Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Zastávka Blansko, Brněnská pro linku 152 bez obsluhy

Od: 7.2.2021 23:00

Do: 31.5.2021 21:59

Od 8. 2. 2021 do 31. 5. 2021 pojede linka 152 mezi zastávkami Blansko, Svitavská a Blansko, Synthon obousměrně
po objízdné trase ulicemi Na Lukách a Na Brankách. Na trase vynechá zastávku Blansko, Brněnská.

Změna zastávek:
Blansko, Brněnská – zastávka bez obsluhy