Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka na lince 340

Od: 13.9.2020 22:00

Do: 12.12.2020 22:59

V souvislosti s úplnou uzavírkou silnice III/38710 od hranic Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina po obec Rožná budou spoje 9 a 10 linky 340 vedeny pouze v úseku Lomnice – Doubravník a zpět v období od 14. 9. 2020 do 12. 12. 2020. Navazující spoje 9 a 10 neintegrované linky 730970 budou v uvedenou dobu zcela mimo provoz.

Změna zastávek:
Černvír (oba směry) – bez obsluhy linkou 340
Nedvědice, rozc. Sejřek (na hlavní silnici – oba směry) – bez obsluhy linkou 340;
Nedvědice, u zdrav. stř. (směr Doubravník) – bez obsluhy linkou 340.

Jízdní řády: