Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Břeclav, Jana Skácela směr FOSFA

Od: 31.10.2021 23:00

Do: 15.12.2021 22:59

Zastávka Břeclav, Jana Skácela směr FOSFA je posunuta o 20 metrů zpět od 1. 11 do 15. 12. 2021.