Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

BŘECLAV: Výluka ulice 17. listopadu

Od: 20.10.2020 22:00

Do: 30.11.2020 22:59

Od 21. 10. 2019 do 30. 11. 2020 bude pokračovat další etapou výluka v Břeclavi:

Linky 542, 573, 574 pojedou mezi zastávkou Skopalíkova a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sovadinova – J. Palacha – Stromořadní. Na této trase navíc obslouží zastávky MHD Břeclav „Slovácká“ a „Sovadinova“. Spoje linek 542 a 574 budou obsluhovat zastávku „Břeclav, poliklinika“ závleky po ulicích 17. listopadu – nábř. Komenského – 17. listopadu.

Linky 562 a 568 pojedou mezi zastávkami Nám. TGM kostel a Jana Palacha nebo Poliklinika obousměrně odklonem ul. Sladová a Čermákova.

Linka 564 ve směru ze Staré Břeclavi do centra a na AN pojede odklonem tř. 1.máje, ulicí U Nemocnice a nábř. Komenského. Ve směru z AN do Staré Břeclavi pojede od zastávky Jana Palacha odklonem ulicemi Čermákova a Sladová a zastaví na zastávce nám. TGM kostel.

Spoj 32 linky 569 pojede od zastávky Slovácká ulicemi nábř.. Komenského, Čermákova a Sladová a obslouží zastávku nám. TGM kostel.
Spoj 102 linky 569 pojede od zastávky Dům kultury ulicemi Čermákova a Sladová a obslouží zastávku nám. TGM kostel.

Linky 570, 571 pojedou mezi nám. TGM (resp. 1. máje) a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sladová – Čermákova – nábř. Komenského. Ve směru na autobusové nádraží zastaví na náhradní zastávce „Břeclav, nám. TGM kostel“ na ulici Sladová.

Linka 572 – pouze spoje obsluhující zastávky na nám. TGM a nemocnici pojedou namísto k zastávce „Břeclav, nemocnice“ k zastávce „Břeclav, poliklinika“ z ulice Jana Palacha k poliklinice obousměrně odklonem ulicemi 17. listopadu – nábř. Komenského. Na této odklonové trase zastaví ve směru k poliklinice namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM kostel“ na zastávce „Břeclav, kulturní dům“ a ve směru na autobusové nádraží namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM MěÚ“ na zastávce „Břeclav, průmyslová škola“.

Změna zastávek:
Nám. TGM kostel směr Poštorná a Nám. TGM MěÚ směr Stará Břeclav pro linky 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568 a 569 (spoje 32 a 102) je přesunuta na zastávku Nám. TGM kostel směr Jana Palacha,
Nám. TGM kostel směr Autobusové nádraží pro linky 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 570 a 571 je přesunuta do ulice Sladová.

Jízdní řády: