Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka v úseku Želešice - Hajany

Od: 30.9.2022 22:00

Do: 30.6.2023 21:59

Z důvodu opravy komunikace mezi Želešicemi a Hajany dochází od 1. 10. 2022 k následujícím úpravám tras dotčených linek a jízdních řádů.

Linka 501: Vybrané spoje v Ořechově jedou od zastávky Kerendov ulicemi Ořechovičská a Ježkov k zastávce Ořechov, ObÚ, a dále po II/152 k přeložené zastávce do Hajan.
Linka 504: Vybrané spoje jsou z oběhových důvodů vedeny jen v trase Pohořelice - Modřice, smyčka.
Linka 510: Spoje obsluhující Ořechov, Prštice, Silůvky a Radostice jedou po objízdné trase přes Syrovice. Pro obsluhu Želešic jsou zavedeny účelové spoje Modřice - Želešice, u dálnice. Hajany obsluhuje přednostně linka 501 s ukončením v Hajanech u obecního úřadu. Školní vazby jsou zajištěny přímým autobusem Ořechov - Hajany - Modřice - Želešice a opačně. V ostatních časech je pro cestu z Ořechova do Želešic třeba přestoupit v Modřicích.
Linky 403 a 404: Jízdní řády obou linek se vrací do bezvýlukového stavu, pouze spoj 404/51 je uspíšen o 8 minut.

Jízdní řády: