Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

BRNO: Výluka autobusů v Brněnských Ivanovicích a Tuřanech

Od: 11.6.2020 22:00

Do: 22.6.2030 21:59

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od večerního zahájení provozu nočních linek v pátek 12. června 2020 omezen provoz v ulicích Kaštanová a Sokolnická.

Jízdní řády naleznete zde.

Autobusová linka 109 – pouze ve směru Brno – Klobouky u B. – Po obě dvě uzavírky (ulice Kaštanová i ulice Sokolnická) bude linka 109 vedena stejným odklonem s jednotným jízdním řádem. Mezi zastávkami Komárov a Sokolnice, rozvodna (pouze v uvedeném směru) pojede odklonem ulicí Hněvkovského – dálnice D2 – D2, exit 3 Brno-Chrlice/Modřice – silnice II/152 – silnice III/15282 – Davídkova – Roviny – silnice II/380 a dále po své trase. Na objízdné trase zastaví pouze na zastávce Zámecká (přestup z linky 78). Zastávky Ráječek, Ivanovické náměstí, Hanácká a Tuřany jsou ve směru z Brna bez obsluhy. V opačném směru do Brna jedou autobusy po své trase a obsluhují všechny obvyklé zastávky.


Autobusová linka 40:
• Spoje běžně končící ve smyčce Tuřany pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená a V aleji do zastávky Holásky. Odtud budou bez nutnosti přestupu pokračovat jako linka x40 do zastávky Hanácká (viz níže).
• Spoje běžně končící v zastávce Tovární pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky, V rejích a Chrlické náměstí do zastávky Roviny a dále po své trase na Tovární. V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Spoje jedoucí do Újezda u Brna pojedou ve směru z centra od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky, V rejích a Chrlické náměstí do zastávky Sokolnická a dále po své trase přes Sokolnice do Újezda. V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Ve směru do centra pojedou všechny spoje po pravidelné trase linky 40, pouze spoje výchozí ze smyčky Tuřany budou začínat až v zastávce Hanácká.

Autobusová linka 73:
• Ve směru do Sokolnic pojede od zastávky Za křížem odklonem přes zastávku Vítězná do zastávky Sokolnice, obecní úřad a dále po své trase do zastávky Sokolnice, železniční stanice.
• Ve směru do Slatiny pojede po své trase bez omezení.

Autobusová linka 78:
• Ve směru do Modřic k Olympii pojede od zastávky Za křížem odklonem přes zastávky Hanácká (pro linku 48 směr centrum), Revoluční, Holásecká, Rolencova, Holásky (v ulici Požární naproti škole) a V rejích k zastávce Chrlické náměstí a dále po své trase.
• Ve směru do Židenic pojede po své trase beze změn.

Školní autobusová linka š85:
• Ranní spoj bude veden v trase Hanácká – Revoluční – Glocova – Ivanovické náměstí – Prodloužená – V aleji – Holásky a dále bude pokračovat jako linka x40 přes zastávky Rolencova a Holásecká do zastávky Revoluční.
• Odpolední spoje budou vedeny v trase Hanácká – Revoluční – Glocova – Ivanovické náměstí – Prodloužená – V aleji – Holásky a dále budou pokračovat jako linka x40 přes zastávky Rolencova a Holásecká do zastávky Hanácká.

Noční autobusová linka N95:
• Ve směru do Chrlic (resp. do Újezda u Brna) pojedou všechny spoje od zastávky Popelova odklonem přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky a V rejích na Chrlické náměstí a dále po své trase do Chrlic (Újezda). V zastávce Holásky bude možnost přestupu na linku x40 směr Hanácká.
• Ve směru do centra pojede po své trase bez omezení.

Náhradní dopravu zajistí jednosměrná linka x40 v trase Holásky – Rolencova – Holásecká – Hanácká. Linka bude v provozu nepřetržitě v denní i noční době a zajistí v zastávce Holásky přípoje ke spojům linek 40 a N95 od centra.

S ohledem na stavební práce bude dočasně zrušena zastávka Chrlická v obou směrech.

Změny zastávek:

Ivanovické náměstí, Glocova, Revoluční
– ve směru z centra bez obsluhy

Hanácká
– bez obsluhy linkou 40 ve směru z centra
– bez obsluhy linkou 73 směr Sokolnice
– pro linku 78 směr Modřice, Olympia přeložena k zastávce linky 48 směr centrum
– linka x40 zastaví pro výstup u zastávky regionální linky 109 v ulici Hasičské
– bez obsluhy linkou N95 směr Chrlice

Chrlická
– v obou směrech bez obsluhy

Tuřany, smyčka
– ve směru do Sokolnic bez obsluhy
– zastávka ve smyčce bez obsluhy

U viaduktu
– ve směru do Chrlic bez obsluhy


Sokolnická, Sokolnice, Brněnská
– ve směru do Sokolnic bez obsluhy linkou 73

Na tuto výluku naváže pravděpodobně od soboty 27. června 2020 následující etapa, při níž dojde k další úpravě organizace provozu na dotčených linkách.