Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Změny v dopravě od 1. 7. 2024

Od: 30.6.2024 22:00

Do: 14.7.9999 22:00

Od 1. 7. 2024 dochází k následujícím změnám v dopravě na regionálních linkách IDS JMK:

Zavádí se nová linka 720.
Ruší se linka 621

Jízdní řády se připravují.       

Změna odbavení na linkách 701 a 702
Jezdi jednoduše se nově zavádí na autobusových linkách 701 a 702.