Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Změna: Přesuny zastávek ve Skalici nad Svitavou

Od: 7.4.2024 22:00

Do: 20.5.2024 21:59

Od 8. 4. 2024 proběhnou přesuny zastávek v prostoru přednádraží železniční stanice Skalice nad Svitavou.

Z důvodu opravy chodníků v prostoru přednádraží železniční stanice Skalice nad Svitavou v prostoru autobusových zastávek (nástupiště č. 2, 3 a 4) budou tyto zastávky přeloženy vedle staniční budovy do míst současného parkoviště. Nástupiště č. 2 a 4 budou sloučeny ve společné, které bude přeloženo a přeloženo bude také nástupiště č. 3. Všechna přeložená nástupiště budou při pravé straně komunikace při pohledu směrem od staniční budovy směrem na ACHP / Boskovice, tedy na stejné straně jako nástupiště č. 1 (,,boskovické nástupiště").

Změna zastávek - Skalice nad Svitavou, železniční stanice (nástupiště č. 2, 3 a 4):
nástupiště č. 2 + 4 (sloučena ve společné) na protější stranu komunikace přibližně 30 metrů před označník nástupiště č. 1;
nástupiště č. 3 na protější stranu komunikace přibližně 60 metrů před označník nástupiště č. 1.