Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Změna:Přesun zastávky Vyškov, Hamiltony

Od: 3.11.2021 23:00

Do: 13.12.2021 22:59

Autobusy linky 750 obousměrně nezajíždějí do místní části Vyškov-Hamiltony a zastávka přesunuta ke křižovatce ulic Drahanská a Slovanská od 1. 11. nově od 4. 11. do 13. 12. 2021.

Změna zastávek:
Vyškov, Hamiltony - zastávka přesunuta na křižovatku ulic Drahanská a Slovanská