Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Velké Hostěrádky, u bytovky - směr Bošovice

Od: 8.5.2023 22:00

Do: 30.6.2023 21:59

Zastávka Velké Hostěrádky, u bytovky linky 610 je pro směr do Bošovic přeložena o cca 30 metrů vpřed na úroveň domu č. 193 od 9. 5. do 30. 6. 2023.

Změna zastávek:
Velké Hostěrádky, u bytovky - směr Bošovice přeložen o 30 metrů vpřed na úroveň domu č. 193