Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Moravská Nová Ves, silnice II/424 (ul. Pod Kostelem, Školní)

Od: 9.6.2024 22:00

Do: 26.7.2024 21:59

Od 10. 6. do 26. 7. 2024 linky 572 a 573 pojedou ve směru od Břeclavi k železniční stanici v Moravské Nové Vsi odklonem po místních pomunikacích, zastávka "Mor. Nová Ves, křiž." bude obsluhována linkami 572 a 573 ve směru od Břeclavi pouze 1x - ve směru jízdy od železniční stanice.

Změna zastávek:
Linky 572 a 573 pojedou ve směru od Břeclavi k železniční stanici v Moravské Nové Vsi odklonem po místních pomunikacích, zastávka "Mor. Nová Ves, křiž." bude obsluhována linkami 572 a 573 ve směru od Břeclavi pouze 1x - ve směru jízdy od železniční stanice.