Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Brno, Starý Lískovec: Změny na regionálních linkách 401, 402, 403 a 404

Od: 30.6.2021 22:00

Do: 31.8.2021 21:59

Od 1. 7. 2021 bude upraven provoz reginálních linek IDS JMK v Brně s ohledem na výluku ve Starém Liskovci.

Linky 401 (zastávkové spoje) a 402 jsou od zastávky Brno, Jemelkova obousměrně odkloněny přes zastávky Brno, Svážná a Stará nemocnice k zastávce Brno, Ústřední hřbitov.

Expresní spoje linky 401 jedou od zastávky Ostrovačice, nám. Viléma Mrštíka přes zastávku Brno, Stará nemocnice k zastávce Brno, Ústřední hřbitov. Ve směru z Brna pak expresní spoje jedou z Ústředního hřbitova přímo do Ostrovačic – v tomto směru tedy neobsluhují zastávku Brno, Stará nemocnice.

Linky 403 a 404 jsou od zastávky Brno, Svah obousměrně odkloněny přes zastávky Brno, Humenná a Běloruská k zastávce Brno, Ústřední hřbitov. I nadále trvá uzavírka železničního přejezdu v Troubsku se všemi opatřeními platnými pro tuto výluku.

Všechny spoje linek 401, 402, 403 a 404 obsluhují zastávku Ústřední hřbitov v předním zálivu na ulici Vídeňská (cca 200 metrů od zastávky tramvaje směr Modřice).