Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka na linkách 105 a 530 - Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky, u kostela

Od: 14.3.2021 23:00

Do: 15.4.2021 21:59

Od 15. 3 do 15. 4. 2021 bude probíhat výluka mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami.

Linka 105 pojede mezi zastávkami Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky, u kostela obousměrně odklonem po silnicích III/39615, II/414, obec Drnholec, sil. III/39613 a sil. III/39614. Na objízdné trase budou všechny spoje obsluhovat zastávku Drnholec. V nepracovní dny všechny spoje vynechávají zastávku Mikulov, žel. st.

Linka 530
pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Bude tak zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ. V pracovní dny pojede jen v úseku Vranovice, žel. st. – Pasohlávky, u kostela a opačně vyjma spoje č. 61, který pojede až do Drnholce.


Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – přeložena na objízdnou trasu na silnici III/39615 (silnice směr Novosedly) v Brodě nad Dyjí před domy č.p. 21 a č.p. 93, zastávka je dočasně zcela bez obsluhy linkou 530.
zastávka Mikulov, žel. st. – neobsluhovaná linkou 105 v nepracovní dny (soboty, neděle a st. svátky).

Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních zón.
Cestujícím jedoucím mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na předplatní jízdenky není zóna 551 (Drnholec) započítávána do jízdného.