Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

PŘEPRAVNÍ KONTROLA

Pro dotazy týkající se přepravní kontroly využijte prosím výhradně e-mail: info@kordis-jmk.cz.

Vždy uveďte své jméno a příjmení a číslo protokolu o přepravní kontrole, můžete úvést i telefonický kontakt na vás. Nekontaktujte nás telefonicky. Na telefonické dotazy týkající se přepravní kontroly nemůžeme odpovídat, protože vždy musíme nejprve dohledat potřebné údaje.

O dobu potřebnou na vyřízení e-mailu se prodlužuje doba na případné uhrazení postihu v nižší sazbě, stejně jako termín na doložení platného jízdního dokladu. Není proto třeba nás urgovat. Na e-mailové dotazy týkající se přepravní kontroly reagujeme obvykle do 2 pracovních dnů. Pokud bychom se vám do 5 dnů neozvali, napište prosím znovu. Je možné, že k nám váš e-mail nedorazil. Děkujeme za pochopení.

Základní informace

Pověřenou osobou je řidič, zaměstnanec dopravce ve stejnokroji a osoba, která se prokáže kontrolním průkazem IDS JMK nebo kontrolním odznakem. Pokud se prokáže kontrolním odznakem, na požádání předloží i kontrolní průkaz revizora.

Pověřená osoba je oprávněna:

 • dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy;
 • kontrolovat dodržování přepravní smlouvy cestujícím, zejména platnost jízdních dokladů;
 • rozhodnout o způsobu kontroly jízdních dokladů;
 • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy cestujícího, pokud přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje.

Pověřená osoba s kontrolním odznakem je oprávněna:

 • uložit zaplacení přirážky k jízdnému (dále jen přirážky) cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, nedodržuje Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif IDS JMK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; cestující bez platného jízdného dokladu je povinen po skončení přepravní kontroly na nejbližší zastávce vystoupit anebo si koupit platný jízdní doklad;
 • inkasovat přirážku v hotovosti proti potvrzení o platbě;
 • vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji uvedenými v dokladu vydaném příslušným správním orgánem, potřebnými pro vymáhání jízdného do místa kontroly a přirážky, pokud cestující nezaplatil na místě.

Odznak a průkaz revizora

Zeleným odznakem a průkazem se prokazují revizoři společnosti KORDIS JMK, kteří kontrolují vlakové a autobusové regionální linky IDS JMK a linky 1-99 provozované ostatními dopravci IDS JMK.

Modrým odznakem a průkazem se prokazují revizoři DPMB, kteří obvykle kontrolují linky 1-99 provozované DPMB.

Výše přirážky k jízdnému

 • Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu a za další porušení Smluvních přepravních podmínek činí 1 500 Kč + paušální jízdné 25 Kč.
 • Pokud cestující přirážku uhradí na místě v hotovosti nebo do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, snižuje se přirážka na 800 Kč + paušální jízdné 25 Kč.
 • Prokáže-li cestující do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, že byl v době kontroly držitelem platné průkazky s kupónem, uhradí pouze poplatek 50 Kč; případné uhrazené jízdné se nevrací.
 • Způsob úhrady přirážky stanovuje subjekt, který provádí přepravní kontrolu.

Jak uhradit postih udělený KORDIS JMK

  Úhrada jízdného a přirážky k jízdnému je možná pouze bezhotovostně a to dvěma cestami:
 • bankovní kartou v e-shopu IDS JMK - podívejte se na instruktážní video
 • převodem na účet KORDIS JMK, a.s.,č. ú. 43-2427980297/0100. Na bankovní účet KORDIS lze přirážku zaslat buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A nebo přímo vkladem na účet na pobočce Komerční banky. Návod na vyplnění poštovní složenky.
 • Vždy je nutné uvést variabilní symbol. Tím je číslo zápisu o provedení přepravní kontroly (sedmimístné číslo vpravo nahoře). Specifickým symbolem je datum narození. Konstantním symbolem je 0179.
 • V případě, že nás e-mailem kontaktujete s reklamací uděleného postihu nebo se objednáte k doložení vlastnictví předplatní jízdenky nebo nároku na slevu, prodlužuje se doba na úhradu nebo na doložení nároku o dobu potřebnou na naši odpověď nebo do dohodnutého data vaší návštěvy.
 • Nenavštěvujte nás bez předchozí telefonické domluvy! V hotovosti nelze postih platit.

Upozorňujeme, že nesplacené pohledávky společnost KORDIS JMK po předchozím posledním písemném upozornění dlužníka může postoupit dalším subjektům. Po postoupení pohledávek nemá KORDIS JMK vůči dřívějšímu dlužníkovi žádné pohledávky, o nich musí dlužník komunikovat výhradně se subjektem, kterému byly pohledávky postoupeny.

Jak uhradit postih udělený DPMB

Přirážku k jízdnému a jízdné je možné uhradit v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin v hotovosti nebo platební kartou na doplatkové pokladně DPMB na Novobranské 18 (1. patro). Sankci je možné uhradit i přes eshop BrnoID. Pro případné reklamace, dotazy a řešení nejasností využijte Tarifní kontaktní centrum DPMB

Přepravní kontrola firmy ASAD - Jiří Sladký

Přepravní kontrolu provádí také firma ASAD - Jiří Sladký. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese prepravni.kontrola@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 774 189 000.

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy ASAD - Jiří Sladký, nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.

Dopravci, u kterých může provádět kontrolu ASAD - Jiří Sladký:
 • BORS Břeclav, a.s.
 • ZDS PSOTA, spol. s r.o.
 • Břežanská dopravní společnost s r.o.
 • BK BUS, s.r.o.
 • ČAD Blansko, a.s.

Přepravní kontrola firmy ČSAD INGSPED PRAHA, a.s.

Přepravní kontrolu provádí také firma ČSAD INGSPED PRAHA a.s. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese : ingsped.brno@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 605 235 219.

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy ČSAD INGSPED PRAHA a.s., nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.

Přepravní kontrola firmy Přepravní kontrola Vyškov

Přepravní kontrolu provádí také firma Přepravní kontrola Vyškov. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese : pk.vyskov@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 702 683 692.

V případě, že jste obdrželi pokutu od firmy Přepravní kontrola Vyškov, nekontaktujte KORDIS JMK za účelem její platby.