Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Dlouhodobá výluka Brno-Slatina, okružní křižovatka

Od: 30.6.2024 22:00

Do: 14.12.2024 22:59

Z důvodu stavebních prací od 1. 7. do 14. 12. 2024 (předpoklad) pojedou linky 601, 602, 701 a 702 mezi zastávkami Brno, Tržní a Brno, Slatina, sídliště obousměrným odklonem po ulici Ostravské. Zastávka Brno, Slatina, sídliště je přeložena na ulici Holzovu mezi vyústění provizorní komunikace a ulici Ostravskou. Zastávka Brno, Černovičky je po dobu uzavírky obousměrně bez obsluhy.

Změna zastávek:
Brno, Slatina, rozcestí - pro oba směry přeložena na ulici Holzovu 
Brno, Černovičky - pro oba směry bez obsluhy.

Jízdní řády: