Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Změna: Přeložení zastávek Popůvky, Vintrovna a Popůvky, Náves ve směru od Veselky

Od: 14.7.2024 22:00

Do: 20.8.2024 21:59

Již od 15. 7. do 20. 8. 2024 linky 51, 402 a 403 jedou v Popůvkách ve směru od Veselky ulicí Novou. Zastávky Popůvky, Vintrovna a Popůvky, náves jsou v tomto směru přeloženy do ulice Nové. V opačném směru jedou autobusy bez omezení.

POZOR: U linky 402 se omezení týká pouze spojů obsluhujících zastávku Popůvky, Náves!