Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Ivančice, Horní Hlinky směr Mor. Bránice

Od: 26.9.2022 22:00

Do: 30.11.2022 22:59

Zastávka Ivančice, Horní Hlinky směr Mor. Bránice bude přesunuta na ul. Pod Rénou do blízkosti s křiž. s ul. Nad Klínkem.