Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Dočasné přeložení zastávky Loosova – aktualizace od 20. 1. 2023

Od: 20.1.2023 7:00

Do: 1.4.2023 14:00

Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 8:00 v pátek 20. ledna 2023 do ukončení prací (předpoklad do 1. dubna 2023) zastávka Loosova pro linky 57, 81, š86 a N92 ve směru na Haškovu přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).