Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

KORDIS JMK

Společnost KORDIS JMK, a.s. je akciovou společností se základním kapitálem 2 000 000 Kč. V současné době má přibližně 80 zaměstnanců a sídlí v Brně na ulici Nové sady 30.

Společnost byla založena v březnu 2002 Jihomoravským krajem společně se Statutárním městem Brnem jako KORDIS JMK, spol. s r.o. - koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 20. září 2002. Bezprostředně poté - od 1. října 2002 - začala společnost vyvíjet činnost. Byla založena vložením základního kapitálu 1 000 000 Kč a vlastnil ji z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno.

KORDIS JMK je založen za účelem provádění dvou hlavních činností: koordinace dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje. Po integraci celého území Jihomoravského kraje a některých oblastív okolí je hlavním úkolem společnosti KORDIS koordinace IDS JMK a zajišťování potřebných servisních činností s tím spojených pro Jihomoravský kraj, město Brno a další obce a města kraje.

Důvodem vzniku společnosti byly potřeby Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna při plnění rozvojových programů v oblasti veřejné osobní dopravy. V Jihomoravském kraji se jednalo především o zabezpečení kvalitní a ekonomicky efektivní obsluhy celého území kraje veřejnou dopravou, zajištění maximuma přepravních potřeb cestujících a zavedení integrovaného dopravního systému na území kraje. V případě města Brna se jednalo o snahu snížit intenzitu individuální dopravy způsobenou m.j. dojížďkou mimobrněnských obyvatel do města, zkoordinovat veřejnou dopravu přijíždějící z příměstských oblastí na území města Brna s městskou dopravou a zkvalitnit nabídku cestování obyvatel města Brna do regionu.

stavba1

stavba2

stavba2

Činnosti zabezpečované KORDIS JMK

 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek
 • zpracovává plány organizace dopravy v Jihomoravském kraji a ve městě Brně
 • účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací.
 • navrhuje úpravy sítě linek, podílí se na rozvoji systému
 • zpracovává jízdní řády pro regionální autobusy a vlaky, koordinuje s DPMB odjezdy městských linek
 • stanovuje pravidla návazností mezi spoji
 • provozuje Centrální dispečink IDS JMK
 • zpracovává data o jízdncíh řádech pro vyhledávače spojení
 • poskytuje on-line data o poloze spojů a aktuálním zpoždění připojeným aplikacím a subjektům
 • provozuje přibližně 200 ELPů - elektronických informačních panelů na přestupních uzlech a zastávkách
 • provozuje 1000 ks palubních počítačů v regionálních autobusech
 • zpracovává návrhy Tarifu a Smluvních přepravních podmínek IDS JMK a řeší případné nejasnosti
 • zabezpečuje přepravní kontrolu v autobusových i vlakových linkách IDS JMK
 • účastní se mezinárodních projektů podpořených EU
 • provozuje EOC - elektronické odbavování cestujících a eshop prodávající elektronické jízdenky
 • provozuje prodejní a informační mobilní aplikaci POSEIDON
 • zajišťuje kontrolu dodržování smluvních ujednání dopravci
 • propaguje využívání IDS JMK a veřejné dopravy, usiluje o nárůst spokojenosti a počtu cestujících
 • provádí marketingové průzkumy
 • zajišťuje dělení tržeb v systému
 • zpracovává ekonomické podklady pro Jihomoravský kraj a další objednatele
 • zpracovává potřebné právní dokumenty pro společnost i pro Jihomoravský kraj
 • podílí se na přípravě výběrových řízení Jihomoravského kraje a dalších objednatelů na zajištění dopravy a další zakázky
 • spolupracuje na smart řešeních ve veřejné dopravě, při modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů.

Základním článkem fungování organizace KORDIS JMK je cestující-klient. Jeho potřebám je celý systém dopravy v Jihomoravském kraji podřízen (při zachování nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající počet uživatelů veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji, případně docílit jeho nárůstu.

Statutární orgány

Předseda představenstva: Mgr. Libor Hoppe
Místopředseda představenstva: Mgr. Jiří Dvořáček
Člen představenstva: Mgr. Adam Zemek
Člen představenstva: Ing. Jan Seitl

Organizační struktura

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI: Ing. Jiří Horský
Sekretariát: Jana Lišková
Provozní ekonom: Andrea Klíčová, Dagmar Gajdušková
Mzdová účetní: Miroslava Gottwaldová
 
DOPRAVNÍ ODBOR: Michal Kocourek, vedoucí odboru
Oddělení organizace provozu: Ing. Jana Šuštiaková, vedoucí oddělení
Oddělení provozu: Vladimír Dopita, vedoucí oddělení
Železniční oddělení: Ing. Stanislav Krčma, vedoucí oddělení
Centrální dispečink: Miroslav Vojnar, DiS., vedoucí CED
 
ODBOR TARIFNÍ, MARKETINGU A ROZVOJE: Ing. Květoslav Havlík, vedoucí odboru, zástupce ředitele
Oddělení marketingu a EU projektů: Mgr. Tomáš Hladík, zástupce vedoucího odboru
Kontaktní centra EOC: Radek Chudiak, vedoucí oddělení
Přepravní kontrola: Roman Ševčík, vedoucí oddělení
 
EKONOMICKÝ ODBOR: Ing. Pavel Dostál, vedoucí odboru
 
PRÁVNÍ ODBOR: Mgr. Alena Wichová, vedoucí odboru

Výroční zprávy

Výroční zprávy z roku 2022 a 2021 včetně výroku auditora, účetních výkazů a přílohy k závěrce

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)