Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Změna tras linek 701, 702 a xS4 v Brně

Od: 12.7.2020 22:00

Do: 9.8.2020 21:59

Linky 701 a 702 pojedou od zastávky Brno, Úzká ve směru k zastávce Brno, Tržní odklonem ulicemi Trnitou, Zvonařka a Hladíkova. Vynechávají zastávku Brno, Autobusové nádraží.

Linka xS4 (náhradní doprava za vlak) pojede mezi zastávkami Brno, Hlavní nádraží a Brno, Ústřední hřbitov v úseku mezi zastávkou Brno, Hlavní nádraží a křižovatkou ulic Uhelná a Opuštěná obousměrně odklonem ulicemi Úzká, Trnitá a Opuštěná.

Změny zastávek:
• Brno, Úzká je přesunuta 30 metrů vzad.

Neobsluhované zastávky:
• Brno, Autobusové nádraží linkami 701 a 702.