Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

BRNO: Výluka Václavská

Od: 23.10.2020 4:00

Do: 24.10.2020 14:00

Od 6:00 v sobotu 23. října do 16:00 v neděli 24. října 2020 vyloučen provoz tramvají a autobusů v ulici Václavské v Brně.

Tramvajová linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem přes náměstí Svobody a ulicemi Husova a Pekařská. Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská.

Tramvajová linka 2 pojede pouze v úseku Stará osada – Nové sady a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky Švermova. Neobslouží tak úsek Hybešova – Modřice, smyčka. Zastávka Nové sady bude přeložena na 3./4. kolej. Náhradou je možné využít prodlouženou linku 5 (viz níže). Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní.
Tramvajová linka 5 pojede po dobu výluky v trase Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov – Modřice, smyčka. Neobslouží zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v rámci výluky Ústřední hřbitov). V úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny zastávky a zajistí tak náhradní dopravu za linku 2. Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Celní a Vsetínská.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou autobusy od zastávky Hybešova odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechají tak zastávku Václavská, na odklonové trase obslouží zastávku Nemocnice u svaté Anny. Ve směru k hlavnímu nádraží pojedou autobusy odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

Noční autobusová linka N91 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Starého Lískovce pojede v úseku Hybešova – Poříčí ulicemi Leitnerova, Anenská, Pekařská a přes Mendlovo náměstí. Vynechá zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Poříčí – Václavská odklonem ulicemi Poříčí a Zahradnická. Zastávka Poříčí bude přeložena do ulice Vídeňské před křižovatku s ulicí Poříčí, zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

Noční linka N98 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Žebětína pojede v úseku Hybešova – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechá  zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Mendlovo náměstí – Václavská odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

Jízdní řády: