Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Vracení předplatních jízdenek

Cestující může bez udání důvodu vrátit všechny nepřenosné předplatní jízdenky IDS JMK. Není možné vracet jízdenky jednorázové, univerzální jízdenky a přenosné předplatní jízdenky. Cestující s platnou průkazkou a kupónem má nárok na vrácení poměrné částky jízdného. V případě vrácení jízdného je účtován administrativní poplatek 50 Kč.

Obrázek

Papírové předplatní jízdenky

Jízdenky koupené v papírové podobě můžete vrátit v místě jejich zakoupení. Zde najdete seznam předprodejních míst.

Obrázek

Elektronické předplatní jízdenky

Pro vrácení elektronických předplatních jízdenek platí obdobná pravidla jako pro vrácení papírových předplatních jízdenek, tedy: Cestující může bez udání důvodu vrátit všechny nepřenosné předplatní jízdenky IDS JMK. Pro vrácení jízdenky v e-shopu IDS JMK se stačí přihlásit do svého profilu a jízdenku vrátit.

Obrázek

Elektronické jednorázové jízdenky

Jízdenky koupené v aplikaci IDS JMK POSEIDON, lze vrátit kdykoli do začátku jejich platnosti, přímo v aplikaci v sekci editace jízdenky. Jízdnky po začátku platnosti již není možné vrátit. Za jízdenky, které budou vráceny před jejich platností, bude připsán kredit do účtu uživatele.

Obrázek

Jednorázové papírové jízdenky

Pokud najdete doma stále platné a nepoužité jednorázové jízdenky, které už nevyužijete, není už možné je vrátit. Můžete však vyčkat na dobu, kdy dojde ke změně Tarifu IDS JMK. V ten okamžik máte možnost je vyměnit za jiné ve stejné hodnotě. Nelze vracet jednorázové jízdenky, včetně univerzálních jízdenek a předplatní jízdeneky přenosné. Vracet jednorázové jízdenky můžete pouze z předcházejícího tarifu.

Vzorec pro výpočet poměrné částky

Pokud si chcete udělat orientační představu o vrácené částce, pak můžete využít k výpočtu následující vzorec. Vrácená částka se odvíjí od druhu jízdenky, data zakoupení a data vrácení.

U elektronických předplatních jízdenek se vrací zůstatková hodnota podle uvedeného vzorce:

X = C – S – M – V

  X - vrácená částka cestujícímu

  C - cena vraceného kupónu

  S - u měsíčních dokladů S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč

 • u čtvrtletních dokladů S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč
 • u ročních dokladů: S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč

 • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil. K uplynulým dnům platnosti se u zlevněných dokladů přičítají všechny dny, kdy jízdenka měla speciální status (kvůli zkrácení platnosti) a také dny, pro které nebyl doložen slevový nárok.

  M - je administrace řešení vrácení ve výši 50 Kč

  V - cena uplatněných voucherů


U elektronických předplatních jízdenek se vrací zůstatková hodnota podle uvedeného vzorce:

X = C – S – M – V

 • X - vrácená částka cestujícímu
 • C - cena vraceného kupónu
 • S - u měsíčních dokladů S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč
 • u čtvrtletních dokladů S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč
 • u ročních dokladů: S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč
 • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil. K uplynulým dnům platnosti se u zlevněných dokladů přičítají všechny dny, kdy jízdenka měla speciální status (kvůli zkrácení platnosti) a také dny, pro které nebyl doložen slevový nárok.
 • M - je administrace řešení vrácení ve výši 50 Kč
 • V - cena uplatněných voucherů
 • cestujícímu se vrátí částka podle vzorce: X = C - S, kde
  • X - vrácená částka cestujícímu
  • C - cena vraceného kupónu
  • S -
   u měsíčních dokladů S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč;
   u čtvrtletních dokladů S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč;
   u ročních dokladů S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč.

  • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil Vracené částky se zaokrouhlují na celé Kč dolů. C. Vracení částek je možno nárokovat jen u subjektu, který jízdenku vydal.

Vzory výpočtů při vrácení jízdenek

Příklad 1

Roční jízdenka zóny 100+101+3 zóny, platnost 4.9.2023 – 3.9.2024

Vrácení jízdenky 28.6.2024, před letními prázdninami

 • X = C – S – M – V
 • C = 13 510

  S = C * P * 0,004 = 13 510 * (27 + 31 + 30 + 31 + 31 + 29 + 31 + 30 +31 + 28) * 0,004 = 16 158

  X = 13 510 – 16 157,96 – 50 < 0,="" x="0">