Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

KORDIS JMK

Společnost KORDIS JMK, a.s. je akciovou společností se základním kapitálem 2 000 000 Kč. V současné době má přibližně 50 zaměstnanců a sídlí v Brně na ulici Nové sady 30.

Společnost byla založena v březnu 2002 Jihomoravským krajem společně se Statutárním městem Brnem jako KORDIS JMK, spol. s r.o. - koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 20. září 2002. Bezprostředně poté - od 1. října 2002 - začala společnost vyvíjet činnost. Byla založena vložením základního kapitálu 1 000 000 Kč a vlastnil ji z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno.

Sídlo společnosti

KORDIS JMK je založen za účelem provádění dvou hlavních činností: koordinace dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje. Po integraci celého území Jihomoravského kraje a některých oblastív okolí je hlavním úkolem společnosti KORDIS koordinace IDS JMK a zajišťování potřebných servisních činností s tím spojených pro Jihomoravský kraj, město Brno a další obce a města kraje.

Důvodem vzniku společnosti byly potřeby Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna při plnění rozvojových programů v oblasti veřejné osobní dopravy. V Jihomoravském kraji se jednalo především o zabezpečení kvalitní a ekonomicky efektivní obsluhy celého území kraje veřejnou dopravou, zajištění maximuma přepravních potřeb cestujících a zavedení integrovaného dopravního systému na území kraje. V případě města Brna se jednalo o snahu snížit intenzitu individuální dopravy způsobenou m.j. dojížďkou mimobrněnských obyvatel do města, zkoordinovat veřejnou dopravu přijíždějící z příměstských oblastí na území města Brna s městskou dopravou a zkvalitnit nabídku cestování obyvatel města Brna do regionu.

Činnosti zabezpečované KORDIS JMK

 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek
 • zpracovává plány organizace dopravy v Jihomoravském kraji a ve městě Brně
 • účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací.
 • navrhuje úpravy sítě linek, podílí se na rozvoji systému
 • zpracovává jízdní řády pro regionální autobusy a vlaky, koordinuje s DPMB odjezdy městských linek
 • stanovuje pravidla návazností mezi spoji
 • provozuje Centrální dispečink IDS JMK
 • zpracovává data o jízdncíh řádech pro vyhledávače spojení
 • poskytuje on-line data o poloze spojů a aktuálním zpoždění připojeným aplikacím a subjektům
 • provozuje přibližně 200 ELPů - elektronických informačních panelů na přestupních uzlech a zastávkách
 • provozuje 1000 ks palubních počítačů v regionálních autobusech
 • zpracovává návrhy Tarifu a Smluvních přepravních podmínek IDS JMK a řeší případné nejasnosti
 • zabezpečuje přepravní kontrolu v autobusových i vlakových linkách IDS JMK
 • účastní se mezinárodních projektů podpořených EU
 • provozuje EOC - elektronické odbavování cestujících a eshop prodávající elektronické jízdenky
 • provozuje prodejní a informační mobilní aplikaci POSEIDON
 • zajišťuje kontrolu dodržování smluvních ujednání dopravci
 • propaguje využívání IDS JMK a veřejné dopravy, usiluje o nárůst spokojenosti a počtu cestujících
 • provádí marketingové průzkumy
 • zajišťuje dělení tržeb v systému
 • zpracovává ekonomické podklady pro Jihomoravský kraj a další objednatele
 • zpracovává potřebné právní dokumenty pro společnost i pro Jihomoravský kraj
 • podílí se na přípravě výběrových řízení Jihomoravského kraje a dalších objednatelů na zajištění dopravy a další zakázky
 • spolupracuje na smart řešeních ve veřejné dopravě, při modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů.

Základním článkem fungování organizace KORDIS JMK je cestující-klient. Jeho potřebám je celý systém dopravy v Jihomoravském kraji podřízen (při zachování nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající počet uživatelů veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji, případně docílit jeho nárůstu.

Statutární orgány

Předseda představenstva: Ing. Jaroslav Dohnálek
Místopředseda představenstva: Mgr. Jiří Dvořáček
Člen představenstva: Mgr. Adam Zemek
Člen představenstva: Ing. Jan Seitl

Organizační struktura

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI: Ing. Jiří Horský
Sekretariát: Jana Lišková
Provozní ekonom: Andrea Klíčová
Mzdová účetní: Miroslava Gottwaldová
 
DOPRAVNÍ ODBOR: Michal Kocourek, vedoucí odboru
Oddělení organizace provozu: Ing. Jana Šuštiaková, vedoucí oddělení
Oddělení provozu: Vladimír Dopita, vedoucí oddělení
Železniční oddělení: Ing. Kamil Novák, vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru
Centrální dispečink: Miroslav Vojnar, DiS., vedoucí CED
 
ODBOR TARIFNÍ, MARKETINGU A ROZVOJE: Ing. Květoslav Havlík, vedoucí odboru, zástupce ředitele
Oddělení marketingu a EU projektů: Mgr. Tomáš Hladík, zástupce vedoucího odboru
Kontaktní centra EOC: Radek Chudiak, vedoucí oddělení
Přepravní kontrola: Ing. Milan Rais, vedoucí oddělení
 
EKONOMICKÝ ODBOR: Ing. Pavel Dostál, vedoucí odboru
 
PRÁVNÍ ODBOR: JUDr. Věnceslava Dlouhá, vedoucí odboru

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021, vč. výroku auditora, účetních výkazů a přílohy k závěrce