde o soubor opatření, která směřují k modernizaci a elektronizaci odbavování cestujících v IDS JMK. Zahrnuje především vybavení nádraží v IDS JMK novými chytrými validátory, které umožní nejen označení papírové jízdenky, ale i platbu bankovní kartou s vydáním elektronické jízdenky. S většími automaty s rozšířenými funkcemi se počítá i pro krajské jednotky Moravia, jednotky Stadler nasazované od konce roku 2024 a pro vybrané vozidlové řady Českých drah (zejména RegioPanter a 842). V autobusové dopravě projekt pokrývá změnu odbavení cestujících na vybraných autobusových linkách v okolí města Brna. Autobusy jsou vybaveny rovněž chytrými validátory umožňujícími platbu bankovní kartou a vydání elektronické jízdenky. Nástup je v pracovní dny od 5 do 20 hodin povolen všemi dveřmi, cestující se nemusí prokazovat řidiči jízdním dokladem a jízdenku si koupí ve validátoru. Více podrobností najdete na tomto odkazu. Informace k projektu najdete rovněž na webu www.jezdijednoduse.cz.


Pípni a jeď!

Pípání, tedy placení prostřednictvím automatického systému bez výběru konkrétních jízdenek, funguje v tarifních zónách 100 a 101. Při cestování tedy stačí pouze přikládat bankovní kartu. Pokud chcete vyjet mimo město Brno, například tramvají do Modřic, trolejbusem do Šlapanic, nebo autobusem k hradu Veveří, nestačí jen pípat, ale musíte si v žlutém validátoru vybrat konkrétní jízdenku pro patřičný počet tarifních zón, což naše terminály umí taky.