Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výměna starých papírových jízdenek platných do 28. 2. 2023 - místa a termíny výměny

Od: 7.3.2023 23:00

Do: 31.7.2023 21:59

Výměna starých papírových jízdenek platných do 28. února 2023 bude probíhat následovně:

Dopravní podnik města Brna
Mění všechny jím prodávané a vyráběné platné jednorázové jízdenky s případným doplatkem za nové, peníze se nevrací.
Termín: od 1. 5. do 31. 7. 2023 - pracovní dny 7.00 – 18.00 hodin
Místo výměny: DPMB a.s., Brno, Novobranská 18, vyhrazené prodejní přepážky přízemí

České dráhy
Vrací peníze za nevyužité jízdenky vydané ČD a za univerzální jízdenky včetně částečně využitých. Je nutné vyplnit formulář a sdělit čáslo účtu pro převod prostředků. Je nutné počítat s delší dobou na vyřízení záležitosti.
Termín: od 8. 3. do 7. 6. 2023.

Kontaktní centra IDS JMK
Po odpovídajícím doplatku vydají k univerzální jízdence doplňkový doklad, kterým umožní využití zbylých polí do konce července 2023.
Termín: Předpoklad od 1. 4. 2023.

Poznámka: Univerzální jízdenky je možné vyměnit i z části projeté.
Poznámka: Dvouzónové jízdenky na 2 zóny / 60 minut není nutné měnit.