Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Omezení provozu na Palackého třídě v Brně

Od: 25.3.2022 21:40

Do: 30.6.2022 21:59

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a povrchu komunikace bude od 22:40 v pátek 25. března 2022 do ukončení prací (předpoklad do konce června 2022) omezen provoz na Palackého třídě mezi zastávkami Tylova a Semilasso.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní.
• V uvedeném směru tak vynechají zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Tylova.
• Přestupní návaznost mezi linkami 41 a 71 od Lelekovic / Kuřimi a linkou 44 bude zajištěna v zastávce Královo Pole, nádraží.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou.
• Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.
• Ve směru do Ořešína pojede linka N90 po své trase přes zastávku Tylova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Semilasso odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní a Kosmovou.
• Vynechá tak zastávky Hudcova a Tylova.
• Zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Kosmovy k zastávce linky 6.
• Na odklonové trase obslouží linka N91 zastávky Žitná (v ulici Novoměstské) a Královo Pole, nádraží (zastávka linek 30, 41, 42, 53, 70 a 71).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojede linka N91 po své trase přes zastávku Tylova.

 Provoz tramvají zůstane zachován vždy kyvadlově po jedné koleji.
• Zastávka Semilasso ve směru do centra bude přeložena cca o 50 metrů vpřed (těsně ke křižovatce s ulicí Kosmovou).
• V obou směrech zde může docházet k mírné nepravidelnosti na lince 1.
• Případná operativní náhradní autobusová doprava za linku 1 pojede po stejné trase jako linka N91.
• V průběhu rekonstrukce se předpokládá několik víkendových výluk na lince 1 v úseku Semilasso – Řečkovice. Podrobnosti budou průběžně zveřejňovány v samostatných informacích.Jízdní řády: