Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Smluvní přepravní podmínky IDS JMK

SPP IDS JMK stanovují podmínky pro přepravu cestujících, jejich práva, povinnosti a sankce za jejich nedodržení.

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDS JMK

Platí od: 26.4.2024

Úplné znění.

Zobrazit
POSEIDON - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Platí od: 31.12.2019

Úplné znění.

Zobrazit
SEZNAM DOPRAVCŮ IDS JMK

Platí od: 31.12.2020

Zobrazit