Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

BŘECLAV: Výluka ulice 17. listopadu

Od: 12.4.2021 22:00

Do: 21.5.2021 21:59

Od úterý 13. dubna 2021 bude probíhat výluka v Břeclavi - ulice 17. listopadu. Vybrané autobusové linky IDS JMK budou odkloněny po objízdných trasách:

Linky 542, 573 a 574 pojedou obousměrně odklonem ulicemi Slovácká a Sovadinova, kde zastaví na stejnojmenných zastávkách MHD Břeclav. Vynechají tak zastávky "Břeclav, nám. TGM MěÚ" a "Břeclav, cukrovar".
Linky 570 a 571 budou mít přesunutou zastávku "Břeclav, nám. TGM kostel" (tedy pouze ve směru na autobusové nádraží) na ulici Sladovou k parkovišti u FÚ Břeclav.
Linka 572 - pouze spoje k nemocnici a náměstí TGM pojedou pouze k poliklinice po nábřeží  Komenského, kde zastaví na zast. MHD Břeclav "Průmyslová škola / Dům kultury". Pouze poslední spoj v pracovní dny z Břeclavi směr Lanžhot a dále s odjezdem po 22. hodině pojed z náměstí TGM kvůli přípoji z linky MHD Břeclav 569 ze směru Křižovatka Ladná.

Změna zastávek:
Zastávka nám. TGM kostel směr autobusové nádraží přesunuta do ulice Sladové k parkovišti u FÚ Břeclav.
Zastávka Břeclav, nemocnice bez obsluhy linkou 572. Jako náhrada bude sloužit zastávka Břeclav, poliklinika. Rovněž zastávky na nám. TGM budou bez obsluhy linkou 572 krom jediné výjimky a to spoje 79 s odjezdem po 22. hodině z Břeclavi.
Zastávka Břeclav, nám. TGM MěÚ přesunuta do zastávky MHD Břeclav Slovácká.
Zastávka Břeclav, cukrovar přesunuta do zastávky MHD Břeclav Sovadinova.

Jízdní řády: