Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Brod nad Dyjí - Pasohlávky (uzavírka mostu)

Od: 1.5.2023 22:00

Do: 9.12.2023 22:59

Od 2. 5. 2023 do 9. 12. 2023 probíhá dlouhodobá výluka v úseku Brod nad Dyjí - Pasohlávky z důvodu opravy mostu. Upraven bude provoz na linkách 105, 165, 174, 504, 530 následujícím způsobem:

Linka 105 pojede mezi zastávkami Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky, u kostela obousměrně odklonem po silnicích III/39615, II/414, obec Drnholec, sil. III/39613 a sil. III/39614. Na objízdné trase budou všechny spoje obsluhovat zastávku Drnholec. V nepracovní dny všechny spoje vynechávají zastávku Mikulov, žel. st. 
Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Bude tak zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ. V pracovní dny pojede jen v úseku Vranovice, žel. st. – Pasohlávky, u kostela a opačně vyjma posledního spoje č. 111, který pojede až do Drnholce.
Linky 165, 174 a 504 - mění se drobně jízdní řády.

Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – přeložena na objízdnou trasu na silnici III/39615 (silnice směr Novosedly resp. Drnholec) v Brodě nad Dyjí před domy č. p. 21 a č. p. 97, zastávka je dočasně zcela bez obsluhy linkou 530 IDS JMK.
zastávka Mikulov, žel. st. – neobsluhovaná linkou 105 IDS JMK v nepracovní dny (soboty, neděle a st. svátky) po dobu této výluky.

Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních zón.
Cestujícím jedoucím mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na předplatní jízdenky není zóna 551 (Drnholec) započítávána do jízdného

Jízdní řády: