Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka autobusů v Modřicích

Od: 12.5.2024 21:00

Do: 7.6.2024 21:00

Z důvodu I. etapy rekonstrukce inženýrských sítí bude od 23:30 v neděli 12. května 2024 do 23:00 v pátek 7. června 2024 (předpoklad) zcela vyloučen provoz v části ulice Masarykovy v Modřicích.

 Autobusové linky 49 a N94 pojedou v úseku Přízřenice – Modřice, Masarykova obousměrným odklonem ulicemi Moravanskou, Vídeňskou, Brněnskou, Nádražní a Husovou.
• Vynechají tak zastávky Jezerní, Modřická a Modřice, Žižkova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Moravanská, Modřice, Brněnská (linka 49 pouze ve směru do Brna), Modřice, železniční stanice (nástupiště 5 a 6 v ulici Husově) a Modřice, Husova.
• Spoje linky N94 také navíc obslouží zastávku Modřice, smyčka.
• Část spojů linky N94 bude ukončena v terminálu Modřice, železniční stanice (odjezd do Brna ze stanoviště 2; tyto spoje neobslouží zastávku v ulici Husově).

Změny zastávek:
Zastávky Jezerní, Modřická a Modřice, Žižkova - bez obsluhy.