Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

BRNO: Výluka tramvají v ulici Veveří

Od: 26.6.2020 22:00

Do: 31.8.2020 21:59

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě bude od soboty 27. června 2020 do ukončení prací (předpoklad v pondělí 31. srpna 2020) vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Veveří mezi Žerotínovým náměstím a křižovatkou s ulicí Sokolskou.

Tramvajová linka 3 pojede pouze v úseku Stará osada – Česká a dále bude pokračovat jako linka 12 do Juliánova.

Tramvajová linka 11 pojede v úseku Česká – Vozovna Komín odklonem přes Mendlovo náměstí a Pisárky.

Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Juliánov – Česká a dále bude pokračovat jako linka 3 na Starou osadu.

Náhradní dopravu zajistí mimořádné tramvajové linky:
Linka x3 pojede v úseku Rakovecká – Grohova po trase a zastávkách linky 3.
Linka x12 pojede v úseku Technologický park – Grohova po trase a zastávkách linky 12.

Náhradní dopravu v ulici Veveří není možné zajistit. Částečnou náhradní dopravu mezi zastávkou Česká a oblastí Konečného náměstí a Žabovřesk zajistí posílená trolejbusová linka 34 a také pravidelné linky 32 a 36 vedené souběžnou ulicí Kounicovou. Přestup mezi linkou x12 a linkami 34 a 36 bude možný v zastávce Klusáčkova, přestup mezi linkou x3 a linkami 32, 34 a 36 bude možný pěším přechodem mezi zastávkami Grohova a Sušilova.

Změny zastávek:
Česká – linka 3 směr Stará osada obslouží svoji pravidelnou zastávku v ulici Joštově (nástupiště 2), linka 11 obslouží v obou směrech zastávky v ulici Joštově (nástupiště 1 a 2), linka 12 směr Juliánov obslouží zastávku v ulici Joštově (nástupiště 1)
Grohova – přeložena ke křižovatce s ulicí Sokolskou, obsluhována pouze linkami x3 a x12; pro cestu směr Česká je možné využít trolejbusové linky ze zastávek Sušilova a Smetanova

Souběžně zůstáva v platnosti výluka nočních autobusových linek N92, N93 a N99


Jízdní řády: