Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Vracení předplatních jízdenek

Cestující může bez udání důvodu vrátit všechny nepřenosné předplatní jízdenky IDS JMK. Není možné vracet jízdenky jednorázové, univerzální jízdenky a přenosné předplatní jízdenky. Cestující s platnou průkazkou a kupónem má nárok na vrácení poměrné částky jízdného. V případě vrácení jízdného je účtován administrativní poplatek 50 Kč.

KDE VRÁTIT PAPÍROVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Jízdenky koupené v papírové podobě můžete vrátit v místě jejich zakoupení. Zde najdete seznam předprodejních míst.

KDE VRÁTIT ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Pro vrácení elektronických předplatních jízdenek platí obdobná pravidla jako pro vrácení papírových předplatních jízdenek, tedy: Cestující může bez udání důvodu vrátit všechny nepřenosné předplatní jízdenky IDS JMK. Pro vrácení jízdenky v e-shopu IDS JMK se stačí přihlásit do svého profilu a v hlavním menu kliknout na záložku MOJE PLATNÉ JÍZDENKY. U jízdenky, kterou chcete vrátit najdete políčko VRÁCENÍ JÍZDENKY. Následně vám bude zobrazena poměrná částka k vrácení. Podle potřeby buď zadáte číslo účtu, nebo vám částka bude vrácena na bankovní kartu, ze které byla jízdenka hrazena.

KDE VRÁTIT ELEKTRONICKÉ JEDNORÁZOVÉ JÍZDENKY

Jízdenky koupené v aplikaci IDS JMK POSEIDON a to i jednorázové, lze vrátit kdykoli do začátku jejich platnosti, přímo v aplikaci v sekci editace jízdenky.

KDE VRÁTIT JEDNORÁZOVÉ PAPÍROVÉ JÍZDENKY

Pokud najdete doma stále platné a nepoužité jednorázové jízdenky, které už nevyužijete, není už možné je vrátit. Můžete však vyčkat na dobu, kdy dojde ke změně Tarifu IDS JMK. V ten okamžik máte možnost je vyměnit za jiné ve stejné hodnotě. Nelze vracet jednorázové jízdenky, včetně univerzálních jízdenek a předplatní jízdeneky přenosné. Vracet jednorázové jízdenky můžete pouze z předcházejícího tarifu.

Vzorec pro výpočet poměrné částky

Pokud si chcete udělat orientační představu o vrácené částce, pak můžete využít k výpočtu následující vzorec. Vrácená částka se odvíjí od druhu jízdenky, data zakoupení a data vrácení.

U elektronických předplatních jízdenek se vrací zůstatková hodnota podle uvedeného vzorce:

X = C – S – M – V

 • X - vrácená částka cestujícímu
 • C - cena vraceného kupónu
 • S - u měsíčních dokladů S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč
 • u čtvrtletních dokladů S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč
 • u ročních dokladů: S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč
 • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil. K uplynulým dnům platnosti se u zlevněných dokladů přičítají všechny dny, kdy jízdenka měla speciální status (kvůli zkrácení platnosti) a také dny, pro které nebyl doložen slevový nárok.
 • M - je administrace řešení vrácení ve výši 50 Kč
 • V - cena uplatněných voucherů
 • cestujícímu se vrátí částka podle vzorce: X = C - S, kde
  • X - vrácená částka cestujícímu
  • C - cena vraceného kupónu
  • S -
   u měsíčních dokladů S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč;
   u čtvrtletních dokladů S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč;
   u ročních dokladů S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč.
  • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil Vracené částky se zaokrouhlují na celé Kč dolů. C. Vracení částek je možno nárokovat jen u subjektu, který jízdenku vydal.