Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Dočasná změna zastávek na Mendlově náměstí

Od: 16.1.2022 22:00

Do: 28.2.2022 22:59

Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí bude od 23:00 v neděli 16. ledna 2022 omezen provoz na Mendlově náměstí.
Linky 25, 26, 37, 52, 84, N97 a N98 ve směru do Pisárek budou obsluhovat přeloženou zastávku u vchodu do pivovarské restaurace.
Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro nástup zastavovat na přeložené zastávce v ulici Veletržní.