Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Rozhraní, žel.zast.

Od: 16.5.2021 22:00

Do: 31.7.2021 21:59

Z důvodu rekonstrukce komunikace je zastávka Rozhraní, žel.zast. přesunuta o cca 200 metrů k Letovicím k domu č.p. 36.