Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Krhov

Od: 6.8.2023 22:00

Do: 22.10.2023 21:59

Z důvodu opravy komunikace a chodníků v obci Krhov dojde k úpravě provozu linek 257 a 250 od 7. 8. do 22. 10. 2023.

Změny na lince 250:
Pojede mezi zastávkami Jabloňany rozc. a Lysice, Perná obousměrným odklonem. Většina spojů mimořádně obslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0 jako náhradu za vynechanou zastávku Krhov.
Vybrané spoje linky 250 navíc pojedou závlekem do obce Krhov. V tomto případě neobslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0. Přesunutá zastávka Krhov se nachází v prostoru před místním hostincem (pro oba směry).

Změny na lince 257:
Pojede mezi zastávkami Jabloňany rozc. a Voděrady, náměstí/Lysice, Pohodlí obousměrným odklonem. Většina spojů obslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0 jako náhradu za vynechanou zastávku Krhov.
Vybrané spoje linky 257 navíc pojedou závlekem do obce Krhov. V tomto případě neobslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0. Přesunutá zastávka Krhov se nachází v prostoru před místním hostincem (pro oba směry).

Změna zastávek:
Zastávka Krhov - přeložena do prostoru před místní hostinec, obsluhována pouze vybranými spoji linek 250 a 257.
Krhov, rozc. 1.0 - mimořádně obsluhována i linkou 250.


Jízdní řády: