Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Nejčastější dotazy

FAQ

Elektronické jízdné

Je třeba při používání platební karty zadávat PIN?

Ne. Terminály a validátory nikdy nebudou vyžadovat zadání kódu PIN

Jaký je rozdíl mezi terminálem a validátorem?
 • Terminál je multifunkční zařízení umístěné na pokladně u řidiče autobusu. Kromě prokazování se platnou předplatní jízdenkou, umožňuje terminál i platbu kartou přímo ve voze za jednorázovou jízdenku.
 • Validátor je zpravidla umístěn u druhých či třetích dveří autobusu a umožňuje platbu za jednorázové jízdenky kartou v systému Pípni a jeď! Zobrazuje také informace o transakcích bankovní kartou.
 • Registrace

  Je při registraci nutná návštěva jednoho z vašich Kontaktních center?

  Návštěva je nutná pouze tehdy, pokud chcete využívat kartu v mobilu nebo hodinkách nebo pokud jste nenahráli při registraci svůj občanský průkaz. Dále je návštěva nutná pro slevové skupiny, které nemohou nárok na slevu doložit věkem - např. studenti 18 až 26 let či důchodci.

  Vyskočila na mě hláška o již registrovaném e-mailu do systému, jak dále postupovat?

  V takovém případě klikněte na nabízený odkaz na spárování účtů z BrnoID do našeho systému. Následně jděte do svého e-mailu a klikněte na odkaz pro spárování účtů, vyplňte potřebné údaje (označeno červeně) a účty propojte. Následně se přihlaste svým e-mailem a heslem, které jste do systému zadávali.

  Mohu se na eshop.idsjmk.cz registrovat stejným e-mailem jako mám již registrovaný v BrnoID?

  Ano, při přihlášení jen odsouhlasíte předání osobních údajů. Hesla do obou systémů mohou být ale jiná, nejsou propojena. Informace o jízdenkách jsou však v obou systémech identické. Pokud stejný e-mail používat nechcete, zadejte do systému e-mail, který není registrovaný v BrnoID.

  Jaké jsou požadavky na formát fotografie pro účely elektronické jízdenky?

  Fotografie musí odpovídat aktuální podobě osoby, na kterou je profil vytvářen. Pohled osoby musí směřovat do objektivu. Pootočená hlava, pohled přes rameno či jakkoli otočená, či upravená fotografie nejsou akceptovány. Osoba na fotografii nesmí mít sluneční brýle, nesmí mít zahalený obličej a nesmí mít na sobě pokrývku hlavy (nevztahuje se na nábožensky odůvodněné nebo zdravotní důvody). Pokud se jedná o sken fyzické fotografie, nesmí tato fotografie být nijak znehodnocena. Fotografie nesmí mít barevné filtry a různé elektronické úpravy. Také není akceptována černobílá fotografie.

  Lze propojit více účtů na eshop.idsjmk.cz?

  Ano, můžete si nastavit účet, který má přístup do ostatních účtů a můžete v nich kupovat či kontrolovat jízdenky. Tento způsob je často využíván rodiči k nákupu jízdenky pro své děti.

  Je povinné nahrávání občanského průkazu do e-shopu IDS JMK?

  Povinné to není, ale doporučujeme to. Vyhnete se tak návštěvě Kontaktního centra IDS JMK potřebného pro ověření totožnosti.

  Co nahrát místo občanského průkazu u dětí do 15 let?

  Do systému můžete nahrát pas nebo rodný list.. Údaje na dokladech by však měly být zcela čitelné.

  Je povinné ověřování údajů?

  Ověření osobních údajů je povinné, bez ohledu na to, zda požadujete slevu, nebo ne. Při dlouhodobě neověřených údajích hrozí zablokování jízdního dokladu!

  Má neověřený údaj vliv na platnost jízdenky?

  U těch slevových kategorií, které si včas neověřily slevu může dojít ke zkrácení platnosti nebo zablokování jízdenky.

  Nosič jízdenky

  Jakou platební kartu mohu v rámci elektronického jízdného využít?

  Využít můžete jakoukoliv bezkontaktní platební kartu VISA nebo Mastercard a to bez ohledu na banku, která kartu vydala. Bezkontaktní kartu poznáte podle loga bezkontaktních platebních karet.

  Lze mít jednu jízdenku na více nosičích současně?

  Toto bohužel z bezpečnostních důvodů možné není, vždy platí pravidlo - jedna jízdenka, jeden nosič.

  Funguje jízdenka v mobilu, chytrých hodinkách automaticky? Nebo je nutné podniknout další kroky?

  Je nutné navštívit Kontaktní centrum IDS JMK, kde vám načtou čísla těchto nosičů. Karty v mobilech nemají stejná čísla jako fyzické karty. Karty v mobilech a hodinkách obsahují tzv. TOKEN, který běžný uživatel sám nezjistí. Tento token se následně spáruje s vaším profilem na našem e-shopu.

  Nákup jízdenky

  Lze přes eshop.idsjmk.cz zakoupit jednorázové jízdenky?

  Ano, dokonce se nemusíte za tímto účelem ani registrovat!

  Je možné kombinovat jízdenku z eshop.idsjmk.cz s papírovými jednorázovými jízdenkami?

  Ano, samozřejmě vždy (s výjimkou úsekových a dvouúsekových jízdenek) lze bez ohledu na formu jízdního dokladu kombinovat předplatní jízdenku s další předplatní nebo jednorázovou jízdenkou. Elektronické jízdné má stejné výhody jako papírová jízdenka.

  Kde si mohu stáhnout daňový doklad k zakoupené jízdence?

  Daňové doklady jsou automaticky po nákupu zasílány na e-mail, na který je vedena registrace v eshop.idsjmk.cz. Daňový doklad si ale můžete vygenerovat i zpětně a to po přihlášení do e-shopu v sekci |Moje platné jízdenky|.

  Jak jsou platby a prokazování jízdenky zabezpečeny? Nemusím se bát o své peníze na bankovní kartě?

  E-shop i prokazování jízdních dokladů probíhá dle běžných bankovních standardů. Nehrozí tedy jiná újma, než při běžném používání bankovní karty, například v obchodech.

  Jak mohu reklamovat jízdenku, případně vyřešit nesrovnalosti?

  V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se můžete obrátit na e-mailinfo@kordis-jmk.cz

  Lze po nákupu předplatní jízdenky na eshop.idsjmk.cz stále kupovat jednorázové jízdenky v systému Pípni a jeď?

  Ano, jde o propojené systémy spravované KORDIS JMK, a.s. Ve svém účtu vidíte jak předplatní, tak i jednorázové jízdenky.

  Mohu přes aplikaci IDS JMK Poseidon zakoupit předplatní jízdenky na měsíční, čtvrtletní či roční?

  Bohužel ne, aplikace IDS JMK Poseidon slouží výhradně k nákupu jednorázových jízdenek IDS JMK.

  Cestování s elektronickou jízdenkou

  Jak se budu prokazovat při cestování s elektronickou jízdenkou?
 • Bezkontaktní platební kartou VISA nebo Mastercard (debetní, kreditní)
 • Emulovanou platební kartou v mobilním telefonu či chytrých hodinkách - nutná návštěva Kontaktního centra IDS JMK před první cestou
 • Bezkontaktní platebním prostředkem ve formě nositelné elektroniky - klíčenky či nálepky - určeno jen pro určitý druh cestujících!
 • Jak probíhá kontrola jízdenky ve vlaku, autobusu, u revizora?

  Je to poměrně snadné. Vždy přiložíte kartu - u revizora ke čtečce, kterou má u sebe. V autobusu k pokladně u řidiče, kde je nutné předem ohlásit, že máte předplatní jízdenku na kartě. Ve vlaku průvodčímu ke čtečce. Podívat se také můžete na krátké informační video o cestování s elektronickou jízdenkou.

  V peněžence mám víc platebních bezkontaktních karet. Mohu se odbavit přiložením celé peněženky k pokladně či validátoru?

  Při přiložení celé peněženky s více bezkontaktními kartami ke čtečce povede k tomu, že se signály z karet mohou vzájemně překrývat a nemusí tak dojít k prokázání se platnou jízdenkou. Aby se předešlo podobné situaci, je žádoucí kartu přikládat ke čtečce samostatně

  Během přepravní kontroly dochází k přikládání platební karty k revizorské čtečce. Nehrozí riziko uskutečnění platební transakce?

  Během přepravní kontroly se pouze porovnává zašifrované číslo karty se seznamem odbavených karet. Při přepravní kontrole tedy nedochází k žádné bankovní transakci a nemusíte se tak obávat, že by Vám byly odečteny peníze z účtu.

  Co dělat v případě, když průvodčí ve vlaku nebo řidič nemůže jízdenku ověřit?

  Průvodčí nebo řidič mají povinnost v takovém případě volat na Centrální dispečink IDS JMK, sdělit vaše jméno a datum narození. Dispečink ověří platnost jízdenky na dálku

  Jak probíhá kontrola jízdenky ve vlaku, autobusu, u revizora?

  Je to poměrně snadné. Vždy přiložíte kartu - u revizora ke čtečce, kterou má u sebe. V autobusu k pokladně u řidiče, kde je nutné předem ohlásit, že máte předplatní jízdenku na kartě. Ve vlaku průvodčímu ke čtečce. Podívat se také můžete na krátké informační video o cestování s elektronickou jízdenkou.

  Co dělat, když se mi vybije mobil, nebo chytré hodinky? Je nějaký alternativní způsob prokazování jízdenky

  Alternativní způsob není zavedený. Pokud z toho máte strach, využívejte jízdenku na kartě, ta se nevybije. Jinak je třeba koupit papírovou jízdenku.

  Obecné dotazy

  Je možnost propojení účtu na eshop.idsjmk.cz s účtem v aplikaci IDS JMK Poseidon?

  V současné době toto možné není, ale do budoucna to plánujeme.

  Co dělat v případě, když nemohu nastavit slevu na ISIC?

  Důvodem může být to, že vaše škola ještě nezadala váš status studenta do systému ISIC. Pokud chcete předplatní jízdenku pro cestování po Brně městskou dopravou, kontroluje se nejen platnost karty ISIC ale i to, zda jste skutečně aktivní student!

  Jsem studentem jazykové školy, mám nárok na zlevněnou jízdenku?

  Bohužel ne, nárok na uvedené slevy mají žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí.

  Lze přes eshop.idsjmk.cz zažádat o dotaci na roční základní předplatní jízdenku stejně, jako je tomu na BrnoID?

  Toto je jediná výjimka, kdy nelze e-shop IDS JMK využít. Pokud tedy jako občan Brna chcete využít dotaci, je nutné si jízdenku zakoupit na e-shopu BrnoID, který je určený pro Brno. Předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101 však můžete na eshop.idsjmk.cz samozřejmě koupit.

  Systém PÍPNI A JEĎ!

  Jak mám postupovat při cestách po Brně?

  Při cestách v rámci Brna (zón 100 + 101) máte dvě možnosti:

 • Buď si při nástupu vyberete konkrétní jízdenku - např. na 2 zóny/15 minut či 60 minut a pak už nemusíte kartu při přestupu znovu vytahovat a znovu pípat.
 • Nebo zvolíte druhou možnost - při každém nástupu kartu přiložíte a pípnete. Systém pak automaticky vypočítá celkovou sumu, kterou za den máte zaplatit. Při každém dalším přestupu do 60 minut i když znovu pípnete, nezaplatíte žádnou další jízdenku. Při dalším pípnutí po 60 minutách od prvního pínutí se vám koupí opět jízdenka na 60 minut. Pokud jedete jen krátkou cestu do 15 minut, má smysl se odpípnout při výstupu. Jinak se při výstupu neodpípává.
 • Jak mám postupovat při cestách mimo Brno?

  Při cestách mimo Brno (mimo zóny 100 + 101) si při nástupu vždy nejprve vyberte konkrétní jízdenku - např. na 5 zón/120 minut a teprve pak přiložte kartu a zaplaťte. Validátory prodávají kompletní sortiment jednorázových jízdenek mimo úsekových a některých speciálních.

  Proč se mi odečetla z karty 1 Kč nebo 0 Kč?

  Tato blokace se objevuje pouze u karet MASTERCARD. Při prvním přiložení karty k validátoru je provedena v rámci autorizace a pravidel společnosti MASTERCARD blokace 1 Kč, která je po zaúčtování ceny za jízdné uvolněna a není stržena cestujícímu z účtu. Může se stát, že při dalších cestách se objeví nová blokace 1 Kč, ale při zúčtování transakcí se předchozí blokace 1 Kč již na účtu nezobrazuje. Znovu však upozorňujeme, že blokace 1 Kč se vám nikdy neodečte z účtu.

  Využil jsem službu Pípni a Jeď! a nevím, kolik peněz mi vlastně systém odečetl, kde to zjistím?

  V první den se některým z vás na výpisu může objevit různě vysoká blokovaná částka (obvykle 25 Kč). Přesná suma se ale počítá podle počtu jízd až následující den a banka vše vyčíslí až po několika dnech. Dokud tedy nemáte na bankovním výpisu definitivní částku, nemá smysl cenu za jízdné reklamovat. Své platby si můžete ověřit na webu eshop.idsjmk.cz, kde v dolní pravé části stránky vyberete políčko |PŘIHLÁŠENÍ BANKOVNÍ KARTOU|. Do systému zadáte číslo a platnost vaší karty, následně se vám zobrazí všechny transakce provedené touto kartou.

  Co se stane, když si zapomenu odpípnout?

  Nestane se nic vážného, maximálně místo 20 Kč zaplatíte 25 Kč. Odpípnutí není povinné. Používá se jen v případě, pokud cestujete méně než 15 minut, abyste dosáhli na levnější jízdenku.

  Jak mám správně postupovat při reklamaci?

  V takovém případě nám napište kontrolní řetězec k jízdence z bankovního výpisu. Má podobu řetězce s písmeny a čísly o délce 10 znaků: např. 0fb4c6045a. Dále velmi oceníme, když nám pošlete 4 poslední čísla vaší bankovní karty. Pokud jste registrovaní v e-shopu, pak stačí jen poslat váš přihlašovací e-mail. Kontakovat nás můžete na info@kordis-jmk.cz

  Mohu při nástupu pípnout plastovou bankovní kartou a při výstupu kartou v mobilu?

  ❗ ️Pokud používáte kartu v mobilním telefonu, její číslo se liší od karty ve formě plastové kartičky. Sice mobilní telefon zobrazuje stejné číslo karty, ale z bezpečnostních důvodů odesílá číslo jiné. Proto není možné pípnout mobilním telefonem a odpípnout kartou. Vždy je třeba pípnout i odpípnout jedním a týmž zařízením - buď kartou nebo mobilem. Jinak zaplatíte za jízdenku dvakrát.

  Systém Znojmo jede!

  Proč se mi odečetla z karty 1 Kč nebo 0 Kč?

  Tato blokace se objevuje pouze u karet MASTERCARD. Při prvním přiložení karty k validátoru je provedena v rámci autorizace a pravidel společnosti MASTERCARD blokace 1 Kč, která je po zaúčtování ceny za jízdné uvolněna a není stržena cestujícímu z účtu. Může se stát, že při dalších cestách se objeví nová blokace 1 Kč, ale při zúčtování transakcí se předchozí blokace 1 Kč již na účtu nezobrazuje. Znovu však upozorňujeme, že blokace 1 Kč se vám nikdy neodečte z účtu.

  Jak mám správně postupovat při reklamaci?

  V takovém případě nám napište kontrolní řetězec k jízdence z bankovního výpisu. Má podobu řetězce s písmeny a čísly o délce 10 znaků: např. 0fb4c6045a. Dále velmi oceníme, když nám pošlete 4 poslední čísla vaší bankovní karty. Pokud jste registrovaní v e-shopu, pak stačí jen poslat váš přihlašovací e-mail. Kontakovat nás můžete na info@kordis-jmk.cz

  Cestování skupin

  Je nutné skupinu vždy nahlašovat?

  Cestu skupin do 10 osob není nutné nahlašovat předem. Pokud vás cestuje více, je nutné nahlásit vaši cestu minimálně 10 dnů předem proto, abychom mohli soustředit všechny žádosti a připravit potřebná dopravní opatření.

  V opačném případě riskujete, že nebudete přepraveni! Spojem se v daný moment může přepravovat jiná početná skupina, která bude mít cestu nahlášenou. Přepravu standardně velkých skupin v brněnské městské dopravě (typicky školní třída) není nutné hlásit. Vzhledem k vysoké četnosti spojů doporučujeme se rozdělit do více menších skupin.

  Jaké údaje potřebujeme v případě nahlašování skupin?
  • datum cesty
  • čas cesty
  • číslo linky, případně spoj
  • nástupní zastávka
  • výstupní zastávka
  • počet cestujících osob
  • kontakt na organizátora akce

  Pokud budete cestovat spoji IDS JMK i při své zpáteční cestě, nahlaste ji také.

  Můžete přepravu skupiny zamítnout?

  Ano, i to se může stát, zejména pak v případě, pokud svůj záměr cesty oznámíte příliš pozdě, případně budete skupinu nahlašovat jinou cestou, než přes náš formulář. O případném zamítnutí cestování skupiny vás budeme informovat e-mailem. Posílení dopravy je možné pouze v případě časů odjezdů podle jízdních řádů konkrétní linky. Není možné přistavit autobus ve vámi určený čas.

  Co dělat když nakonec nepojedeme ale skupina bude nahlášena?

  Pokud se rozhodnete svou cestu zrušit nebo změnit, klikněte na formulář cestování skupin a v horním pravém horu jděte do sekce |SPRÁVA OBJEDNÁVEK|. Zadáním 5místného kódu, (obdrželi jste jej při nahlašování skupiny) můžete vaši cestu editovat.

  Nenašli jste svoji odpověď?

  Napište nám!