Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka v Břeclavi - nábřeží Komenského

Od: 10.12.2022 23:00

Do: 31.3.2023 21:59

Od 11. 12. 2022 do pravděpodobně 31. 3. 2023 bude upraven provoz linek 542, 562, 564, 568, 569, 574 v Břeclavi následujícím způsobem:

Linky 542 a 574 obslouží zastávku Břeclav, poliklinika v přesunuté poloze v ulici Bří. Mrštíků.
Linky 562 a 568 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) vynechají závlek do zastávek Dům kultury, Poliklinika a Průmyslová škola a mezi zastávkami Lesní a Nám. TGM, kostel přes zastávku Nemocnice. Zastávku Nemocnice obslouží ve směru přiléhajícím k budově nemocnice.
Linka 564 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) pojede od zastávky Dům kultury odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků. Zastávku Poliklinika obslouží v přesunuté poloze v ul. Bří. Mrštíků.
Linka 569 pojede mezi zastávkami Slovácká a Nemocnice obousměrně odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků.

Změna zastávek:
Poliklinika bude přesunuta ke křižovatce ulic Bří. Mrštíků a Fintajslova.
Průmyslová škola bude bez obsluhy.
Jízdní řády: