Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Břeclav, Poštorná

Od: 1.4.2024 22:00

Do: 29.4.2024 21:59

Od 2. do 29. 4. 2024 bude probíhat výluka autobusů v Poštorné (ul. Díly). Upraven bude provoz na autobusových linkách 562, 563, 566, 567, 568, 569 a 571.

Linky 562, 567, 568 a 569 vynechají úsek po ulicích Nádražní a Díly. Zastávky Nádražní a Poštorná, PKZ obslouží pouze vybrané spoje stanovené jízdním řádem.
Linka 563 obsluhuje vybranými spoji zastávky Nádražní a Poštorná, PKZ.
Linka 566 je ukončena v zastávce Poštorná, PKZ. Nezajíždí na Valtickou.
Linka 571 neobsluhuje zastávku Břeclav, Poštorná, PKZ, vybrané spoje obsluhující tuto zastávku jedou po hlavní silnici přes zastávku Břeclav, Poštorná, Valtická, kterou jako náhradou obslouží.

Změna zastávek:
Poštorná, Tovární čtvrť je bez obsluhy.
Břeclav, Poštorná, PKZ bez obsluhy.

Jízdní řády: