Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka ulice Nádražní ve Vyškově

Od: 10.10.2021 22:00

Do: 11.12.2021 22:59

Od 11. 10. 2021 bude uzavřena ulice Nádražní ve Vyškově a upraven provoz linek, které ulicí projíždějí následovně:

Linky 156 a 166: V úseku Vyškov, žel. st. a Vyškov, Palánek jsou vedeny obousměrným odklonem ulicemi II. odboje, Havlíčkova, Brněnská. Na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.

Linka 741: Linka neobsluhuje zastávku Vyškov, žel. st.

Linka 742: S výjimkou spojů 39 a 41 obsluhuje zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Spoje 39, 41 jedou v úseku Vyškov, Sochorova a Vyškov, aut. nádr. po své trase s obsluhou zastávky Vyškov, u podchodu na ulici Brněnské.

Linka 743: Ve směru na Polikliniku neobsluhuje zastávku Vyškov, žel.st.

Linka 752: Ve směru z Vážan do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově. Ve směru z Vyškova zastávku Vyškov, u podchodu vynechá, náhradou obslouží zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.

Linky 753, 754: Ve směru do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově.

Linky 755, 756: Ve směru k železniční stanici obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Ve směru do Pustiměř zastávku Vyškov, u podchodu vynechají, náhradou obslouží zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.


Změna zastávek:

Vyškov, U podchodu (směr aut. nádr.): Pro regionální linky a linku MHD 742 (mimo spojů č. 39 a 41) přeložena na ulici Havlíčkovu před dům č. 10.

Vyškov, U podchodu (směr z Vyškova): Pro regionální linky bez obsluhy, náhradou obslouží blízkou zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.

Vyškov, žel.st. (směr z od aut. nádr.): Bez obsluhy linkami MHD 741 a 743.

Jízdní řády: