Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Brno, Rozhraní

Od: 4.10.2021 22:00

Do: 30.11.2021 22:59

Zastávka Brno, Rozhraní je v obou směrech přeložena o cca 100 metrů blíže k obci Moravany od 5. 10. do 30. 11. 2021.