Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Projekt jezdi jednoduše

Jezdi jednoduše ve vlaku Automaty ve vlacích Jezdi jednoduše v busu Placení v režimu jezdi jednoduše Dopravní peněženka Aplikace eJízdenka

Jihomoravský kraj na konci roku 2023 vytvořil projekt jezdi jednoduše. Jde o soubor opatření, která směřují k modernizaci a elektronizaci odbavování cestujících v IDS JMK. Zahrnuje především vybavení nádraží v IDS JMK novými chytrými validátory, které umožní nejen označení papírové jízdenky, ale i platbu bankovní kartou s vydáním elektronické jízdenky. S většími automaty s rozšířenými funkcemi se počítá i pro krajské jednotky Moravia, jednotky Stadler nasazované od konce roku 2024 a pro vybrané vozidlové řady Českých drah (zejména RegioPanter a 842). V autobusové dopravě projekt pokrývá změnu odbavení cestujících na vybraných autobusových linkách v okolí města Brna. Autobusy jsou vybaveny rovněž chytrými validátory umožňujícími platbu bankovní kartou a vydání elektronické jízdenky. Nástup je v pracovní dny od 5 do 20 hodin povolen všemi dveřmi, cestující se nemusí prokazovat řidiči jízdním dokladem a jízdenku si koupí ve validátoru. Podrobnosti uvádíme dále. Přehledné informace najdete rovněž na webu www.jezdijednoduse.cz

Jezdi jednoduše ve vlacích

V rámci projektu budou na všech vlakových nádražích IDS JMK vyměněny stávající dožívající oranžové označovače jízdenek za nové chytré validátory. V nich je možné si nejen označit papírovou jízdenku koupenou předem, ale navíc je možné bankovní kartou nebo Dopravní peněženkou zaplatit za jízdné. Validátor nevydává papírovou jízdenku. Elektronická virtuální jízdenka je přiřazena k nosiči (kartě), kterou jste zaplatili, a tou se při kontrole také prokazujete .

Validátory umí prodat jízdenku třemi způsoby - hned na úvodní obrazovce jsou nejčastěji volené stanice z dané lokality. Stačí na ně ťuknout. Pokud Váš cíl není v seznamu a vy víte, jakou jízdenku potřebujete - pak ťukněte na Rychlé jízdenky - kde si můžete jízdenku vybrat podle počtu zón včetně doplatku pro 1 zónu nebo jednodenních turistických jízdenek. Třetí variantou určenou pro ty, kteří neznají potřebnou jízdenku, je tlačítko Vyhledat cíl, kterým se dostanete do vyhledávače spojení. Tam zadáte cílovou stanici - pozor písmenka zadávejte pomalu, vyberete potřebnou cílovou zastávku a validátor vám sám vybere potřebnou jízdenku. Další kroky jsou už společné pro všechny tři možnosti výběru jízdenek. Vyberete počet jízdenek podle příslušných slev, potvrdíte a přiložením platebního prostředku (bankovní karty nebo Dopravní peněženky) zaplatíte. Při kontrole pak ukážete ten nosič, kterým jste zaplatili.

Chytrý validátor obsahuje i další funkce. V prvé řadě vám po stisku tlačítka Moje karta zobrazí všechny jízdenky přiřazené k nosiči, který přiložíte ke čtečce. V případě Dopravní peněženky vám umožní ji i nabít. Dále validátor obsahuje aktuální odjezdy z dané zastávky, aktuální dopravní informace a také mapu poloh vozidel IDS JMK, která vám zobrazí, kde se právě nachází vozidlo, na které čekáte.

Automaty ve vlacích

Ve vlacích na linkách S2, S21, S3, S4, S41, S51, S52, S8, S91 a částečně S9 se do konce roku 2024 počítá s instalací chytrých automatů. Umožní prakticky stejné funkce jako nádražní validátory, ale navíc prodají i jízdenky v celostátním tarifu SJT - OneTicket a ve vlacích zajíždějících do Kraje Vysočina i jízdenky VDV. V automatu tak koupíte v případě potřeby jízdenku do sousedního kraje nebo třeba až na konec republiky. Automaty umožní platby jen bankovní kartou nebo Dopravní peněženkou. Jízdenky IDS JMK v hodnotě do 500 Kč budou opět přiřazeny jen k nosiči, kterým jste zaplatili. Jízdenky OneTicket, VDV a IDS JMK (ty v hodnotě nad 500 Kč) budou vydány v papírové podobě.

Jezdi jednoduše v autobusech 302, 304, 701 a 702

Součástí projektu jezdi jednoduše je i zjednodušení odbavení cestujících ve vybraných příbrněnských linkách. Aktuálně se jedná i linky 302, 304, 701 a 702. V pracovní dny od 5 do 20 hodin je na těchto linkách povolen nástup všemi dveřmi. Cestující s platnou jízdenkou ji nikde nepřikládá ani se jí neprokazuje řidiči. Cestující bez jízdenky nastoupí druhými dveřmi a jízdenku si koupí bankovní kartou nebo Dopravní peněženkou ve validátoru u druhých dveří. Ten umí prodat kompletní sortiment jednorázových a jednodenních jízdenek. Validátor nevydává papírovou jízdenku. Elektronická virtuální jízdenka je přiřazena k nosiči (kartě), kterou jste zaplatili, a tou se při kontrole také prokazujete . Validátor vedle toho umí pracovat i v režimu jezdi jednoduše.

Placení v režimu jezdi jednoduše

Režim jezdi jednoduše v autobusech kolem Brna znamená to, že cestující při nástupu do linek 302, 304, 701 a 702 nemusí kupovat konkrétní jízdenku, ale pouze přiloží bankovní kartu nebo Dopravní peněženku. Při výstupu je přiloží jen tehdy, pokud už cestu končí. Pokud přestupují na linku městské dopravy v Brně, pak při nástupu do této linky opět jen přiloží kartu. Nemusí nic vybírat. Při případném dalším přestupu postupují stejně. Při ukončení cesty, pak musí před výstupem kartu přiložit naposledy. Pokud začínají cestu v Brně v lince městské dopravy nebo v jedné z linek 302, 304, 701 a 702, pak opět při nástupu jen přiloží kartu, při přestupu opět přiloží kartu a před posledním výstupem naposledy přiloží kartu. Systém druhý den sám spočítá jízdné a v následující dny je strhne z karty cestujícího. Tento režim lze použít jen pro jednoho cestujícího - držitele karty. Pro dalšího cestujícího je pak potřeba ve validátoru koupit odpovídající jízdenku a znovu kartou zaplatit. Je možné rovnou koupit všechny potřebné jízdenky. V pracovní dny od 20 do 5 hodin a o víkendech, kdy je do linek 302, 304, 701 a 702 povolen nástup jen prvními dveřmi, je možné režim jezdi jednoduše použít také. Jenom je třeba řidiče upozornit, že chcete tento režim. Řidič jej zvolí a vy přiložíte kartu.

Upozorňujeme, že na jakékoli přiložení karty reaguje validátor v regionálním autobusu stejně. Nezobrazuje se tedy text Nástup nebo Výstup.

Pokud při výstupu zapomenete kartu přiložit, pak systém počítá s tím, že jste jeli do poslední zastávky daného spoje, ve městě Brně pak započítá obě zóny 100 + 101. Nemůže se tedy stát, že byste za cestu platili výrazně více než byste měli.

Dopravní peněženka IDS JMK

Dopravní peněženka je virtuální účet cestujícího, na který si můžete nahrávat drobné peníze určené k placení za jízdné v Břeclavi a Znojmě (všechny autobusy v obvodu měst), dále pak v nových chytrých validátorech na nádražích a ve validátorech v linkách 302, 304, 701 a 702. Dopravní peněženka je uložena na nosiči, kterým je klíčenka, dopravní karta nebo samolepka IDS JMK. Koupíte je za 30 Kč na Kontaktních centrech IDS JMK. Nabijete je také tam nebo přes eshop.idsjmk.cz případně přímo validátorem. Dopravní peněženkou nelze platit ve vozidlech DPMB ani u řidiče autobusů mimo Břeclav a Znojmo. Pokud máte na klíčence koupenou jízdenku, je platná v celém kraji, v případě osob nad 15 let však není uznávána revizory DPMB na území zón 100+101.

Aplikace eJízdenka

Aplikace eJízdenka je doplňkem eshopu IDS JMK. Přihlásíte se do ní stejným heslem jako do eshopu. Umožní vám si zkontrolovat jaké jízdenky máte aktuálně platné. V případě, že při kontrole nebude možné zkontrolovat jízdenku přiložením vašeho nosiče, můžete zadat kontrolnímu pracovníkovi číslo jízdenky z aplikace. On na tomto základě pak platnost jízdenky ověří. Aplikaci stahujte zdarma na obou platformách.