Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka na lince S52 v úseku Velké Pavlovice - Kobylí na Moravě

Od: 20.10.2020 5:30

Do: 21.10.2020 12:30

Vlaky linky S52 budou 20. a 21. 10. 2020 v době vždy od 07:30 do 14:30 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě nahrazenyautobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
▪ Kobylí na Moravě - před staniční budovou
▪ Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
▪ Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
▪ Velké Pavlovice - před staniční budovou
▪ Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Zaječí, žel. st.")

POZOR: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.