Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Malá Lhota

Od: 12.5.2024 22:00

Do: 30.6.2024 21:59

Z důvodu opravy a rozšíření vodovodu v obci Malá Lhota bude doprava od 13. 5. do 30. 6. 2024 upravena následovně:

Linka 313 pojede mezi Žernovníkem a Újezdem u Černé Hory obousměrným odklonem přes Černou Horu. Na odklonové trase obslouží mimořádně v obou směrech zastávku Černá Hora, Na Škrku pro zajištění vybraných návazností mezi linkami 313 a 235. Žádné další zastávky nebudou linkou 313 na odklonové trase obsluhovány. Po dobu výluky nebude obsluhována zastávka Újezd u Černé Hory, SDP v obou směrech.

Obec Malá Lhota bude veřejnou dopravou obsluhována pouze ze severu (od Žernovníku).
Zastávka Malá Lhota (směr Kuřim) bude dočasně zrušena. Zastávka Malá Lhota (směr Lysice) bude obousměrná.
Ve všední dny po většinu dne obec obsluhována účelovými spoji vedenými pouze v úseku Žernovník, ObÚ <-> Malá Lhota. Budou zajišťovat vazbu na standartní spoje linky 313 a linku 235 do Žernovníku a od spojů linek 313 a 235 z Žernovníku do Malé Lhoty.
V okrajových částech všedních dní (především večer) a o víkendu budou spoje od Kuřimi do Lysic a opačně vedeny včetně závleku do Malé Lhoty a zpět.
Některé přestupní vazby mezi linkou 313 a 235 jsou ze zastávky Žernovník, ObÚ přesunuty do zastávky Černí Hora, Na Škrku, sledujte přípojové řádky ve výlukových jízdních řádech.

Změna zastávek:
Černá Hora, Na Škrku - po dobu výluky mimořádně obsluhována linkou 313 v obou směrech
Újezd u Černé Hory, SDP - po dobu výluky v obou směrech zrušena bez náhrady, lze využít pravidelnou zastávku Újezd u Černé Hory
Malá Lhota (směr Kuřim) - po dobu výluky zrušena, jako náhradní zastávka slouží zastávka Malá Lhota směr Žernovník - Lysice

Jízdní řády: