Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Loosova

Od: 27.3.2023 5:00

Do: 11.12.2023 22:59

Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 7:00 v pondělí 27. března 2023 do ukončení této etapy prací zastávka Loosova pro linky 57, š86 a N92 ve směru na Haškovu opět přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).