Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

BRNO: Výluka tramvají na Stránskou skálu

Od: 27.2.2021 7:15

Do: 28.2.2021 16:15

Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici Bělohorské nebude v sobotu 27. února 2021 a v neděli 28. února 2021 vždy od 8:15 do 17:15 možná jízda tramvají na Stránskou skálu.

Linka 10 bude od zastávky Krásného odkloněna do smyčky Novolíšeňská. Vynechá tak zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka. Na odklonové trase obslouží zastávky linky 8.
Náhradní doprava pro obsluhu lokality bývalého Zetoru bude zajištěna polookružní autobusovou linkou x10 po trase a zastávkách Novolíšeňská (zastávka trolejbusů směr centrum) – Zetor - smyčka – ZKL (zřízena v ulici Trnkově) – Slévárna Heunisch (zřízena v ulici Zaoralově) – Zetor - silnice – Novolíšeňská.

Změny zastávek:
Zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka nebudou obsluhovány. Náhradou je možné využít také zastávky Podstránská (na mostě, obsluhována linkou 75) nebo Bělohorská (obsluhována linkami 8, 10, 55 a 75).