Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Žatčany - Újezd u Brna

Od: 14.10.2020 22:00

Do: 12.12.2020 22:59

Od čtvrtku 15. 10. 2020 do soboty 12. 12. 2020 bude probíhat výluka mezi Žatčany - Újezdem u Brna.

Linka 151: všechny spoje s výjimkou 151/12, 41 a 44 jedou mezi zastávkami Měnín, u pomníku a Sokolnice, žel. st. obousměrným odklonem silnicí II/380 – Telnice – Sokolnice, žel. st. a dále po své trase. Na odklonové trase obslouží zastávku Telnice v ulici Palackého (společná s linkou 612). Spoje 151/12, 41 a 44 obslouží také zastávky Měnín, rozc, Žatčany u mlýna a Žatčany, škola.

Linka 612: všechny spoje běžně vynechávající Žatčany a Telnici jedou mezi zastávkami Nesvačilka a Sokolnice, žel. st. odklonem přes Žatčany a Telnici. Na trase obslouží zastávky Žatčany, náves, Žatčany, u mlýna, Měnín, rozc. a Telnice. Vybrané spoje jsou ze zastávky Sokolnice, žel. st. prodlouženy do Újezdu u Brna jako náhrada za odkloněné spoje linky 151.

Linka N95: spoj 409 jede mezi zastávkami Telnice a Újezd u Brna, MěÚ odklonem po trase II/380 – Sokolnice, Mrtvá – Telnická – Masarykova – Komenského – Kaštanová – II/418 – Újezd u Brna, Nádražní. Na objízdné trase obslouží pouze zastávku Újezd u Brna, Revoluční.

Změna zastávek:
Újezd u Brna, Revoluční, Újezd u Brna, MěÚ, Újezd u Brna, škola – bez obsluhy linkou 151
Měnín, rozc., Žatčany, u mlýna, Žatčany, škola – bez obsluhy linkou N95 a s výjimkou spojů 12, 41 a 44 bez obsluhy linkou 151
Telnice – zastávky v ulici Palackého obsluhovány linkou 151
Újezd u Brna, Revoluční, Újezd u Brna, MěÚ, Újezd u Brna, škola – obsluhovány vybranými spoji linky 612
Újezd u Brna, Revoluční – obsluhována i spojem N95/409.

Jízdní řády: