Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Omezení autobusů v ulici Ostravské

Od: 20.6.2024 10:00

Do: 16.10.2024 21:00

Z důvodu pokračující rekonstrukce mostu bude od 12:00 ve čtvrtek 20. června 2024 do ukončení prací (předpoklad do 16. října 2024) uzavřena část ulice Ostravské, včetně nájezdu z ulice Bělohorské.
 
Autobusová linka E76 pojede v úseku Černovičky – Životského ve směru do centra odklonem ulicí Olomouckou.
• Zastávku Černovičky obslouží v ulici Olomoucké, společně s linkami 31 a 33 směr centrum.
• Na odklonové trase neobslouží žádné zastávky
• Ve směru z centra pojede po standardní trase ulicí Ostravskou.